Bài 12. Độ to của âm

I. Âm to, âm nhỏ- Biên độ dao động Thí nghiệm 1 Cố định một đầu thước thép đàn hồi có chiều dài khoảng 20 cm trên mặt hộp gỗ. Khi đó, thước ép đứng yên tại vị trí cân bằng. Nâng đầu tự do của thước lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả tay cho thước dao động trong hai trường hợp: a) Đầu thước lệch nhiều b) Đầu thước lệch ít