Giáo án Tin học khối 7 - Bài 6: Định dạng trang tính (tiếp theo)

BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (TIẾP THEO)

I. MỤC TIÊU:

Học xong bài này, HS phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

1) Kiến thức

- Biết tăng, giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính

- Biết cách sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để tăng hay giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.

2) Kỹ Năng

- Có tính thẩm mỹ trong định dạng phông chữ.

3) Thái độ

- Tự giác và ham thích môn học, tác phong làm việc nghêm túc, có tinh thần học tập.

- Thái độ học tập nghiêm túc.

- Tích cực xây dựng bài.

II. PHƯƠNG PHÁP

- Đặc và giải quyết vấn đề, gợi mở, hỏi đáp.

 

docx 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 369Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài 6: Định dạng trang tính (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (TIẾP THEO)
I. MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau:
Kiến thức
Biết tăng, giảm chữ số thập phân của dữ liệu số
Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính
Biết cách sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để tăng hay giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.
Kỹ Năng
Có tính thẩm mỹ trong định dạng phông chữ.
Thái độ
Tự giác và ham thích môn học, tác phong làm việc nghêm túc, có tinh thần học tập.
Thái độ học tập nghiêm túc.
Tích cực xây dựng bài.
II. PHƯƠNG PHÁP
Đặc và giải quyết vấn đề, gợi mở, hỏi đáp.
III. CHUẨN BỊ
Giáo viên
Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu.
Học sinh
Học bài đọc bài trước ở nhà.
Sách giáo khoa, vở ghi.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
ỔN ĐỊNH LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ và căn lề trang tính dưới đây theo yêu cầu: (phông chữ: Arial, cỡ chữ: 14, kiểu chữ: in nghiêng, màu chữ: đỏ, và căn giữa)
BÀI MỚI
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: TÔ MÀU NỀN VÀ ĐƯỜNG BIÊN CỦA CÁC Ô TÍNH
- GV: Em hãy quan sát và so sánh hai trang tính dưới đây?
- GV: Em hãy cho biết tô màu nền cho một phạm vi nào đó có tác dụng gì?
- GV: Lệnh nào dùng để tô màu nền?
- GV: Lệnh Fill Color nằm trong nhóm nào? Và trong dải lệnh nào?
- GV: Hãy nêu các bước tô màu nền cho ô tính?
- GV: Ngoài cách trên ta còn có 1 cách khác để tô màu nền
- GV: Quan sát 2 trang tính và so sánh?
 - GV: Em hãy cho biết việc kẻ đường biên có tác dụng gì? 
- GV: Lệnh nào dùng để kẻ đường biên?
- GV: Lệnh Borders nằm trong nhóm nào? Và trong dải lệnh nào?
- GV: Các bước kẻ đường biên cho ô tính?
- GV: Ngoài cách trên ta còn có 1 cách khác để kẻ đường biên
- GV: Lưu ý các đường biên với đường kẻ mờ
- HS: Quan sát
- HS: Trả lời 
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời 
- HS: Trả lời.
- HS: Chú ý lắng nghe và tiếp thu
- HS: Quan sát và so sánh
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời
- HS: Chú ý lắng nghe và tiếp thu
- HS: Chú ý lắng nghe
3. TÔ MÀU NỀN VÀ ĐƯỜNG BIÊN CỦA CÁC Ô TÍNH
 a) Màu ô tính
- Màu nền ô tính giúp dễ phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau.
* Các bước tô màu nền cho ô tính:
+ B1: Chọn các ô (hoặc các ô) cần tô màu nền
+ B2: Mở dãy lệnh Home chọn Fill Color trong nhóm lệnh Font
+ B3: Nháy chọn màu nền thích hợp
* Cách 2: Tô màu nền
+ B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu nền 
+ B2: Nháy chột phải và chọn nút mũi tên ở nút lệnh Fill Color
+ B3: Nháy chọn màu nền thich hợp
b) Kẻ đường biên:
* Các bước kẻ đường biên:
+ B1: Chọn các ô (hoặc các ô) cần kẻ đường biên
+ B2: Mở dãy lệnh Home chọn Borders trong nhóm lệnh Font
+ B3: Nháy chọn dường biên thích hợp
* Cách 2: Kẻ đường biên
+ B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần kẻ đường biên 
+ B2: Nháy chột phải và chọn nút mũi tên ở nút lệnh Borders
+ B3: Nháy chọn đường biên thích hợp
* Lưu ý: Đừng nhầm lẫn đường biên với các đường kẻ mờ dùng để xác định các ô tính trên trang tính. Khi in trang tính, ngầm định các đường lưới không được in ra, còn các đường biên luôn được in ra. 
HOẠT ĐỘNG 2: TĂNG HOẶC GIẢM CHỮ SỐ THẬP PHÂN CỦA DỮ LIỆU SỐ
- GV: Tăng hay giảm số chữ số thập phân có lợi ích gì?
- GV: Em hãy cho biết lệnh tăng hay giảm số chữ số thập phân có trong nhóm nào? Và ở dãy lệnh nào? 
- GV: Em hãy nêu các bước làm tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số?
- GV: Ngoài cách trên ta còn có 1 cách khác để tăng hoặc giảm số chữ số thập phân
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời
- HS: Trả lời 
- HS: Chú ý lắng nghe và tiếp thu
4. TĂNG HOẶC GIẢM CHỮ SỐ THẬP PHÂN CỦA DỮ LIỆU SỐ
- Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.
- Các lệnh tăng hay giảm số chữ số thập phân có trong nhóm Number trên dải lệnh Home
* Các bước làm tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số:
+ B1: Chọn ô cần giảm/ tăng số chữ số thập phân
+ B2: Nháy chọn lên biểu tượng (Decrease Decimal: Giảm số chữ số thập phân) hoặc 
(Increase Decimal: Tăng số chữ số thập phân)
* Cách 2: Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân
+ B1: Chọn ô cần giảm/ tăng số chữ số thập phân
+ B2: Nháy chuột phải chọn biểu tượng (Decrease Decimal: Giảm số chữ số thập phân) hoặc 
(Increase Decimal: Tăng số chữ số thập phân)
CỦNG CỐ
CÂU 1: Trong chương trình bảng tính, để thực hiện tô màu nền, kẻ đường biên ta thực hiện ở nhóm lệnh nào ?
A. Cells
B. Sytles
C. Alignment
D. Font
CÂU 2: Trong chương trình bảng tính, để thực hiện lệnh tăng hoặc giảm ta thực hiện ở nhóm lệnh nào?
A. Cells
B. Number
C. Alignment
D. Font
CÂU 3: Hãy nêu các bước tô màu nền? Thao tác lại
CÂU 4: Hãy nêu các bước kẻ đường biên? Thao tác lại
CÂU 5: Để tăng số chữ số thập phân của dữ liệu số, ta chọn lệnh nào?
Increase Decimal
CÂU 6: Để giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số, ta chọn lệnh nào?
Decrease Decimal
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Đối với bài học ở tiết này:
Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
 Làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Xem trước: Bài thưc hành 6: Định dạng trang tính để chuẩn bị tốt cho tiết thực hành sau.
V. RÚT KINH NGHIỆM
.............................

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 6 Dinh dang trang tinh_12277141.docx