Đề cương ôn tập Tin học lớp 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 7

Bài 1: Chương trình bảng tính là gi?

- Khái niệm chương trình bảng tính, chức năng chung của chương trình bảng tính.

- Các khái niệm về ô tính, trang tính?

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính?

- Các thành phần chính trên trang tính là gì?

- Khái niệm được hộp tên, khối thanh công thức là gi?

- Khái niệm dữ liệu số, dữ liệu kí tự, ở chế độ ngầm định nó như thế nào?

Bài3: Thực hiện tính toán trên trang tính?

- Các kí hiệu phép toán trong trang tính?

- Cách nhập công thức?

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán?

- Hàm tính tổng là gì, cách viết hàm tính tổng, công dụng hàm tính tổng?

- Hàm tính trung bình cộng là gì, cách viết hàm tính trung bình cộng, công dụng hàm tính trung bình cộng?

- Hàm tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, cách viết của nó và công dụng làm gì?

- Vì sao trong ô tính có kí hiệu #########?

Bài 5: Thao tác với bảng tính?

- Các thao tác chèn thêm, xóa cột và hàng?

- Các thao tác sao chép và di chuyên nội dung ô tính?

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 318Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Tin học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 7
Bài 1: Chương trình bảng tính là gi?
Khái niệm chương trình bảng tính, chức năng chung của chương trình bảng tính.
Các khái niệm về ô tính, trang tính?
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính?
Các thành phần chính trên trang tính là gì?
Khái niệm được hộp tên, khối thanh công thức là gi?
Khái niệm dữ liệu số, dữ liệu kí tự, ở chế độ ngầm định nó như thế nào?
Bài3: Thực hiện tính toán trên trang tính?
Các kí hiệu phép toán trong trang tính?
Cách nhập công thức?
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán?
Hàm tính tổng là gì, cách viết hàm tính tổng, công dụng hàm tính tổng?
Hàm tính trung bình cộng là gì, cách viết hàm tính trung bình cộng, công dụng hàm tính trung bình cộng?
Hàm tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, cách viết của nó và công dụng làm gì?
Vì sao trong ô tính có kí hiệu #########?
Bài 5: Thao tác với bảng tính?
Các thao tác chèn thêm, xóa cột và hàng?
Các thao tác sao chép và di chuyên nội dung ô tính?

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 7.doc