Mẫu Kế hoạch dạy học lớp 4

Mẫu Kế hoạch dạy học

doc 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 05/01/2021 Lượt xem 204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Kế hoạch dạy học lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 4 A. Làm người chính trực ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: 
Tranh SGK Trang 56
HĐ2: 
Trang SGK Trang 57
HĐ3: 
Bảng
HĐ4:
Sgk Trang 59
HĐ5:
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 A. Làm người chính trực ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: 
Tranh SGK Trang 56
HĐ2: 
Trang SGK Trang 57
HĐ3: 
Bảng
HĐ4:
Sgk Trang 59
HĐ5:
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 A. Làm người chính trực ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 6. 
Ghi nhớ
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1
Bảng
HĐ 2. 
C. Hoạt động ứng dụng:
Bảng
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 B. Con người Việt Nam ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
Thanh Tre
HĐ 2.
SGK trang 64
HĐ 3.
SGK trang 65
HĐ 4. 
SGK trang 65
HĐ 5. 
Bảng
HĐ 6. 
Học thuộc bài thơ
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 B. Con người Việt Nam ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 7.
SGK trang 67
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK trang 68
HĐ 2.
SGK trang 68
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 B. Con người Việt Nam ( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 3. 
SGK trang 68
HĐ 4.
SGK trang 69
HĐ 5. 
SGK trang 69
HĐ 6. 
SGK trang 69
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. 
HĐ 2.
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 C. Người con hiếu thảo ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
Bảng
HĐ 2.
SGK trang 70
HĐ 3. 
Phiếu
HĐ 4.
SGK trang 70
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: TV
Bài 4 C. Người con hiếu thảo ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK Trang 72
HĐ 2.
SGK Trang 72
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. 
SGK Trang 71
HĐ 2.
SGK Trang 71
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán 
Bài 9. So sánh và xếp thứ tự các số tự ( Tiết 2 HĐTH)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
SGK trang 33
HĐ 2.
SGK trang 33
HĐ 3. 
SGK trang 33
HĐ 4.
SGK trang 33
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK trang 33
HĐ 2.
SGK trang 33
HĐ 3. 
SGK trang 33
HĐ 4.
SGK trang 33
C. Hoạt động ứng dụng:
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán 
Bài 10. Yến, tạ, tấn 
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
SGK trang 35
HĐ 2.
SGK trang 36
HĐ 3. 
SGK trang 37
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK trang 37
HĐ 2.
SGK trang 37
HĐ 3. 
SGK trang 38
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. 
SGK trang 38
HĐ 2.
SGK trang 38
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán 
Bài 11. Bảng đơn vị đo khối lượng
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
SGK trang 39
HĐ 2.
SGK trang 40, bảng
HĐ 3. 
SGK trang 4
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK trang 41
HĐ 2.
SGK trang 41
HĐ 3. 
SGK trang 41
HĐ4. 
SGK trang 42
C. Hoạt động ứng dụng:
SGK trang 42
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán 
Bài 12. Giây, thế kỷ ( Tiết 1. HĐ CB )
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. 
SGK trang 43
HĐ 2.
SGK trang 44
HĐ 3. 
SGK trang 44
HĐ 4. 
SGK Trang 45
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán 
Bài 12. Giây, thế kỷ ( Tiết 2. HĐ TH )
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. 
SGK Trang 46
HĐ 2.
SGK Trang 46
HĐ 3. 
SGK Trang 46
HĐ 4. 
SGK Trang 47
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. 
SGK Trang 47
HĐ 2.
SGK Trang 47
HĐ 3. 
SGK Trang 47
Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an theo Tuan Lop 4 Giao an Tuan 1 Lop 4_12189256.doc