Mẫu theo dõi năng lực hoàn cảnh học sinh

Mẫu theo dõi năng lực hoàn cảnh học sinh

doc 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu theo dõi năng lực hoàn cảnh học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................
.........................................
....................
....................
....................
....................
THÁNG 3
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
.............................................
........................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
...................
....................
THÁNG 4
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
.............................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
....................
....................
....................
.....................
THÁNG 5
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
.............................................
........................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
.....................
NHẬN XÉT CUỐI HK I: ................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 6
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 7
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 8
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 9
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 10
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI NĂM:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: Võ Hoài Ngọc Hương
ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC:
GV ĐĂNG KÍ NHẬN GIÚP ĐỠ: Trần Thị Hóa
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 1
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 2
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 3
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 4
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 5
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI HK I: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 6
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 7
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 8
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 9
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 10
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI NĂM:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
B. KẾ HOẠCH THEO DÕI
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: Dương Phương Nhi
ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC:
GV ĐĂNG KÍ NHẬN GIÚP ĐỠ: Trần Thị Hóa
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 1
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 2
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 3
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 4
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 5
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI HK I: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 6
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 7
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 8
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 9
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 10
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI NĂM:.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: Phạm Thị Liên Như
ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC:
GV ĐĂNG KÍ NHẬN GIÚP ĐỠ: Bùi Thị Xuân
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 1
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 2
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 3
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 4
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 5
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
NHẬN XÉT CUỐI HK I: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
THỜI ĐIỂM
NĂNG LỰC HOÀN CẢNH
BIỆN PHÁP
NHẬN XÉT-KẾT QUẢ
GHI CHÚ
THÁNG 6
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 7
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
........................................
........................................
....................
....................
....................
THÁNG 8
...............................................
...............................................
...............................................
............................................
............................................
............................................
........................................
...

Tài liệu đính kèm:

  • doc1 (1).doc