Mẫu: Sổ nhi đồng

A. Danh hiệu “Nhi đồng chăm ngoan- Cháu ngoan Bác Hồ”:

I. Cấp Liên đội (Gồm 5 tiêu chuẩn):

1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên.

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sông văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

 

doc 24 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 2066Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Mẫu: Sổ nhi đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
***
SỔ NHI ĐỒNG
Lớp nhi đồng:..
Liên đội:..
Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:...
Phụ trách lớp nhi đồng:
Đăng ký danh hiệu thi đua:.
Năm học:.
TIÊU CHUẨN
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
***
A. Danh hiệu “Nhi đồng chăm ngoan- Cháu ngoan Bác Hồ”:
I. Cấp Liên đội (Gồm 5 tiêu chuẩn):
1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.
2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên.
3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sông văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.
4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.
5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.
II. Cấp quận, huyện, thị xã:
Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.
III. Cấp tỉnh, thành phố:
Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp quận, huyện, thị xã , xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng tuổi hocawcj thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.
B. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sao cháu ngoan Bác Hồ” (Gồm 3 tiêu chuẩn):
1. Toàn Sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức.
2. Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên.
3. Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NHI ĐỒNG
Chủ đề:	
I. Nội dung:
II. Các hoạt động trọng tâm trong năm học:
III. Tổ chức thực hiện:
Tổng phụ trách
Phụ trách nhi đồng
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG ........./
1. Chủ điểm:	
2. Hoạt động trọng tâm theo tuần:
Tuần
Nội dung
Tổ chức thực hiện
1
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
3. Kết quả thực hiện:	
4. Nhận xét: 	
Phụ trách nhi đồng
BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC NHI ĐỒNG HỌC KỲ I
Năm học:
I. Kết quả công tác nhi đồng học kỳ I:
1. Đặc điểm. tình hình chung:
2. Kết quả các phong trào hoạt động:
3. Công tác xây dựng sao nhi đồng:
4. Tồn tại và hạn chế:
II. Những nội dung hoạt động trọng tâm trong học kỳ II:
BGH nhà trường
Tổng phụ trách Đội
Phụ trách nhi đồng
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC NHI ĐỒNG NĂM HỌC
I. Đặc điểm tình hình:
II. Kết quả hoạt động của công tác nhi đồng đạt được trong những năm học:
1. Kết quả các phong trào hoạt động:
2. Công tác xây dựng sao nhi đồng:
3. Những tồn tại, hạn chế:
4. Công tác thi đua, khen thưởng:
5. Đề xuất, kiến nghị:
BGH nhà trường
Tổng phụ trách Đội
Phụ trách nhi đồng
SỐ LIỆU TỔ CHỨC
TT
Nội dung
Số lượng
Đầu năm
Cuối HKI
Cả năm
Tổng số
Nữ
Dân tộc 
Tổng số
Nữ
Dân tộc 
Tổng số
Nữ
Dân tộc 
1
Tổng số nhi đồng
2
Số nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ
3
Số nhi đồng bị khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam
4
Số nhi đồng là con em gia đình chính sách
5
Số nhi đồng tham gia các đội nhóm mẫu
6
Số nhi đồng được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên trong năm học
7
Số phiếu chứng nhận đã trao
8
Số nhi đồng được kết nạp Đội trong năm học
DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHỈ HUY LỚP NHI ĐỒNG
(Bao gồm lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng)
TT
Họ và tên
Tổ
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công
Địa chỉ
Điện thoại
1
2
3
4
5
6
7
8
DANH SÁCH HỌC SINH, NHI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Ngày tháng
Năm sinh
Tổ
Địa chỉ gia đình
Điện thoại
Tên sao sinh hoạt
Tên phụ trách sao
CLB Đội nhóm mẫu tham gia
Hoàn cảnh gia đình
Nam
Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DANH SÁCH HỌC SINH, NHI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Ngày tháng
Năm sinh
Tổ
Địa chỉ gia đình
Điện thoại
Tên sao sinh hoạt
Tên phụ trách sao
CLB Đội nhóm mẫu tham gia
Hoàn cảnh gia đình
Nam
Nữ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DANH SÁCH SAO NHI ĐỒNG
TT
Tên sao nhi đồng
Tổ
Số lượng
Tên phụ trách Sao
Chi đội phụ trách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DANH SÁCH PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Lớp
Phân công phụ trách sao (ghi rõ tên Sao)
Địa chỉ, điện thoại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DANH SÁCH ĐỘI CỜ ĐỎ
TT
Họ và tên
Tổ
Địa chỉ, điện thoại
Nhiệm vụ được phân công
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DANH SÁCH ĐỘI VĂN NGHỆ
TT
Họ và tên
Tổ
Địa chỉ, điện thoại
Năng khiếu
Nhiệm vụ được phân công
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN DỰ BỊ ĐỘI VIÊN
TT
Họ và tên
Tên sao sinh hoạt
Kết quả rèn luyện theo chủ điểm (đạt/không đạt)
Kết quả công nhận
Con ngoan
Chăm học
Kính yêu Bác Hồ
Vệ sinh sạch sẽ
Vì màu xanh quê hương
Cử chỉ đẹp, nói lời hay và những điều cần biết
Yêu sao yêu Đội
Đạt
Không đạt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN DỰ BỊ ĐỘI VIÊN
TT
Họ và tên
Tên sao sinh hoạt
Kết quả rèn luyện theo chủ điểm (đạt/không đạt)
Kết quả công nhận
Con ngoan
Chăm học
Kính yêu Bác Hồ
Vệ sinh sạch sẽ
Vì màu xanh quê hương
Cử chỉ đẹp, nói lời hay và những điều cần biết
Yêu sao yêu Đội
Đạt
Không đạt
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tổng cộng
 Phụ trách nhi đồng
THEO DÕI CÁC NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG
TT
Họ và tên
Tổ
Quỹ vì bạn nghèo
Kế hoạch nhỏ
Tấm áo tặng bạn
Đóng góp khác
Tổng cả năm
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
THEO DÕI CÁC NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG
TT
Họ và tên
Tổ
Quỹ vì bạn nghèo
Kế hoạch nhỏ
Tấm áo tặng bạn
Đóng góp khác
Tổng cả năm
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
Đợt 1
Đợt 2
T.cộng
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- Đã nộp cho liên đội:	
- Số tiền còn lại:	
Tổng phụ trách Đội
Phụ trách nhi đồng
THEO DÕI THI ĐUA CỦA NHI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Kết quả học tập
Hạnh kiểm
Thành tích nổi bật khác
HKI
HKII
Cả năm
HKI
HKII
Cả năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
THEO DÕI THI ĐUA CỦA NHI ĐỒNG
TT
Họ và tên
Kết quả học tập
Hạnh kiểm
Thành tích nổi bật khác
HKI
HKII
Cả năm
HKI
HKII
Cả năm
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nhận xét chung:
 Phụ trách nhi đồng
GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
TT
Họ và tên
Sao nhi đồng 
Việc làm tốt
Khen thưởng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
XẾP LOẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP NHI ĐỒNG
(Mạnh-Khá-Trung bình-Yếu)
Tên Sao
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Học lỳ I
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Cả năm
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
TS điểm
Xếp loại
Đánh giá chung trong năm học:
 Phụ trách nhi đồng
DANH SÁCH NHI ĐỒNG ĐẠT DANH HIỆU
“Nhi đồng chăm ngoạn – Cháu ngoan Bác Hồ”
TT
Họ và tên
Tên Sao nhi đồng
Tên phụ trách Sao
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
 Phụ trách nhi đồng

Tài liệu đính kèm:

  • docMau so nhi dong.doc