Giáo án dạy học theo chủ đề

Bước 1: Xác định tên chủ đề và thời lượng:

- Tên chủ đề: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.

- Thời lượng: 2 tiết.

Bước 2: Xác định các nội dung của chủ đề:

I. Tình hình kinh tế Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.

II. Tình hình chính trị Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.

III. Tình hình đối ngoại Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.

IV. Đặc điểm CNĐQ ở các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.

Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ:

1. Kiến thức:

- Cuối XIX, đầu XX, kinh tế Mỹ, Đức phát triển nhanh và thăng hạng, trong khi kinh tế các nước Anh, Pháp lại phát triển chậm và tụt hạng.

- Thể chế chính trị của 4 nước: Anh, Đức (quân chủ lập hiến); Pháp, Mỹ (cộng hoà).

- Về đối ngoại, tất cả các nước đế quốc đều xâm lược thuộc địa.

- Đặc điểm CNĐQ của 4 nước.

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học theo chủ đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
Bước 1: Xác định tên chủ đề và thời lượng:
Tên chủ đề: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.
Thời lượng: 2 tiết.
Bước 2: Xác định các nội dung của chủ đề:
I. Tình hình kinh tế Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.
II. Tình hình chính trị Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.
III. Tình hình đối ngoại Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.
IV. Đặc điểm CNĐQ ở các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối XIX, đầu XX.
Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ:
1. Kiến thức:
- Cuối XIX, đầu XX, kinh tế Mỹ, Đức phát triển nhanh và thăng hạng, trong khi kinh tế các nước Anh, Pháp lại phát triển chậm và tụt hạng.
- Thể chế chính trị của 4 nước: Anh, Đức (quân chủ lập hiến); Pháp, Mỹ (cộng hoà).
- Về đối ngoại, tất cả các nước đế quốc đều xâm lược thuộc địa.
- Đặc điểm CNĐQ của 4 nước.
2. Kĩ năng: So sánh, giải thích, phân tích, liên hệ thực tế.
3. Thái độ:
- Căm ghét CNĐQ.
- Cảnh giác trước âm mưu xâm lược của kẻ thù.
Bước 4: Xây dựng bảng mô tả các cấp độ tư duy:
Nội dung bài học
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
I. Kinh tế:
Anh
Pháp
Đức
Mỹ
1870
1
2
3
4
1913
3
4
2
1
- Nhận biết thứ hạng kinh tế của 4 nước.
- Hiểu được vì sao kinh tế Mỹ, Đức phát triển nhanh, trong khi kinh tế của Anh, Pháp phát triển chậm và tụt hạng?
- Vận dụng nguyên nhân kinh tế Anh tụt hạng để giải thích được vì sao kinh tế Pháp tụt hạng?
- Vận dụng nguyên nhân kinh tế Đức phát triển để giải thích vì sao kinh tế Mỹ phát triển?
II. Chính trị:
- Anh, Đức: Quân chủ lập hiến.
- Pháp, Mỹ: Cộng hoà
Biết được thể chế chính trị của 4 nước.
- Hiểu được thế nào là chế độ quân chủ lập hiến, cộng hoà?
- Hiểu được điểm giống nhau về thể chế chính trị của các nước.
- Liên hệ thể chế chính trị của 4 nước hiện nay. (không đổi).
III. Đối ngoại:
Cả 4 nước đều xâm lược thuộc địa, trong đó, Anh là nước có thuộc địa nhiều nhất, Pháp là nước có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai, Mỹ và Đức có rất ít thuộc địa.
Biết được bản chất của các nước đế quốc là xâm lược thuộc địa.
Giải thích vì sao các nước đế quốc đều xâm lược thuộc địa?
Liên hệ tình hình Biển Đông để đề phòng trước âm mưu xâm lược của Trung Quốc.
IV. Đặc điểm CNĐQ:
Anh: CNĐQ thực dân.
Pháp: CNĐQ cho vay lãi.
Đức: CNĐQ quân phiệt hiếu chiến.
Mỹ: CNĐQ thực dân kiểu mới.
Nhận biết được đặc điểm của CNĐQ ở 4 nước.
- Giải thích được đặc điểm của CNĐQ của từng nước.
Liên hệ tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là nước Mỹ.
Bước 5: Xác định các sản phẩm cần hoàn thành (câu hỏi tương ứng với các cấp độ tư duy):
Câu 1: Hoàn thành bảng sau: (biết)
Anh
Pháp
Đức
Mỹ
1870
1913
Câu 2: Vì sao kinh tế Anh và Pháp phát triển chậm và tụt hạng? (hiểu).
Câu 3: Vì sao kinh tế Đức và Mỹ phát triển nhanh? (hiểu).
Câu 4: Nêu thể chế chính trị của 4 nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX, đầu XX? (biết).
Câu 5: Anh, Pháp, Đức, Mỹ hiện nay theo thể chế chính trị gì? (vận dụng).
Câu 6: Qua nội dung bài học (bài 6), em thấy các nước đế quốc đều giống nhau ở đặc điểm nào? (hiểu)
Câu 7: Vì sao các nước đế quốc phải xâm lược thuộc địa? (hiểu)
Câu 8: Liên hệ tình hình biển Đông hiện nay, em nhận định như thế nào về hành động của Trung Quốc? (vận dụng).
Câu 9: Lê-nin gọi CNĐQ của 4 nước sau đây bằng những từ gì? (hoàn thành bảng) (biết).
Anh
Pháp
Đức
Mỹ
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Anh là CNĐQ thực dân? (hiểu)
Câu 11: Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Pháp là CNĐQ cho vay lãi? (hiểu)
Câu 12: Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Đức là CNĐQ quân phiệt hiếu chiến? (hiểu)
Câu 13: Vì sao gọi CNĐQ Mỹ là CNĐQ thực dân kiểu mới? (hiểu)
Bước 6: Cụ thể hoá tiến trình hoạt động học:
Hoạt động khởi động: 10p
TRÒ CHƠI 1: Tìm mối liên hệ giữa các dữ liệu sau: 
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
Đáp án
Thủ đô Béc-lin. 
E
“Công xưởng của thế giới”.
A
Mĩ
1
Kinh tế xếp hạng II thế giới ở TK XIX.
D
Anh
4
Thủ đô Mát-xcơ-va
C
Đức
3
Tiếng Anh gọi tắt là USA.
B
Pháp
2
Dữ liệu 2
TT
Dữ liệu 1
TT
TRÒ CHƠI 2: 
Xếp thứ hạng kinh tế của 4 nước sau ở thế kỉ XIX? 
1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
Đáp án
Mĩ
Đức
Anh
Pháp
Chơi xong trò chơi 2, giáo viên sẽ dẫn dắt học sinh đến với bài học mới: Ở thế kỉ XVIII-XIX, thứ hạng kinh tế của 4 nước được sếp theo thứ tự như trên, vậy đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thứ hạng kinh tế của 4 nước có thay đổi hay không, chúng ta đi vào tìm hiểu chủ đề: Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX, đầu XX?
Hoạt động hình thành kiến thức:
THờI GIAN
Nội dung bài học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Rút kinh nghiệm
15p
I. Kinh tế:
Anh
Pháp
Đức
Mỹ
1870
1
2
3
4
1913
3
4
2
1
- Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng.
- Vì sao kinh tế Anh và Pháp phát triển chậm và tụt hạng?
- Vì sao kinh tế Mỹ và Đức phát triển nhanh?
- Điền vào bảng.
- Trả lời
- Trả lời
15p
II. Chính trị:
- Anh, Đức: Quân chủ lập hiến.
- Pháp, Mỹ: Cộng hoà
- Các nước theo thể chế chính trị gì?
- Thế nào là chế độ quân chủ lập hiến?
- Thế nào là chế độ cộng hoà?
- Hiện nay các nước có thay đổi thế chế chính trị không?
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
10p
III. Đối ngoại:
Cả 4 nước đều xâm lược thuộc địa, trong đó, Anh là nước có thuộc địa nhiều nhất, Pháp là nước có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai, Mỹ và Đức có rất ít thuộc địa.
- Về đối ngoại, các nước đế quốc đều có chung đặc điểm gì?
- Vì sao các nước đế quốc đều phải xâm lược thuộc địa?
- Hiện nay các nước đế quốc có xâm lược thuộc địa không? Cho ví dụ?
- Những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc ở biển Đông có phải là hành động xâm lược thuộc địa không? Vì sao?
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
20p
IV. Đặc điểm CNĐQ:
Anh: CNĐQ thực dân.
Pháp: CNĐQ cho vay lãi.
Đức: CNĐQ quân phiệt hiếu chiến.
Mỹ: CNĐQ thực dân kiểu mới.
- Lê-nin gọi CNĐQ ở 4 nước bằng những tên gọi là gì?
- Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Anh là CNĐQ thực dân?
- Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Pháp là CNĐQ cho vay lãi?
- Vì sao Lê-nin gọi CNĐQ Đức là CNĐQ quân phiệt hiếu chiến?
+ Giáo viên giải thích thêm về chủ nghĩa quân phiệt và liên hệ tình hình Việt Nam 1978, chống Pôn-pốt. Qua đó giáo dục lòng yêu hoà bình, căm ghét chế độ diệt chủng.
- Vì sao CNĐQ Mỹ được gọi là CNĐQ thực dân kiểu mới?
+ Giáo viên giải thích và liên hệ tình hình thế giới ở thế kỉ XXI: Mỹ đánh Áp-ga-nix-tan, Pakistan, Irắc. đều là những hành động xâm lược kiểu mới. 
+ Giáo viên cũng liên hệ chiến tranh Mỹ-Việt Nam (1954-1975) để thấy được thủ đoạn xâm lược kiểu mới của Mỹ.
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời và đàm thoại
- Trả lời
- Lắng nghe và đàm thoại.
- Lắng nghe và đàm thoại.
Hoạt động luyện tập: (10p)
Cho học sinh tham gia trò chơi “Ai là triệu phú” (thiết kế trên máy).
Câu 1: Lê-nin gọi CNĐQ Pháp là gì?
A. CNĐQ thực dân	B. CNĐQ quân phiệt hiếu chiến
C. CNĐQ cho vay lãi	D. CNĐQ thực dân kiểu mới.
Câu 2: Đầu thế kỉ XX, nước nào là con nợ lớn nhất của Pháp?
A. Ai Cập	B. Nhật Bản	C. Nga	D. Triều Tiên
Câu 3: Đầu thế kỉ XX, kinh tế Pháp đứng hạng mấy thế giới?
A. Hạng 1	B. Hạng 2	C. Hạng 3	D. Hạng 4
Câu 4: Vì sao kinh tế Anh phát triển chậm và tụt hạng?
A. Do Anh chú trọng cho các nước khác vay lãi	B. Do Anh nghèo tài nguyên
C. Do Anh phát triển muộn.	D. Do Anh chú trọng bóc lột thuộc địa.
Câu 5: Ở thế kỉ XVIII-XIX, nước nào được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”?
A. Anh	B. Pháp	C. Đức	D. Mỹ
Câu 6: Hiện nay, những nước nào theo chế độ quân chủ lập hiến?
A. Pháp, Đức, Mỹ	B. Thái Lan, Cam-pu-chia, Anh
C. Đức, Anh, Mỹ	D. Anh, Đức, Pháp
Câu 7: Thế nào là chế độ quân chủ lập hiến?
A. Là chế độ độc tài	B. Giống như chế độ phong kiến.
C. Là chế độ có vua nhưng vua không nắm quyền.	D. Là chế độ không có vua.
Câu 8: Chính phủ Pháp do ai đứng đầu?
A. Thủ tướng	B. Bộ trưởng	C. Chủ tịch nước	D. Tổng thống
Câu 9: Đến đầu XX, kinh tế Anh đứng hạng mấy thế giới?
A. Hạng 1	B. Hạng 2	C. Hạng 3	D. Hạng 4
Câu 10: Nước nào từng là thuộc địa của Anh?
A. Ni-giê-ri-a	B. Ấn Độ	C. Việt Nam	D. Cu-Ba
Câu 11: Đến đầu XX, kinh tế Mỹ đứng hạng mấy thế giới?
A. Hạng 1	B. Hạng 2	C. Hạng 3	D. Hạng 4
Câu 12: Đặc điểm nào sau đúng với bản chất của CNĐQ Mỹ?
A. CNĐQ thực dân	B. CNĐQ cho vay lãi
C. CNĐQ quân phiệt	D. CNĐQ thực dân kiểu mới
Câu 13: Chính phủ Anh do ai đứng đầu?
A. Thủ tướng	B. Bộ trưởng	C. Chủ tịch nước	D. Tổng thống
Câu 14: Chính phủ Mỹ do ai đứng đầu?
A. Thủ tướng	B. Bộ trưởng	C. Chủ tịch nước	D. Tổng thống
Câu 15: Tất cả các nước đế quốc đều có đặc điểm chung là gì?
A. Đều cho vay lãi	B. Đều có diện tích lớn	
C. Đều giàu tài nguyên	D. Đều xâm lược thuộc địa
Hoạt động vận dụng: (5p)
- Về nhà làm bài tập sau:
Anh
Pháp
Đức
Mĩ
Kinh tế (hạng)
Chính trị
Đối ngoại
Đặc điểm
- Chuẩn bị bài mới: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối XIX đầu XX:
+ Tiểu sử Lê-nin.
+ Tính chất của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
+ Cách mạng Nga 1905-1907: Mục tiêu, sự kiện mở đầu, kết quả, ý nghĩa.
Hoạt động tìm tòi mở rộng: (5p)
Để tìm kiếm tư liệu tham khảo, các em có thể vào các trang web sau:
(1). bachkim.vn
(2). www.Vi.wekipidia.com.vn
TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRÊN TRANG BACHKIM.VN
Bước 1:
Bước 2: 
TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRÊN TRANG VI.WIKIPEDIA
Bước 1:
Bước 2: 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_6_Cac_nuoc_Anh_Phap_Duc_Mi_cuoi_the_ki_XIX_dau_the_ki_XX.doc