Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

 - Học sinh biết: Các thao tác việc định dạng về phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ. Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để đưa tiêu đề ra giữa.

- Học sinh hiểu: Được ý nghĩa của việc định dạng trang tính giúp cho trang tính dễ đọc, dễ hiểu và đẹp hơn.

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu

- Thực hiện thành thạo: Định dạng trang tính

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận,chính xác , khao học, thẩm mỹ

- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Bài tập 1:Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 21 - Tiết: 39
Ngày dạy:
BTH 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
 - Học sinh biết: Các thao tác việc định dạng về phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ. Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để đưa tiêu đề ra giữa.
- Học sinh hiểu: Được ý nghĩa của việc định dạng trang tính giúp cho trang tính dễ đọc, dễ hiểu và đẹp hơn.
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu 
- Thực hiện thành thạo: Định dạng trang tính
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận,chính xác , khao học, thẩm mỹ
- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Bài tập 1:Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Phòng thực hành
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài thực hành
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ) Nêu thao tác tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính?(8đ)
Câu 2: (Câu hỏi bài mới) Yêu cầu học sinh lên máy thực hành tô màu văn bản, kẻ đường biên? (2đ)
Đáp án:
Câu 1: 
- Tô màu nền của các ô tính (4đ)
+ Chọn các ô tính cần tô màu nền
+ Nháy chuột vào nút màu nền và chọn màu cần tô
- Kẻ đường biên của các ô tính (4đ)
+ Chọn các ô tính cần kẻ đường biên
+ Nháy chuột vào nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên
+ Nháy chuột chọn kiểu kẻ đường biên
Câu 2: HS lên máy thực hành. GV nhận xét cho điểm.(2đ)
4.3/ Tiến trình bài học
Tiết trước các em đã đi vào tìm hiểu các cách để định dạng và căn chỉnh dữ liệu trong ô tính. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi vào thực hành để thực hiện trên máy các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu trong ô tính để tạo một trang tính đẹp mắt, dễ nhìn
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền(38p’)
-Mục tiêu: 
+Kiến thức: Các thao tác việc định dạng về phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ. Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để đưa tiêu đề ra giữa.
+Kĩ năng: HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
- GV cho HS đọc bài
- GV cho HS mở bài Bang diem cua lop em đã lưu trong máy
? Mục tiêu của bài tập này là gì
- HS : Chỉnh sửa trang tính như hình của SGK
? Cách trình bày nào có ưu điểm hơn và ưu điểm ở điểm nào 
? Các yếu tố định dạng theo SGK khác biệt gì so với bảng tính đã có trong máy
- HS : Phông chữ, màu chữ hàng tiêu đề bảng và hàng tiêu đề các cột ; phông chữ và màu chữ các hàng khác nhau ; hàng tiêu đề các cột căn giữa ô tính; màu và nền đường biên; 
? Để có được các kết quả như vậy ta cần thực hiện các thao tác gì
- HS trả lời 
-GV: Thực hành qua các thao tác trên máy cho HS quan sát
-GV: gọi 1 vài học sinh lên thực hiện lại
- HS làm bài theo yêu cầu trong SGK và GV trả lời các thao tác mà HS cần hỏi
-GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hành
Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền
Mở bảng tính Bang diem lop em đã lưu trong bài thực hành 5. 
-Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như hình 66-SGK
+ Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc khác nhau, dữ liệu được căn giữa
+Ô A1:G1 gộp thành 1 ô
+ Nội dung các ô được căn giữa
+ Các cột và các hàng được tô màu nền
4.4 Tổng kết 
- Nhận xét giờ thực hành và yêu cầu hs nhắc lại cách căn chỉnh dữ liệu, thao tác kẻ đường biên. Gọi HS lên thực hiện trên máy
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà ôn lại bài và thực hành lại nếu có máy
- Chuẩn bị bài mới: Xem tiếp phần còn lại của bài thực hành 6
5. PHỤ LỤC : - Phòng thực hành	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em (2).doc