Phân phối chương trình tin học cấp THCS (môn tin học tự chọn)

Chương 1: Làm quen với tin học và máy tính điện tử

1 Bài 1: Thông tin và tin học

2 Bài 1: Thông tin và tin học

3 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

5 Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính

6 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

8 Bài thực hành 1: Làm quen một số thiết bị máy tính

Chương 2: Phần mềm học tập

9 Bài 5: Luyện tập chuột bằng Mouse skills

10 Bài 5: Luyện tập chuột bằng Mouse skills

11 Bài 6: Học gõ 10 ngón

12 Bài 6: Học gõ 10 ngón

13 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

15 Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

16 Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

17 Bài tập

 

doc 8 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1418Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình tin học cấp THCS (môn tin học tự chọn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC CẤP THCS
(MÔN TIN HỌC TỰ CHỌN)
(kèm theo Công văn số 1224 /SGDĐT-CNTTTBTV ngày 03/09/2015 của Sở GDĐT
 và theo chương trình khung môn Tin học của Bộ GDĐT)
MÔN TIN HỌC LỚP 6
(Áp dụng từ năm học 2015-2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Bài 
HỌC KỲ I
Chương 1: Làm quen với tin học và máy tính điện tử
1
Bài 1: Thông tin và tin học 
2
Bài 1: Thông tin và tin học
3
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin 
4
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin 
5
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
6
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính 
7
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính 
8
Bài thực hành 1: Làm quen một số thiết bị máy tính
Chương 2: Phần mềm học tập
9
Bài 5: Luyện tập chuột bằng Mouse skills 
10
Bài 5: Luyện tập chuột bằng Mouse skills 
11
Bài 6: Học gõ 10 ngón 
12
Bài 6: Học gõ 10 ngón 
13
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím 
14
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím 
15
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời 
16
Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời 
17
Bài tập
18
Kiểm tra 1 tiết
Chương 3: Hệ điều hành Windows 
19
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?
20
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? 
21
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? 
22
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 
23
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 
24
Bài 12: Hệ điều hành Windows 
25
Bài 12: Hệ điều hành Windows 
26,27
Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
28
Bài tập
29,30
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục 
31,32
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin 
33
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
34
Ôn tập
35, 36
Kiểm tra học kì 1
HỌC KỲ II
Chương 4: Soạn thảo văn bản 
37
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản 
38
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản 
39
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
40,41
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
42
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản 
43
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản 
44,45
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
46
Bài 16: Định dạng văn bản
47
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản 
48
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản 
49,50
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
51
Bài tập
52
Kiểm tra 1 tiết
53
Bài 18: Trình bày văn bản và trang in 
54
Bài 18: Trình bày văn bản và trang in 
55
Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
56
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (Mục 1)
57
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (Mục 2)
58,59
Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường
60
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng 
61
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng 
62
Bài tập
63,64
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
65,66
Bài thực hành tổng hợp
67
Kiểm tra thực hành 1 tiết
68
Ôn tập 
69,70
Kiểm tra học kì II
MÔN TIN HỌC LỚP 7
(Áp dụng từ năm học 2015-2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Bài 
HỌC KỲ I
1
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? 
2
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? 
3,4
Bài thực hành 1: Làm quen với bảng tính Excel
5
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 
6
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 
7, 8
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên Excel
9
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 
10
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
11,12
Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
13
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
14
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
15,16
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
17
Bài tập
18
Kiểm tra (1 tiết)
19
Bài 5: Thao tác với bảng tính
20
Bài 5: Thao tác với bảng tính
21,22,23
Bài thực hành 5: Trình bày lại trang tính của em
24
Bài tập
25,26
Bài 6: Định dạng trang tính 
27,28,29
Bài thực hành 6: Định dạng trang tính
30
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
31,32,33,34
Ôn tập
35, 36
Kiểm tra học kì I
HỌC KỲ II
37, 38
Bài 7: Trình bày và in trang tính 
39, 40
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
41, 42
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu 
43, 44
Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?
45,46
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 
47,48
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa
49, 50 
51, 52
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp
53
Kiểm tra 1 tiết
54,55
Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test (lý thuyết)
56,57
Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test (thực hành)
58,59
Học toán với Toolkit Math (lý thuyết)
60,61
Học toán với Toolkit Math (thực hành)
62,63
Học vẽ hình học động với GeoGebra (lý thuyết)
64,65
Học vẽ hình học động với GeoGebra (thực hành)
66
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
67, 68
Ôn tập
69, 70
Kiểm tra học kì II
MÔN TIN HỌC LỚP 8
(Áp dụng từ năm học 2015-2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Bài 
Học kì I
1
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính 
2
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính 
3
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 
4
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
5, 6
 Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal
7
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (mục 1,2)
8
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (mục 3,4)
9, 10
Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
11
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình (mục 1,2)
12
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình (mục 3,4)
13, 14
Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
15
Ôn tập
16
Kiểm tra 1 tiết
17
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (mục 1,2)
18
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (mục 3)
19,20,21
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (mục 4)
22,23
Bài tập 
24
Bài 6: Câu lệnh điều kiện (mục 1,2,3)
25,26
Bài 6: Câu lệnh điều kiện (mục 4,5)
27,28,29
Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
30,31
Luyện gõ phím nhanh với phần mềm Finger Breakout
32
Kiểm tra thực hành (lấy điểm 1 tiết)
33,34,35
Ôn tập
36
Kiểm tra học kì I (viết trên giấy hoặc trên máy tính)
Học kì II
37
Bài 7: Câu lệnh lặp (mục 1, 2, 3)
38
Bài 7: Câu lệnh lặp (mục 4)
39,40
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For.todo
41
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (mục 1)
42
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (mục 2,3)
43,44
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While  do
45,46
Bài tập
47
Làm việc với dãy số (mục 1,2)
48
Làm việc với dãy số (mục 3)
49,50
Bài tập
51,52
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
53
Ôn tập (bài tập ôn, trả lời câu hỏi của HS...)
54
Kiểm tra 1 tiết (viết trên giấy)
55,56
Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (mục 1, 2)
57
Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (mục 3)
58,59
Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (mục 4, thực hành)
60
Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
(mục 1, 2, 3)
61,62,63
Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
(mục 4)
64
Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
(mục 5)
65,66
Bài tập thực hành (mục 6, Yenka)
67
Kiểm tra thực hành (lấy điểm 1 tiết)
68,69
Ôn tập
70
Kiểm tra học kì II (viết trên giấy hoặc trên máy tính)
MÔN TIN HỌC LỚP 9
(Áp dụng từ năm học 2015-2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Bài (Mục)
Học kì I
Chương I. Mạng máy tính 
1
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính (mục 1,2)
2
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính (mục 3,4,5)
3,4
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
5,6
Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
7,8
Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web
9.10
Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
11
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (mục 1,2)
12
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (mục 3)
13,14
Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử
15,16
Ôn tập
17,18
Kiểm tra thực hành (lấy điểm 1 tiết)
Chương II. Một số vấn đề xã hội của Tin học
19,20
Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
21,22
Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus
23,24
Bài 6: Tin học và xã hội
Chương III. Phần mềm trình chiếu
25,26
Bài 7: Phần mềm trình chiếu
27,28
Bài 8: Bài trình chiếu
29,30,31
Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em
32,33,34
Ôn tập
35,36
Kiểm tra học kỳ I
Học kì II
37,38
Bài 9: Màu sắc trên trang chiếu
39,40
Bài thực hành 6: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
41,42
Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
43,44
Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
45,46
Bài 11: Tạo các hiệu ứng động
47,48
Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
49,50
Ôn tập
51,52
Kiểm tra thực hành (lấy điểm 1 tiết)
53,54,55,56
Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp
Chương IV. Đa phương tiện
57,58
Bài 12: Thông tin đa phương tiện
59,60
Bài 13 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
61,62
Bài thực hành 10: Tạo ảnh động đơn giản
63,64,65
Bài thực hành 11: Tạo sản phẩm đa phương tiện
66,67,68
Ôn tập
69,70
Kiểm tra học kì II
Ghi chú: 
1. Sử dụng SGK (tái bản, có chỉnh lí, bổ sung):
 + Quyển 1: in từ tháng 8/2014
 + Quyển 2: in từ tháng 1/2014
 + Quyển 3: in từ tháng 8/2014
 + Quyển 4: in từ tháng 6/2014
2. Kiểm tra, đánh giá: kiểm tra thường xuyên, giáo viên tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết Bài thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học. Điểm này là điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1), số cột điểm theo qui định của Bộ GDĐT./.

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_tin_hoc_moi_nam_hoc_20152016.doc