Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS TT Yên Minh

I - MỤC TIÊU

- Kiến thức: HS biết được các kiến thức về chỉnh sửa văn bản

- Kĩ năng: HS thành thạo các thao tác xoá ký tự, chọn, sao chép, di chuyển

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh họat, ham học hỏi

II - CHUẨN BỊ

- GV: Máy chiếu ,giáo án

- HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà, sách ,vở.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 938Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS TT Yên Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: Tiết : 43
Ngày soạn: //2010
Bài 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
I - MỤC TIÊU
- Kiến thức: HS biết được các kiến thức về chỉnh sửa văn bản
- Kĩ năng: HS thành thạo các thao tác xoá ký tự, chọn, sao chép, di chuyển
- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh họat, ham học hỏi
II - CHUẨN BỊ
GV: Máy chiếu ,giáo án
HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà, sách ,vở.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1 : SAO CHÉP
GV cho HS trình bày các lệnh dùng để sao chép và di chuyển em học ở chương trước
Ta đã biết cách sao chép, di chuyển tập tin và thư mục như thế nào?
Sao chép nội dung văn bản em chỉ cần thêm bước chọn nội dung cần sao chép 
HS nêu các lệnh đã học
HS trình bày cách sao chép, di chuyển tập tin và thư mục đã học
HS ghi bài vào vở
3/Sao chép:
Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép, nháy nút COPY
- Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép, nháy nút PASTE
Hoạt động 2: DI CHUYỂN
Cho HS trình bày cách di chuyển nội dung
Em còn có cách nào khác để thực hiện khôngì
So sánh 2 thao tác Sao chép và Di chuyển
GV nhấn mạnh: Sao chép thì nội dung gốc vẫn còn,di chuyển thì nội dung gốc không còn
Chú ý: Là ta thực hiện COPY, CUT 1 lần nhưng có thể PASTE nhiều lần
HS trình bày cách di chuyển nội dung
HS: Ta có thể sao chép rồi xoá nội dung gốc đi
HS so sánh
HS nghe giảng và ghi bài
4/Di chuyển:
* Em có thể di chuyển bằng cách sao chép rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc
Hoặc có thể thực hiện theo các bước
- Bước 1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển, nháy nút CUT
- Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới, nháy nút PASTE
IV - DẶN DÒ 
Tiết sau kiểm tra 1 tiết, về nhà ôn tập: Bài 13, 14, 15.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Chỉnh sửa văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS TT Yên Minh.doc