Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Huy Du

 I .Mục Tiêu:

1.Kiến thức: - HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin, biểu diễn thông tin trên máy tính.

2.Kĩ năng: - HS Hiểu được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính

3.Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận.

II . Chuẩn Bị:

GV: SGK, Phấn màu, máy tính, máy chiếu

HS: SGK, thước thẳng.

III. Phương Pháp Dạy Học:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, luyện tập thực hành

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 578Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Huy Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2
Tiết: 3
Ngày Soạn: 25 / 08 / 2013
Ngày dạy: 28 / 08 / 2013
Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
 I .Mục Tiêu:
1.Kiến thức: - HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin, biểu diễn thông tin trên máy tính. 
2.Kĩ năng: - HS Hiểu được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính
3.Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận.
II . Chuẩn Bị:
GV: SGK, Phấn màu, máy tính, máy chiếu
HS: SGK, thước thẳng.
III. Phương Pháp Dạy Học: 
	- Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, luyện tập thực hành
IV.Tiến Trình Bài Dạy:
	1.Ổn định lớp: (2’) 6A1:6A2: ..
 6A3:6A4:...
 	6A5:6A6:..........
	 	2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
 	Thông tin là gì ? Trong họat động thông tin hoạt động nào đóng vai tò quan trọng nhất ?
 3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1:(15’)
 GV: Thông tin có các dạng cơ bản nào?
 GV: Các dạng cơ bản của thông tin: văn bản, âm thanh, Hình ảnh
 GV: Hãy nêu các ví dụ đối với từng dạngì Yêu cầu HS thảo luận nhóm? Mỗi nhóm hai ví dụ đối với từng dạng
 GV: Gọi đại diện nhóm trình bày
 GV: Nhận xét bài làm của từng nhóm.
GV: Yêu cầu HS nêu lại các dạng cơ bản của thông tin
 GV: Nhận xét, chốt ý.
 HS: Dạng văn bản, Hình ảnh, âm thanh
 HS: Lấy ví dụ thông qua thảo luận
 Các nhóm trình bày
 Các nhóm nhận xét lẫn nhau
 HS: Chú ý
 HS: Phát biểu lại 
 HS: Chú ý
1. Các dạng cơ bản của thông tin:
 - Dạng văn bản
 - Dạng Hình ảnh
 - Dạng âm thanh
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 2:(15’)
 GV : Thế nào là biểu diễn thông tin?
 GV: Ngoài các cách biểu diễn thông tin bằng văn bản, Hình ảnh, âm thanh, thông tin còn được thể hiện bằng cách nào khác nữa?
 GV: Nêu một số cách biểu diễn thông tin khác?
 GV: Vai trò của biểu diễn thông tin?
 GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ.
 GV: Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
 GV: Nhận xét, chốt ý
 HS: Biểu diễn thông tin: là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
 HS: Nêu ví dụ
 HS: Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin
 HS: Biểu diễn thông tin còn có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng
 HS: Chú ý
 2. Biểu diễn thông tin:
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
- Vai trò của biểu diễn thông tin: 
 + Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin
 + Biểu diễn thông tin còn có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng
4. Cuûng Coá: (5’)
	- GV cho HS nhắc lại các dạng cơ bản của thông tin 
5. Höôõng Daãn Vaø Daën Doø Veà Nhaø:(2’)	
	- Học bài kết hợp SGK
	 	 - Làm các bài tập còn lại SGK 
 6. Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Huy Du.doc