Bài 22. KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Rừng và trồng rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất Rừng nước ta đã bị tàn phá nghiêm trọng, do đó nhiệm vụ của toàn dân phải tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp