Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em

1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. 2. Nội dung Bài tập 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kể đường biên và tô màu nền.