Nội dung ôn tập cuối học kì I môn Toán khối 5

4. Sắp xếp các số thập phân sau:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : 14,25 ; 12,45 ; 14,52 ; 12,54 ; 21,45

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 39,25 ; 35,29 ; 32,95 ; 39,52 ; 39,92

 .

5. Đổi đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân

9m 6dm = . . .m 10dam 5m =.dam

17m 3cm = . . m 109dam 8dm =.dam

4m 5cm =.m 2m 75mm =.m

617 cm =.m 2006mm =.m

6. Đổi đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân

11kg 5hg=.kg 9 tấn 5 tạ =.tấn

9kg 148g=.kg 7 tấn 63 yến =.tấn

1kg 725g =.kg 3kg 45g =.kg

6528g =.kg 12kg 5g =.kg

7. Đổi đơn vị đo diện tích dưới dạng số thập phân

3m2 33dm2 =. m2 0,42 m2 =.dm2

22dm2 5cm2 =.dm2 892 m2 =.ha

36 ha =.km2 15735 m2 =.ha

2,15 km2 =.m2 4,25 ha =.km2

8. Nhân nhẩm với 10; 100; 1000. hoặc 0,1; 0,01; 0,001.

2,37 x 10=. 9,1 x 0,1 =.

42,38 x 100 =. 3,7 x 0,01 =.

9,3218 x 1000 =. 15,05 x 0,001 =.

 

doc 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1939Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung ôn tập cuối học kì I môn Toán khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 5
1. Đọc, viết số thập phân
Viết số thập phân
Đọc số thập phân
23,71
20,035
2009,09
0,157
Hai trăm mười lăm phẩy bẩy.
Không phẩy bảy trăm mười lăm.
Tám đơn vị, sáu phần mười.
Năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm.
2. Viết các phân số thập phân và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
3. Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân
7,3 = 
4,25 = 
19,07 = 
315,75 = 
12,2 = 
3,12 = 
4. Sắp xếp các số thập phân sau:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : 14,25 ; 12,45 ; 14,52 ; 12,54 ; 21,45
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 39,25 ; 35,29 ; 32,95 ; 39,52 ; 39,92
.
5. Đổi đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân
9m 6dm =..........m
10dam 5m =..............................dam
17m 3cm =........m
109dam 8dm =..........................dam
4m 5cm =..............................m
2m 75mm =...............................m
617 cm =................................m
2006mm =..................................m
6. Đổi đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân
11kg 5hg=..............................kg
9 tấn 5 tạ =.................................tấn
9kg 148g=..............................kg
7 tấn 63 yến =.............................tấn
1kg 725g =.............................kg
3kg 45g =...................................kg
6528g =..................................kg
12kg 5g =....................................kg
7. Đổi đơn vị đo diện tích dưới dạng số thập phân
3m2 33dm2 =................................ m2
0,42 m2 =......................................dm2
22dm2 5cm2 =...............................dm2
892 m2 =.......................................ha
36 ha =..........................................km2
15735 m2 =....................................ha
2,15 km2 =....................................m2
4,25 ha =........................................km2
8. Nhân nhẩm với 10; 100; 1000... hoặc 0,1; 0,01; 0,001...
2,37 x 10=.......................
9,1 x 0,1 =.......................
42,38 x 100 =.......................
3,7 x 0,01 =.......................
9,3218 x 1000 =.......................
15,05 x 0,001 =.......................
9. Chia nhẩm cho 10; 100; 1000... hoặc 0,1; 0,01; 0,001...
43,2 : 10=.......................
29,1 : 0,1 =.......................
432,9 : 100 =.......................
3,7 : 0,01 =.......................
13,96 : 1000 =.......................
5,05 : 0,001 =.......................
10. Phép cộng số thập phân
35,88 + 19,36
539,6 + 73,945
42,54 + 38,17
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
572,84 + 85,69
396,08 + 217,64
658,3 + 96,28
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
146,718 + 7,085
36 + 5,78
42,75 + 34,68
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
25,6 + 3,94
81,625 + 147,307
247,06 + 316,492
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
11. Phép trừ số thập phân
68,32 - 25,09
93,813 - 46,47
75,86 - 38,275
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
288 - 93,36
487,36 - 95,74
642,78 - 213,472
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
65,842 - 27,86
100 - 9,99
62,71 - 25,25
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
31 - 16,273
79,23 - 11,8
40,3 - 12,91
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
12. Phép nhân số thập phân
3,6 x7
1,28 x 5
0,256 x 3
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
60,8 x 45
23,4 x 13
18,26 x 42
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
12,75 x 2,5
3,8 x 8, 4
0,17 x 2,8
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
3,24 x 7,2
740,5 x 5,2
17,15 x 4,9
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
13. Phép chia số thập phân
a. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
54,75 : 5
182,4 : 24
857,5 : 35
715 : 25
102 : 16
450 : 36
b. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
864 : 2,4
72 : 6,4
12 : 12,5
399 : 9,5
315 : 2,5
72 : 6,4
c. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
75 : 4
102 : 16
450 : 36
182 : 4
480 : 125
693 : 42
d. Chia một số thập phân cho một số thập phân
28,5 : 2,5
17,15 : 4,9
216,72 : 4,2
18,5 : 7,4
77,5 : 2,5
9,558 : 2,7
14. Tìm x
x + 0,36 = 124,32 : 12
x + 4,8 = 3,16 x 5,8
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
x - 13,7 = 14,8 x 5,7
46,51 - x = 62,4 - 20,57
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
15. Tính giá trị biểu thức
207,5 - 12,3 x 2,4
11,4 + 8,7 x 3,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
( 38,5 + 7,42 ) : 3,5
38,5 - 7,42 : 3,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
16. Tính bằng cách thuận tiện
5,13 x 5,5 + 4,78 x 5,5
6,22 + 0,15 + 3,78 + 9,85
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8
7,01 x 4 x 25
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
17. Một trường tiểu học có 729 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 5/4 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của trường đó ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
18. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12,5 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích bể bơi đó ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
19. Mua 5m dây điện phải trả 28000 đồng. Hỏi mua 7,5 m dây điện cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
20. Khối lớp Năm của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52% là học sinh nữ. Hỏi khối lớp Năm của trường đó có bao nhiêu học sinh nam?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docnoi dung on tap cac mon toan lop 5 hk1_12221975.doc