Giáo án Tin học 6 năm 2015 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

 - Nắm được các dạng thông tin cơ bản

 - Nắm được biểu diễn thông tin và vai trò của biểu diễn thông tin

2.Kỹ năng

 - Hình thành cho học sinh khả năng biểu diễn thông tin bằng các dạng thông tin khác nhau.

3.Thái độ

 - Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo.

 - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 249Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 năm 2015 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20 - 08 - 2015 
TIẾT 3 : BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
 - Nắm được các dạng thông tin cơ bản
 - Nắm được biểu diễn thông tin và vai trò của biểu diễn thông tin
2.Kỹ năng
 - Hình thành cho học sinh khả năng biểu diễn thông tin bằng các dạng thông tin khác nhau.
3.Thái độ
 - Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo.
 - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của Giáo viên:
 - Giáo án, sách giáo khoa, bảng phụ
2.Chuẩn bị của học sinh:
 - Sách giáo khoa, vở ghi, thước kẻ; Học bài cũ, xem trước nội dung tiết học mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Tổ chức lớp	
 - Ổn định tổ chức 
2.Kiểm tra bài cũ
* Câu hỏi: Thông tin là gì? Hãy nêu ví dụ cụ thể về thông tin?
3.Giảng bài mới
* Tiến trình bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
- Hãy lấy cho cô một số ví dụ về thông tin?
- Lấy VD: Các bài báo, tín hiệu đèn giao thông 
- Những thông tin này em tiếp nhận được nhờ những cơ quan cảm giác nào?
- Bằng thị giác và thính giác.
@- Có 3 dạng thông tin cơ bản:
- Dạng văn bản
VD: Những bài văn, quyển truyện, tiểu thuyết
- Dạng hình ảnh VD: Hình vẽ, tấm ảnh của bạn
- Dạng âm thanh VD: Tiếng gọi cửa, tiếng chim hót
- Em hãy lấy cho cô một ví dụ về thông tin ở dạng văn bản
VD: Quyển sách GK, SBT
- Cho HS lấy VD về thông tin ở 3 dạng trên
- VD: - Bài toán, SGK
- Tấm ảnh của người bạn, hình ảnh người bà..
- Tiếng đàn piano, bài hát
- Nhận xét
- Giới thiệu các cách biểu diễn thông tin.
- Ngoài cách thể hiện bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh thì thông tin còn được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau như: dùng sỏi để tính, dùng nét mặt thể hiện điều muốn nói
Vậy biểu diễn thông tin là gì?
@- Biểu diển thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
VD: Người nguyên thủy dùng sỏi để chỉ số lượng thú săn được.
Em hãy lấy ví dụ về biểu diễn thông tin?
- Nhận xét.
* Vai trò biểu diễn thông tin:
@- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
- Lấy VD: Em sẽ tìm nhà bạn em nhanh hơn nhờ địa chỉ.
- Hãy lấy ví dụ khác về vai trò của biểu diễn thông tin?
1. Các dạng thông tin cơ bản:
- Có 3 dạng thông tin cơ bản:
- Dạng văn bản
VD: Những bài văn, quyển truyện, tiểu thuyết
- Dạng hình ảnh VD: Hình vẽ, tấm ảnh của bạn
- Dạng âm thanh VD: Tiếng gọi cửa, tiếng chim hót
2. Biểu diễn thông tin:
- Biểu diển thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
* Vai trò biểu diễn thông tin:
- Thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều cách thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
- Đối với người khiếm thị em có thể dùng hình ảnh để trao đổi thông tin được không? Vì sao? 
- Nhận xét.
- Để máy tính hiểu và giúp đỡ con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp. 
@- Thông tin biểu diễn trong máy tính điện tử dưới dạng bit gồm hai ký tự 0 và 1.
Giới thiệu dãy nhị phân.
- Lấy ví dụ:
? Như vậy, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dạng bit ?
- Trả lời: Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít gồm hai ký hiệu 0 và 1.
@- Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít gồm hai ký hiệu 0 và 1.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính:
- Thông tin biểu diễn trong máy tính điện tử dưới dạng bit gồm hai ký tự 0 và 1.
- Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít gồm hai ký hiệu 0 và 1.
- Máy tính cần có các bộ phận đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình sau:
- Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy Bit.
- Biến đổi thông tin trong máy tính dạng bít thành các dạng quen thuộc đối với chúng ta: Văn bản, âm thanh, hình ảnh.
4. Củng cố 
- Hệ thống lại nội dung tiết học.
1. Thông tin có những dạng cơ bản nào?
2. Thông tin được biểu diễn bằng các hình thức nào? Vai trò của thông tin/
3. Để máy tính xử lí được các dữ liệu thông tin phải biểu diễn ở dạng nào?
- Lắng nghe.
- Trả lời.
- Trả lời
5. Hướng dẫn về nhà:	
- Về nhà học thuộc bài cũ, trả lời câu hỏi và bài tập trang 9/SGK
- Chuẩn bị: Xem trước bài mới: Em có thể làm gì nhờ máy tính điện tử (tiết1)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.doc