Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 19 đến tiết 22

LUYỆN GÕ BÀN PHÍM TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 - Chiếu nội dung mục tiêu

II. Nội dung cần chuẩn bị :

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 19 đến tiết 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 19+20
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Chiếu nội dung mục tiêu
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 65
Với trình độ gõ phím Introduction chỉ gõ được các kí tự rời rạc và rất chậm, để nâng cao tốc độ gõ phím của mình chúng ta luyện tập ở phần Beginner trong phần mềm Rapid Typing
Hoạt động luyện tập
1. Chuẩn bị/Trang 65
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN 2. Beginner/Basics/Lesson1
- Trước khi gõ các em tắt đèn Caps Lock
- Chuyển chế độ gõ tiếng việt sang tiếng anh nếu đang ở chế độ tiếng việt
2. Luyện tập gõ phím ở trình độ Beginner
- Gõ hàng phím cơ sở
+ Lesson 1→Lesson 3
- Gõ hàng phím dưới
+ Lesson 4→Lesson 8
- Gõ hàng phím trên
+ Lesson 5→Lesson 6
- Gõ hàng phím số
+ Lesson 9
- Gõ phối hợp phím shift
	Shift keys/ Lesson 1→Lesson9
- Gõ cụm phím số 
Numeric pad/Lesson1→Lesson8
C. Hoạt động tìm tòi mở rộng/Trang 69
Xem bảng thống kê để biết tốc độ gõ của em ra sao
Tiết: 21+22
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
LUYỆN GÕ BÀN PHÍM Ở TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Chiếu nội dung mục tiêu
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 70
- Các bài tập ở trình độ Beginner khó hơn ở trình độ Introduction ở chõ trình độ Introduction từng kí tự rời rạc cách nhau bằng dấu phẩy, còn trình độ Beginner mỗi cum được tổ hợp từ 2 kí tự khác nhau (D và F,J và K)
Hoạt động luyện tập
1. Luyện tập ở trình độ Experienced
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN3. Experienced/Part 1/ Chọn lần lượt từng kí tự trong bảng để luyện tập 
2. Luyện tập gõ phím ở trình độ Advanced
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN4./Advanced
Advanced là mức độ kĩ năng cao nhất , ở mức này em phải gõ một bài văn thực sự
- Luyện tập Lesson1, các Lesson tiếp theo luyện tập ở nhà
3. Kiểm tra kỹ năng gõ phím
C. Hoạt động tìm tòi mở rộng/Trang 72
Kiểm tra để đánh giá kĩ năng gõ phím của mình
- Em khởi động phần mềm Rapid Typing/EN 5. Testing
- Em gõ đoạn văn bản với độ dài khoảng 200 từ.
- Em luyện tập ở Lesson 7→Lesson 17 ở trình độ Advanced cho thành thạo, sau đó làm bài kiểm tra để biết thành tích của mình có được nâng cao hay không?

Tài liệu đính kèm:

  • docTu_tiet_19_den_tiet_22_VNEN.doc