Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 7: Trình bày và in trang tính - Nguyễn Hữu Bạch

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in;

 - Thực hiện được cáo thao tác ngắt trang.

 2. Kĩ năng:

- Biết cách xem trước khi in.

- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang.

 3. Thái độ:

 - Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, sách bài tập.

 2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa, đọc trước bài.

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi.

- Đàm thoại, giáo viên hướng dẫn nhận xét và tổng kết.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1 phúc)

 2. Kiểm tra miện

 3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1199Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 7: Trình bày và in trang tính - Nguyễn Hữu Bạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/01/2015
Ngày day: 16/01/2015
Tuần 21
Tiết: 41 
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
 - Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in;
 - Thực hiện được cáo thao tác ngắt trang.
 2. Kĩ năng:
- Biết cách xem trước khi in.
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang.
 3. Thái độ: 
 - Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, sách bài tập.
 2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa, đọc trước bài.
III. PHƯƠNG PHÁP:
Đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi.
Đàm thoại, giáo viên hướng dẫn nhận xét và tổng kết.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
 1. Ổn định lớp: (1 phúc)
 2. Kiểm tra miện
 3. Bài mới:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách xem trước khi in.
22p
+ GV: Đặt vấn đề in trang tính được sử dụng để làm gì?
+ GV: Đưa ra 2 tờ giấy in với nội dung như hình 69 để minh họa.
+ GV: Yêu cầu HS quan sát và cho nhận xét.
+ GV: Vậy tại sao chúng ta cần kiểm tra trước khi in.
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin trong SGK và trả lời nội dung câu hỏi.
+ GV: Vậy để khắc phục những khiếm khuyết, làm cho bảng tỉnh dễ đọc hơn chúng ta cần phải làm gì?
+ GV: Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi.
+ GV: Xem trước khi in cho phép em làm gì?
+ GV: Lấy các ví dụ minh họa để các em có thể hiểu mục đích của việc kiểm tra trước khi in.
+ GV: Để xem trước khi in em thực hiện như thế nào?
+ GV: Giới thiệu các nút lệnh cho HS nhận biết.
+ GV: Yêu cầu một số HS nhất lai 
+ HS: In trang tính là cách thường được sử dụng để chia sẻ thông tin trong bảng tính.
+ HS: Quan sát nội dung của 2 tờ giấy in.
+ HS: Bảng điểm bị phân chia thành 2 mặt của tờ giấy in, không đủ nội dung trên một trang.
+ HS: Xem trước khi in là để xem nội dung trên trang có được trình bày hợp lí hay không và nội dung có đúng như mong muốn in ra hay không.
+ HS: Xem, kiểm tra nội dung trước khi in và sử dụng tính năng trình bày trang in của chương trình để thực hiện.
+ HS: Đọc SGK và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu.
+ HS: Kiểm tra trước những gì sẽ được in ra.
+ HS: Nắm được tầm quan trọng của việc kiểm tra trước khi in.
+ HS: Để xem trước khi in chỉ cần nháy nút Print Preview
+ HS: Quan sát và tìm hiểu chức năng công dụng của các nút lệnh.
+ HS: Nhất lại
1. Xem trước in.
- Xem trước in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.
- Để xem trước khi in nháy nút Print Preview.
15p
Hoạt động 2: Tìm hiểu điều chỉnh ngắt trang.
+ GV: Yêu cầu HS đọc SGK và chuẩn bị nội dung trả lời.
+ GV: Chương trình bảng tính sẽ phân chia các trang như thế nào?
+ GV: Để trang tính khi in ra được phù hợp ta làm như thế nào?
+ GV: Để điều chỉnh, em sử dụng nút lệnh nào trong bảng chọn View.
+ GV: Làm thế nào để phân biệt được các đường ngắt trang.
+ GV: Hướng dẫn HS quan sát và nhận biết.
+ GV: Để thực hiện điều chỉnh lại dấu ngắt trang ta thực hiện như thế nào?
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin trong SGK trả lời các bước thực hiện.
+ GV: Nhận xét câu tra lời của HS, nhất lại.
+ GV: Gọi một số HS nhất lại.
+ GV: Củng cố các thao tác thực hiện cho HS.
+ HS: Đọc SGK và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu.
+ HS: Chương trình bảng tính sẽ phân chia tự động phân chia trang tính thành các trang in tùy ý.
+ HS: Trong trường hợp đó cần điều chỉnh lại cho phù hợp.
+ HS: Sử dụng lệnh Page Break Preview (xem ngắt trang).
+ HS: Các đường kẻ màu xanh là các dấu ngắt trang Chúng cho thấy các trang in được phân chia như thế nào.
+ HS: Thực hiện các thao tác sau:
1. Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview.
2. Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh.
3. Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn.
+ HS: Lắng nghe và ghi bài.
+ HS: Nhất lại.
+ HS: Nắm bắt được các thao tác cần thực hiện.
2. Điều chỉnh ngắt trang.
- Để điều chỉnh ngắt trang sử dụng lệnh Page Break Preview trong bản chọn View.
- Thực hiện các thao tác sau:
1. Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview.
2. Đưa con trỏ chuột vào đường kẻ xanh.
3. Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn.
4. Củng cố: (5 phúc )
- Dể xem trước khi in ta thục hiện như thế nào?
- Các thao tác điều chỉnh ngắt trang?
5. Dặn dò: (2 phúc )
 	- Về nhà học bài, Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Trình bày và in trang tính - Nguyễn Hữu Bạch.doc