Tiết 2, Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

1.MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức :

* Hoạt động 2 :

 - HS biết cách đổi 1 số đơn vị đo thể tích

* Hoạt động 3 :

- HS biết kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng.

- HS hiểu giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.

* Hoạt động 4 :

- HS biết xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp.

- HS hiểu cách đo thể tích như thế nào để kết quả chính xác .

1.2. Kĩ năng:

- HS có thể ước lượng gần đúng một số thể tích cần đo.

- HS thực hiện được việc đo thể tích một số chất lỏng theo quy tắc đo.

- HS thực hiện tính giá trị trung bình của các kết quả đo.

1.3. Thái độ :

- HS có tinh thần cẩn thận, chính xác, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

• Một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng.

• Xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp.

• Giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 2, Bài 3: Đo thể tích chất lỏng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2 
TIẾT 2
ND 
	BÀI 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG	
1.MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức :
* Hoạt động 2 : 
 - HS biết cách đổi 1 số đơn vị đo thể tích 
* Hoạt động 3 :
HS biết kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng.
HS hiểu giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. 
* Hoạt động 4 :
HS biết xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp.
HS hiểu cách đo thể tích như thế nào để kết quả chính xác .
1.2. Kĩ năng: 
HS có thể ước lượng gần đúng một số thể tích cần đo.
HS thực hiện được việc đo thể tích một số chất lỏng theo quy tắc đo.
HS thực hiện tính giá trị trung bình của các kết quả đo.
1.3. Thái độ :
HS có tinh thần cẩn thận, chính xác, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
Một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng.
Xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp.
Giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. 
3. CHUẨN BỊ:
HS:
Bình đựng một nước, 1 bình chia độ, 1 vài loại ca đong
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1.Ổn định, tổ chức, kiểm diện: kiểm tra sĩ số lớp
4.2. Kiểm tra miệng:
? Trình bày cách đo độ dài. Đọc như thế nào để có kết quả đo chính xác nhất? (10 điểm)
è Trả lời:
Ước lượng độ dài cần đo.
Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.
Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.
Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.)
4.3. : Tiến trình bài học 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.
GV: 
Dùng tranh vẽ trong SGK hỏi: Làm thế nào để biết chính xác cái bình, cái ấm chứa được bao nhiêu nước?
Làm thế nào để biết trong bình còn bao nhiêu nước?
Học sinh có thể phát biểu theo cảm tính theo tiêu mục bài học: đo thể tích.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tự ôn tập đơn vị đo thể tích ở nhà 
GV: 
HD HS tự ôn lại đơn vị đo thể tích, yêu cầu HS đổi các đơn vị thể tích ở SGK.
HS: 
Thực hiện theo yêu cầu của GV, nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh kiến thức.
GV: 
Cần lưu ý đổi đơn vị thể tích từ ml, lít sang dm3, cm3 ...
I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH:
Mỗi vật dù to hay nhỏ, đều chiếm một thể tích trong không gian.
Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối (m3) và lít (l).
1 l = 1dm3; 1ml= 1cm3=1cc.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về các dụng cụ đo thể tích 
GV: 
Hướng dẫn học sinh tự đọc sách rồi thảo luận các câu hỏi C3 đến C5.
GVH:
Trên hình 6: quan sát và cho biết tên các dụng cụ đo và cho biết GHĐ và ĐCNN của các dụng cụ đo?
Trên đường giao thông, những người bán lẻ xăng dầu sử dụng dụng cụ đong nào?
Để lấy thuốc tiêm, nhân viên ytế thường dụng cụ nào?
GV:
C3. Nếu không có dùng cụ đo thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ở nhà?
C4. Trong phòng thí nghiệm các bình chia độ thường dùng là các bình thủy tinh có thang đo (hình 7)
C5. Điền vào chỗ trống.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, theo dõi, bổ sung và hoàn chỉnh vào vở.
II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
1. Tìm hiểu dụng cụ đo:
- Ca đong có GHĐ 1l và ĐCNN 0.5l.
- Ca đong nhỏ có GHĐ và ĐCNN 0.5l.
- Can nhựa có GHĐ 5l và ĐCNN 1l.
- Người ta có thể sử dụng các loại can, chai có dung tích cố định để đong.
- Dùng ống xilanh để lấy thuốc.
C3:
Có thể dùng những chai, can đã biết trước dung tích để đong thể tích chất lỏng.
 C4 :
Hình 7: Các loại bình chia độ
- Những dụng cụ dùng đo thể tích chất lỏng là chai, lọ, ca đong có ghi sẵng dung tích, các loại ca đong (xô, chậu, thùng) biết trước dung tích.
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách đo thể tích.
GV: 
Yêu cầu HS làm việc cá nhân: Trả lời các câu hỏi C6, C7, C8 (SGK), Hướng dẫn HS thảo luận và thống nhất từng câu trả lời.
GV: 
Yêu cầu HS làm việc cá nhân điền vào chổ trống câu C9 và rút ra kết luận về cách đo thể tích chất lỏng.
HS: 
Thực hiện theo yêu cầu của GVđể hoàn thành nội dung kiến thức
2. Tìm hiểu cách đo thể tích:
C6. Ở hình 8, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho kết quả đo chính xác?
- Hình b: Đặt thẳng đứng.
C7. Xem hình 8, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho biết kết quả chính xác?
- Cách b: Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình.
C8. Hãy đọc thể tích:
a- 70 cm3; b- 50 cm3; c- 40 cm3.
Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần:
a- Ước lượng thể tích cần đo.
b- Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.
c- Đặt bình chia độ thẳng đứng.
d- Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.
e- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.
Hoạt động 5: Thực hành
GV:
Dùng bình 1 và 2 để minh họa lại hai câu hỏi đã đặt ra ở đầu bài. Nêu mục đích thí nghiệm: xác định thể tích chất lỏng bằng bình chia độ.
GV:
Chia nhóm yêu cầu thực hành và quan sát các nhóm làm việc.
HS: 
Các nhóm thực hiên theo yêu cầu của GV, hoàn thành kết quả đo thể tích chất lỏng chứa trong bình. Tham gia trình bày cách làm của nhóm theo yêu cầu của GV.
3. Thực hành:
* Chuẩn bị dụng cụ:
- Bình chia độ, ca đong.
- Bình 1 và bình 2 (xem phần chuẩn bị).
- Bảng ghi kết quả (xem phụ lục).
* Tiến hành đo:
- Ước lượng bằng mắt thể tích nước trong bình 2 - Ghi kết quả.
- Kiểm tra bằng bình chia độ - Ghi kết quả.
4.4. Tổng kết: 
? Nêu cách đo thể tích của chất lỏng bằng bình chia độ, bình tràn .
? Đề xuất phương án đo thể tích của chất lỏng bằng một số dụng cụ khác.
- Đọc nội dung ghi nhớ của bài học.
4.5. Hướng dẫn học tập:
ĐỐI VỚI TIẾT HỌC NÀY:
- Học bài theo nội dung ghi nhớ của bài và SGK.
- Xem lại các kết luận trong bài học.
- Xem nội dung có thể em chưa biết.
- Làm các bài tập 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ở SBTVL6. 
ĐỐI VỚI TIẾT HỌC SAU:
- Chuẩn bị bài học mới “ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN” và chú ý các dụng cụ đo cũng như thí nghiệm trong bài.
5. PHỤ LỤC 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Đo thể tích chất lỏng.doc