Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 7: Trình bày và in trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - HS Biết:

Hs biết cách trình bày trang in

 - HS hiểu:

Hs hiểu cách tiến hành in trang tính

1.2. Kỹ năng :

 - Trình bày được trang in theo ý muốn hay theo yêu cầu

 - Tiến hành in được trang tính

1.3. Thái độ :

- Nghiêm túc học

- Rèn luyện cho các em thói quen biết cách trình bày một trang tính khoa học.

2. TRỌNG TÂM

- Xem trước khi in.

- Điều chỉnh ngắt trang.

- Đặt lề và hướng giấy in.

- In trang tính.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 875Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 7: Trình bày và in trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 7 – tiết: 41,42
Tuần dạy: 22
TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
	- HS Biết:
Hs biết cách trình bày trang in
	- HS hiểu:
Hs hiểu cách tiến hành in trang tính
1.2. Kỹ năng :
	- Trình bày được trang in theo ý muốn hay theo yêu cầu
	- Tiến hành in được trang tính
1.3. Thái độ :
- Nghiêm túc học
- Rèn luyện cho các em thói quen biết cách trình bày một trang tính khoa học. 
2. TRỌNG TÂM
- Xem trước khi in.
- Điều chỉnh ngắt trang.
- Đặt lề và hướng giấy in.
- In trang tính.
3. CHUẨN BỊ: 
	1.Giáo viên: Máy chiếu
	2. Học sinh : Đọc trước bài 7 : “Trình bày và in trang tính” ở nhà. Tìm hiểu trước về việc in trang tính bằng máy in
4. TIẾN TRÌNH
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
- Lớp 7a1: 	
- Lớp 7a2: 	
- Lớp 7a3: 	
	4.2. Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: XEM TRƯỚC KHI IN 
Gv: Cho HS quan sát hình 69 trong SGK. Hãy nêu nhận xét của em khi quan sát hình.
HS: Quan sát và nhận xét
GV: Như các em thấy trang in trên đã được ngắt trang không hợp lý. Để điều này không xảy ra em có thể sử dụng tính năng trình bày trang in cùa chương trình đề khắc phục những khuyết điểm, làm cho bảng tính dễ đọc và hấp dẫn hơn. Đó cũng là nội dung bài học hôm nay của chúng ta.
GV: Tại sao ta phải kiểm tra trước khi in?
HS: Trả lời theo sự hiểu biết
GV: Xem trước khi in cho phép em kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Các trang được in ra sẽ giống hệt như hình 70.
HS: Lắng nghe
GV: Thực hành trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và lên thực hiện lại
1. Xem trước khi in
- Nháy vào nút Print Preview trên thanh công cụ hoặc vào File chọn Print Preview
HOẠT ĐỘNG 2: ĐIỀU CHỈNH NGẮT TRANG 
GV: Các em thấy chương trình bảng tính tự động phân chia trang in tùy theo kích cở của trang tính. Vậy có cách nào để điều chỉnh cho hợp lý hơn không? Giống như hình 69 ta cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp và có thể in trên một trang có được không? Nếu được thì ta phải làm như thế nào?
GV: Cho HS hoạt động theo nhóm đại diện nhóm trả lời và các nhóm khác bổ sung.
HS: Làm theo yêu cầu của GV
GV: Bổ sung
GV: Để điều chỉnh ngắt trang, em cần sử dụng lệnh nào?
HS: Trả lời
GV: Bổ sung
GV: Em hãy nêu các thao tác thực hiện?
HS: Nêu các thao tác thực hiện
GV: Thực hiện trên máy cho cả lớp quan sát
HS: Quan sát và lên thực hiện lại
2. Điều chỉnh ngắt trang
- Để điều chỉnh ngắt trang ta sử dụng:
Lệnh Page Break Preview trong bảng chọn View
Các bước thực hiện
Bước1: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview
Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh mà em cho rằng đường đó phân chia trang không đúng ý muốn của em. Con trỏ chuột chuyển thành dạng 1 (Đường ngang) hoặc dạng2(đường kẻ đứng) hình 73a
Bước 3: Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn( Hình 73 b)
TIẾT 42 - HOẠT ĐỘNG 3: ĐẶT LỀ VÀ HƯỚNG GIẤY IN 
GV: Cho HS quan sát hình 74. Các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng (H74)
GV: Em có thể thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp yêu cầu của mình. Việc thay đổi các lề cũng như hướng giấy khi in ra được thực hiện bằng hộp thoại Page Setup.
GV: Quan sát hình 75. Em hãy cho biết các bước thay đổi các lề của một bảng tính như thế nào?
HS: Quan sát và trả lời
GV: Thực hiện các bước trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và thực hiện lại trên máy tính.
GV: Em hãy cho biết các bước thay đổi hướng giấy như thế nào?
HS: Nêu các bước
GV: Thực hiện trên máy tính cho HS quan sát
HS: Quan sát và thực hiện lại trên máy tính
Đặt lề và hướng giấy in
* Đặt lề:
- Sữ dụng hộp thoại Page Setup/Margins 
- Các bước thực hiện:
B1: Nháy chuột vào Page Setup trong bảng chọn File. Hộp thoại Page setup xuất hiện (H75).
B2: Nháy chuột để mở trang Mảgín. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, left.
B3: Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.
* Hướng giấy in
- Sữ dụng hộp thoại Page Setup/Page
- Các bước thực hiện:
B 1: Nháy chuột để mở trang Page.
B 2: Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm ngang
HOẠT ĐỘNG 4: IN TRANG TÍNH 
GV: Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in, nếu em thấy các trang đã được ngắt một cách hợp lí, cách trình bày trên từng trang đã phù hợp thì việc in trang tính chỉ còn là thao tác đơn giản. Em chỉ cần nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ. Các trang được in sẽ giống hệt những gì em thấy trên màn hình.
GV: Thực hiện trên máy cho HS quan sát
HS: Quan sát
In trang tính
Các bước để in trang tính
- Nháy vào nút Print hoặc
- File / Print hoặc
- Ctrl + P
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Mục đích của việc xem trang tính trước khi để làm gì?
- Đáp án câu 1: Cho phép em kiểm tra trước những gì sẽ được in ra.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
Học bài mới ghi.
Trả lời các câu hỏi trong sgk
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị cho bài thực hành 7: “In danh sách lớp em”.
5. RÚT KINH NGHIỆM 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Trình bày và in trang tính - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc