Chương 2 - ÂM HỌC

- Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? - Âm trầm, âm bổng khác nhau ở chỗ nào? - Âm to, âm nhỏ khác nhau ở chỗ nào? - Âm truyền qua môi trường nào? - Chống ô nhiếm tiếng ồn như thế nào?