Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin

1. MỤC TIấU

1.1. Kiến thức:

Biết đổi tên tập tin, xóa tập tin

1.2. Kỉ năng:

Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển tập tin

1.3. Thái độ:

Học tập nghiêm túc

2. TRỌNG TÂM

Thực hành

3. CHUẨN BỊ

 3.1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, phòng máy

 3.2. Học sinh: Xem trước bài học.

4. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

4.1. ổn định lớp: Điểm danh

4.2. Kiểm tra bài cũ: không

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 949Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 4 – tiết 35
Tuần dạy: 18
THAO TÁC VỚI TỆP TIN
1. MỤC TIấU
1.1. Kiến thức:
Biết đổi tên tập tin, xóa tập tin 
1.2. Kỉ năng:
Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển tập tin
1.3. Thái độ:
Học tập nghiêm túc
2. TRỌNG TÂM
Thực hành
3. CHUẨN BỊ
 3.1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, phòng máy
 3.2. Học sinh: Xem trước bài học.
4. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
4.1. ổn định lớp: Điểm danh
4.2. Kiểm tra bài cũ: không
4.3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Sử dụng My Computer.
Giáo viên làm mẫu cho học sinh theo dõi:
 +Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin, ví dụ như thu mục My Documents.
Học sinh thực hành.
Hoạt động 2: Đổi tên tệp tin.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa.
	+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần đổi tên.
	+ Nháy chuột vào tên tệp tin một lần nữa
	+ Gõ tên mới rồi bấm Enter.
- Học sinh thực hành.
	- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
Hoạt động 3: Xóa tệp tin.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa.oa1
+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần xóa.
	+ Nhấn phím Delete
	- Học sinh thực hành.	
	- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
Hoạt động 4: Sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác như sách giáo khoa
- Học sinh thực hành.	
- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.
+ Nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
Nháy đúp vào biểu tượng MyComputer
+ Chọn tệp tin cần sao chép.
	+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy (hình dưới).
+ Chuyển đến thư mục chứa tệp tin mới.
+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
4.4. Củng cố:
Giáo viên nhận xét đánh giá giờ thực hành (trật tự kỷ luật, kỹ năng thực hành, kết quả đạt được..)
Các nhóm thu phiếu thực hành, sắp xếp lại thiết bị như vị trí ban đầu (nếu có thay đổi, di chuyển). Nộp bài cho GV
Tắt máy đúng thao tác.
	4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
làm lại các tháo tác nếu điều kiện cho phép
chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo.
5. RÚT KINH NGHIỆM
1. Ưu điểm:
ND: Truyền thụ đầy đủ, đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học. 
PP: Phối hợp nhịp nhàng, cân đối các phương pháp trong tiết dạy. 
PT: Dùng máy chiếu. Giáo án điện tử với các slide trình chiếu.
2. Tồn tại:
 ND: Một số có thái độ học tập chưa nghiêm túc. . 
 PT: Hình ảnh không thực sự rõ nét, các em quan sát bị hạn chế. 
3. Hướng khắc phục:
 Cần có biện pháp khơi dậy các em có thái độ tích cực với bộ môn tin học

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin (5).doc