Phần phối chương trình môn Tin học lớp 7

1 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ?

2 Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ? (tt)

3 Bài thực hành 1. Làm quen với Excel

4 Bài thực hành 1. Làm quen với Excel

5 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

6 Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (tt)

7 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

8 Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

9 Luyện gõ phím bằng Typing Test

10 Luyện gõ phím bằng Typing Test

11 Luyện gõ phím bằng Typing Test

12 Luyện gõ phím bằng Typing Test

13 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

14 Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

15 Bài tập

16 Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)

17 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em

18 Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (tt)

19 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

20 Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (tt)

21 Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 696Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phần phối chương trình môn Tin học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 7
Học kì I: 19 tuần 36 tiết
Học kì II: 18 tuần 34 tiết
 HỌC KÌ I
Tiết
Bài
1
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ? 
2
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ? (tt)
3
Bài thực hành 1. Làm quen với Excel
4
Bài thực hành 1. Làm quen với Excel
5
Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
6
Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (tt)
7
Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
8
Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
9
Luyện gõ phím bằng Typing Test
10
Luyện gõ phím bằng Typing Test
11
Luyện gõ phím bằng Typing Test
12
Luyện gõ phím bằng Typing Test
13
Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính
14
Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính
15
Bài tập
16
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
17
Bài thực hành 3. Bảng điểm của em
18
Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (tt)
19
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
20
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (tt)
21
Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em
22
Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em (tt)
23
Bài 5. Thao tác với bảng tính
24
Bài 5. Thao tác với bảng tính (tt)
25
Bài thực hành 5. Bố trí lại trang tính của em
26
Bài thực hành 5. Bố trí lại trang tính của em (tt)
27
Bài tập
28
Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
29
Bài tập
30
Bài tập
31
Bài tập
32
Bài tập
33
Ôn tập
34
Ôn tập (tt)
35,36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
37
Bài 6. Định dạng trang tính
38
Bài 6. Định dạng trang tính (tt)
39
Bài thực hành 6. Định dạng trang tính
40
Bài thực hành 6. Định dạng trang tính (tt)
41
Bài 7. Trình bày và in trang tính
42
Bài 7. Trình bày và in trang tính (tt)
43
Bài thực hành 7. In danh sách lớp em
44
Bài thực hành 7. In danh sách lớp em (tt)
45
Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu
46
Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (tt)
47
Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi?
48
Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi?
49
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
50
Học toán với Toolkit Math
51
Học toán với Toolkit Math (tt)
52
Học toán với Toolkit Math (tt)
53
Học toán với Toolkit Math (tt)
54
Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
55
Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)
56
Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ
57
Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ (tt)
58
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
59
Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
60
Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
61
Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
62
Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (tt)
63
Học vẽ hình học động với GeoGebra
64
Học vẽ hình học động với GeoGebra (tt)
65
Học vẽ hình học động với GeoGebra (tt)
66
Học vẽ hình học động với GeoGebra (tt)
67
Ôn tập
68
Ôn tập (tt)
69,70
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_Tin_hoc_7.doc