Giáo án Tin học 6 - Tiết 30 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết thực hiện đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

2. Kĩ năng: Thực hiện được đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để tiếp tục rèn luyện chúng ta tiếp tục nội dung bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 531Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 30 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/12/2017
Ngày dạy: 23/12/2017
Tuần: 15
Tiết: 30
BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết thực hiện đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.
2. Kĩ năng: Thực hiện được đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
	Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới: 
* Hoạt động khởi động: Để tiếp tục rèn luyện chúng ta tiếp tục nội dung bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (10’) Sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột.
+ GV: Sắp xếp HS ngồi vào máy tính.
+ GV: Hướng dẫn HS các thao tác thực hành.
+ GV: Làm thể nào để khởi động My Computer.
+ GV: Yêu cầu các HS thực hiện.
+ GV: Ngoài việc di chuyển tệp tin bằng lệnh chúng ta còn cách di chuyển tệp tin nào khác.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Chỉ ra cho các em các lỗi trong quá trình thực hiện.
+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em thực hiện còn yếu chưa tốt.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện dưới hướng dẫn của GV.
+ HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Dùng chuột kéo thả tệp cần sao chép (di chuyển) đến thư mục đích ở khung bên trái.
2. Chú ý khi di chuyển gần đến thư mục đích sẽ hiện dòng chữ bên cạnh con trỏ chuột, ghi là Copy hay Move.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.
+ HS: Thực hiện lại các thao tác các em còn yếu.
+ HS: Chú ý lắng nghe bài.
+ HS: Thực hiện yêu cầu.
d. Sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột.
- Các bước thực hiện:
1. Dùng chuột kéo thả tệp cần sao chép (di chuyển) đến thư mục đích ở khung bên trái.
2. Chú ý khi di chuyển gần đến thư mục đích sẽ hiện dòng chữ bên cạnh con trỏ chuột, ghi là Copy hay Move.
Hoạt động 2: (10’) Xem nội dung tệp và chạy chương trình.
+ GV: Yêu cầu HS đọc nội dung SGK và thực hiện các yêu cầu.
+ GV: Để xem nội dung tệp ta phải làm sao?
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Vậy để có thể chạy chương trình ta phải làm sao?
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.
+ HS: Đọc nội dung SGK và thực hiện theo yêu cầu.
+ HS: Để xem nội dung của các tệp văn bản, đồ họa,  em cần nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin. 
+ HS: Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.
e. Xem nội dung tệp và chạy chương trình.
- Để xem nội dung của các tệp văn bản, đồ họa,  em cần nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin. 
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.
Hoạt động 3: (23’) Thực hành tổng hợp.
+ GV: Yêu cầu HS thực hành theo các nội dung sau:
- Tạo hai thư mục mới;
- Sao chép tệp tin từ một thư mục khác vào thư mục vừa tạo;
- Di chuyển tệp tin từ 1 thư mục vừa tạo sang thư mục khác;
- Đổi tên thư mục vừa di chuyển vào sau đó xóa tệp tin ở thư mục đó;
- Xóa cả hai thư mục vừa tạo ra.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét thực hiện.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ HS: Tự thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn và quan sát của GV.
+ HS: Các thao tác nào không thực hiện được hoặc thực hiện còn yếu GV sẽ hướng dẫn các em thực hiện.
+ HS: Tự giác thực hiện theo từng cá nhân, hoàn thiện các bước theo đúng yêu cầu, đầy đủ.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
g. Thực hành tổng hợp.
- Tạo hai thư mục mới
- Sao chép tệp tin từ một thư mục khác vào thư mục vừa tạo;
- Di chuyển tệp tin từ 1 thư mục vừa tạo sang thư mục khác;
- Đổi tên thư mục vừa di chuyển vào sau đó xóa tệp tin ở thư mục đó.
- Xóa cả hai thư mục vừa tạo ra.
4. Củng cố:
 	- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn tập chuẩn bị cho nội dung bài mới.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 15 tiet 30_12224509.doc