Giáo án Toán 5 - Trừ số đo thời gian

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Phân môn: Toán

Trừ số đo thời gian

A. Mục đích, yêu cầu

Giúp HS:

- BIết cách thực hiện phép từ 2 số đo thời gian

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản

B. Đồ dung dạy học:

- GV: SGK, bài soạn giảng

- HS: SGK, vở toán, bảng con, bảng nhóm, bông hoa kỳ diệu

I. Ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ:

- Ổn định lớp: Hát

- Tiết học trước chúng ta đã học bài gì? (Cộng số đo thời gian)

- Vậy hôm nay lớp chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nha

- Cho HS kiểm tra cả lớp trắc nghiệm

1. 7 phút 30 giây + 5 phút 30 giây = ?

a/ 12 phút

b/ 13 phút

c/ 14 phút

d/ 15 phút

2. 5 giờ 35 phút + 8 giờ 24 phút = ?

a/ 13 giờ 59 phút

b/ 14 giờ

c/ 14 giờ 09 phút

d/ 14 giờ 19 phút

 

docx 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 801Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Trừ số đo thời gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Phân môn: Toán
Trừ số đo thời gian
A. Mục đích, yêu cầu
Giúp HS:
- BIết cách thực hiện phép từ 2 số đo thời gian
- Vận dụng giải các bài toán đơn giản
B. Đồ dung dạy học:
- GV: SGK, bài soạn giảng
- HS: SGK, vở toán, bảng con, bảng nhóm, bông hoa kỳ diệu
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5 phút
I. Ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ:
- Ổn định lớp: Hát
- Tiết học trước chúng ta đã học bài gì? (Cộng số đo thời gian)
- Vậy hôm nay lớp chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nha
- Cho HS kiểm tra cả lớp trắc nghiệm
1. 7 phút 30 giây + 5 phút 30 giây = ?
a/ 12 phút
b/ 13 phút
c/ 14 phút
d/ 15 phút
2. 5 giờ 35 phút + 8 giờ 24 phút = ?
a/ 13 giờ 59 phút
b/ 14 giờ
c/ 14 giờ 09 phút
d/ 14 giờ 19 phút
- GV nhận xét tình hình chung của lớp, có lời khen ngợi đối với các HS có cố gắng
- 1 HS trả lời
- 2 HS lên làm 2 BT
- HS sử dụng bông hoa kỳ diệu
15 phút
II. Dạy bài mới:
- Giới thiệu bài mới
Tiết trước lớp chúng ta đã được học bài “Cộng số đo thời gian” thì hôm nay lớp chúng ta sẽ học tiếp 1 phép toán nữa đó là bài “Trừ số đo thời gian”
Cô mời 1 bạn nhắc lại tựa bài cho cô
- Cho HS lật SGK.132
*Hoạt động 1: Thực hiện phép trừ 2 số đo thời gian
Bài toán 1: Một ô tô đi từ Huế lúc 13 hiờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bào nhiêu thời gian
- Cho HS đọc đề và gạch 1 gạch dưới đề bài cho, gạch 2 gạch dưới đề bài hòi
- GV đặt câu hòi cho HS trả lời:
Đề bài cho mình cái gì?
Đề bài hỏi gì?
- GV trình bài sơ đồ tóm tắt
- GV đặt câu hỏi:
Vậy muốn tính thời gian đi từ Huế đến Đà Nẵng ta làm sao? (ta làm phép tình trừ?
Làm sao để được phép tính đó? (Lấy thời gian đến Đà Nẵng trừ thời gian đi tại Huế)
- GV chốt: Đúng rồi nha cả lớp. Muốn tính thời gian đi ta lấy thời gian đến Đà Nẵng trừ thời gian khởi hành tại Huế
- Cô có công thức sau:
Thời gian (đi) = Thời gian (đến) – Thời gian (khởi hành)
- Ta thực hiện phép tính: 15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút
- GV đưa ra phép tính:
 15 giờ 55 phút
– 13 giờ 10 phút
Dựa vào kiến thức bài “Cộng số đo thời gian” các em hãy thực hiện phép tính vào bảng con
Cho 1 HS trình bày kết quả của em đó
Làm sao em ra được kết quả như vậy? (trừ theo từng đơ vị, trừ từ phải qua trái)
- Vậy 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút bằng 2 giờ 15 phút
- Khi trừ số đo thời gian, ta cần đặt tính sao cho
Các đơn vị thẳng cột với nhau
Trừ riêng theo từng loại đơn vị từ phải qua trái
Bài toán 2: Trên cùng 1 đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa Bao nhiêu giây?
- Tìm hiểu bài toán số 2
Gọi 1 HS đọc đề
Gạch 1 gạch dưới đề bài cho
Gạch 2 gạch dưới đè bài hỏi
- GV đưa sơ đồ tóm tắt
- GV đặt yêu cầu:
Các em thảo luận nhóm 4 trong vòng 3 phút
Đặt phép tính và thực hiện phép tính đúng cho cô
- GV gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả của nhóm:
Em hãy trình bày kết quả của nhóm mình
Vì sao nhóm e ra được kết quả đó
- Nhóm bạn trình abfy đúng rồi nha cả lớp. Vậy 3 phút 20 giây – 2 phút 45 giây = 0 phút 35 giây
- Sau đây cô có 1 phép tính nhỏ, cả lớp mình cùng thực hiện vào bảng con
 20 giờ 20 phút
– 15 giờ 30 phút
 4 giờ 50 phút
- GV đọc ghi nhớ: Muốn trừ số đo thời gian ta làm như sau:
B1: Đặt tính sao cho
Các đơn vị thẳng cột với nhau 
Trừ riêng theo từng loại đơn vị
B2: Trừ từ phải sang trái. Nếu đơn vị ở số bị trừ bé hơn ở số trừ thì ta thực hiện phép đổi.
- GV cho HS nhắc lại
- HS đứng lên trả lời
Đề bài cho xe ôtô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút
Đề bài hỏi ôtô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian
- Gọi 1-2 HS trả lời
 15 giờ 55 phút
– 13 giờ 10 phút
	 2 giờ 15 phút
- Gọi HS thực hiện các yêu cầu:
1 HS đọc đề
Đề cho Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 55 giây
Hòi: Bình chạy ít hơn HÒa bao nhiêu giây
- Nhóm trình bày
Ta có phép tính
 3 phút 20 giây
– 2 phút 55 giây
	 0 phút 35 giây
Vì 20 giây bé hơn 45 giây, nên nhóm đổi 3 phút 20 giây thành 2 phút 80 giây. Lúc đó ta có phép tính
 2 phút 80 giây
– 2 phút 55 giây
	 0 phút 35 giây
- HS thực hiện vào bảng con của mình:
 20 giờ 20 phút
– 15 giờ 30 phút
Đổi thành
 19 giờ 80 phút
– 15 giờ 30 phút
 4 giờ 50 phút
- cho 1 HS nhắc lại
15 phút
Hoạt động 2: Luyện tập
Bài toán 1 (SGK.133):
- Cho HS làm vào bảng con
a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây
c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút
Bài toán 2 (SGK.133):
- Cho HS làm vào vở trong vòng 8 phút
- sau 8 phút thì tìm hiểu xem các em làm được bao nhiêu bài. Khen các em hoàn thành thành tốt mục tiêu. Khích lệ các em còn đang làm dang dở.
- GV sửa kết quả các bài toán
Bài toàn 3 (SGK.133):
- Cho HS đọc đề toán
- GV đặt câu hỏi:
Đề bài cho gì?
Đề bài hỏi gì?
- Gv kết hợp đưa sơ đồ tóm tắt
- Vậy muốn tính thời gian đi đoạn đường AB này ta phải làm sao?
Lấy thời gian đến B trừ thời gian đi từ A. Ta có thời gian đi được đoạn Ab. Sau đó ta trừ thêm 15 phút nghỉ giữa đường ta được thời gian đi đoạn đường AB không kể thời gian nghỉ
Lấy thời gian đến B trừ thời gian đi từ A trừ thêm 15 phút nghỉ giữa đường ta được thời gian đi đoạn đường AB không kể thời gian nghỉ
 23 phút 25 giây
– 15 phút 12 giây
	 8 phút 13 giây
 22 giờ 15 phút
– 12 giờ 35 phút
Đổi thành
 21 giờ 75 phút
– 12 giờ 35 phút
 9 giờ 40 phút
- HS trình bày kết quả bài toán mình đã làm
A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút
không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB mất bao nhiêu thời gian
2 phút
III. Củng cố - dặn dò:
- Cho HS nhắc lại Ghi nhớ
- Trò chơi “Chọn kết quả đúng
1. 3 ngày 12 giờ – 1 ngày 8 giờ
2 ngày 4 giờ
2 ngày 20 giờ
4 ngày 4 giờ
2. 14 phút 16 giây – 7 phút 18 giây
7 phút 2 giây
6 phút 48 giây
6 phút 58 giây
3. 12 giờ – 3 giờ 30 phút
8 giờ 30 phút
8 giờ
9 giờ 30 phút
- Dặn dò:
HS về nhà hoàn chỉnh các bài tập đã đc dạy
Xem lại kiến thức cũ chuẩn bị Luyện tập
- Tất cả HS cùng tham gia

Tài liệu đính kèm:

  • docxTru so do thoi gian_12298370.docx