Giáo án Mĩ thuật 1 - Bài 13: Vẽ cá

MĨ THUẬT

BÀI 13: Vẽ cá

I . Mục tiêu:

- HS nhận biết hình dáng chung, các bộ phận và vẻ đẹp của một số loại cá.

- Biết vẽ con cá và sử dụng các nét và màu sắc để trang trí con cá

 - Giới thiệu và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình nhóm bạn

II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Phương pháp: sữ dụng qt vẽ cùng nhau, xây dựng cốt truyện

Hình thức tổ chức : hoạt động nhóm, cá nhân

III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên: sách dạy học mĩ thuật 5

Hình ảnh về cá,hình hướng dẫn cách vẽ cá

Học sinh: giấy màu, giấy A4, chì

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*Khởi đông: giáo viên cho học sinh hát bài “ cá vàng bơi” và hỏi học sinh. giáo viên dẫn dắt vấn đề

Hoạt động 1.Hướng dẫn tìm hiểu

Học sinh hoạt động nhóm

- Giáo viên cho học sinh quan sát một số tranh ảnh về cá yêu cầu học sinh thảo luận và nêu được:

+ Tên những loài cá mà em biết?

+ Cá sống ở đâu? Em có thấy gì xung quanh con cá sống không?

+Cá có hình dạng gì? Cá có những bộ phận nào?

+Trên thân con cá em có thấy những đường nét trang trí không? Hãy kể tên những nét em quan sát được trên con cá?

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 515Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 1 - Bài 13: Vẽ cá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13
Thø 4 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2017
MĨ THUẬT
BÀI 13: VÏ c¸
I . Môc tiªu:
- HS nhËn biÕt h×nh d¸ng chung, c¸c bé phËn vµ vÎ ®Ñp cña mét sè lo¹i c¸.
- Biết vẽ con cá và sử dụng các nét và màu sắc để trang trí con cá
 - Giới thiệu và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình nhóm bạn
II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Phương pháp: sữ dụng qt vẽ cùng nhau, xây dựng cốt truyện
Hình thức tổ chức : hoạt động nhóm, cá nhân
III.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: sách dạy học mĩ thuật 5
Hình ảnh về cá,hình hướng dẫn cách vẽ cá
Học sinh: giấy màu, giấy A4, chì
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*Khởi đông: giáo viên cho học sinh hát bài “ cá vàng bơi” và hỏi học sinh.. giáo viên dẫn dắt vấn đề
Hoạt động 1.Hướng dẫn tìm hiểu
Học sinh hoạt động nhóm
- Giáo viên cho học sinh quan sát một số tranh ảnh về cá yêu cầu học sinh thảo luận và nêu được:
+ Tên những loài cá mà em biết?
+ Cá sống ở đâu? Em có thấy gì xung quanh con cá sống không?
+Cá có hình dạng gì? Cá có những bộ phận nào?
+Trên thân con cá em có thấy những đường nét trang trí không? Hãy kể tên những nét em quan sát được trên con cá?
- Học sinh trr lời giáo viên chốt lại: cá có các bộ phận: đầu mình, đuôi, vây
+ Cá có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau
+ Trên thân cá có thể có đường nét dọc, ngang, lượn sóng
- Giáo viên cho học sinh quan sát một số bài vẽ cá để các em nhận biết cách vẽ cá
- Giáo viên tóm tắt: 
- Có thể vẽ cá với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau: thân dai, ngắn, tròn, bẹp
- Có thể vẽ nhiều màu sắ đường nét khác nhau
Hoạt động 2.Hướng dẫn thực hiện
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận và tìm ra cách vẽ
Giáo viên vẽ lên bảng và hướng dẫn học sinh:
Vẽ nét tạo hình cá
Vẽ thêm các chi tiết và nét trang trí
 Vẽ màu hoàn thiện hình vẽ
Hoạt động 3.Hướng dẫn thực hành
a. Hoạt động cá nhân
Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ con cá vào giấy sau đó học sinh cắt rời các con cá ra để tạo ngân hàng hình ảnh
b. Hoạt động nhóm
Sắp xếp các con cá từ kho hình ảnh vào tờ giấy to để tạo thành một bức tranh của nhóm
Sẽ họăc cắt thêm các hình ảnh khác như rong rêu, san hô cho tranh sinh động
-Giáo viên đến tưng nhóm và nêu một số câu hỏi gợi mở:
-Em thể hiện hình ảnh của nước như thế nào?
-Em có vẽ thêm các hình ảnh khác cho tranh sinh động không?...
Hoạt động 4.Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm
- Giáo viên treo tranh của các nhóm lên bảng
-Học sinh quan sát tranh và tìm ra bưc tranh đẹp nhất
 -Sau khi học sinh chon được bức tranh đẹp nhất giáo viên gọi nhóm có tranh dược chọn lên chia sẽ ý tưởng vá cách tạo ra sản phẩm
* Dăn dò: - Giáo viên nhận xét chung tiết học khen ngợi nhưng học sinh có ý thưc xây dựng bài

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 13 Ve ca_12209393.doc