Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương

I/ MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

 - Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức;

- Hiểu vai trò của thanh công thức;

- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;

- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.

2) Kĩ năng:

- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;

- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.

3) Thái độ:

 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.

II. Chuẩn bị:

 - Chuẩn bị của Giáo viên: trang thiết bị ở phòng máy, 2 HS/ máy, tranh phóng to của các hình (từ H.13 đến H.18 SGK)

 - Chuẩn bị của học sinh:SGK, đọc trước bài .

III: Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định: Giáo viên kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự lớp

2. Kiểm tra bài củ:

? Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

3. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

Để các em biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1263Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 10 Ngµy so¹n: 14/10/2010
TuÇn: 5
Hä Vµ Tªn: NguyÔn Thanh D­¬ng
BÀI 2: 
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH 
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
I/ MỤC TIÊU:
1) Kiến thức:
 - Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức;
- Hiểu vai trò của thanh công thức;
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
2) Kĩ năng:
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
3) Thái độ:
 -Biết hợp tác trong việc học nhóm.
II. Chuẩn bị:
 - Chuẩn bị của Giáo viên: trang thiết bị ở phòng máy, 2 HS/ máy, tranh phóng to của các hình (từ H.13 đến H.18 SGK)
 - Chuẩn bị của học sinh:SGK, đọc trước bài .
III: Tiến trình lên lớp:
Ổn định: Giáo viên kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự lớp
Kiểm tra bài củ: 
? Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?
OÂ ủang ủửụùc choùn
Bài mới:
1) Đặt vấn đề: 
Để các em biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức. 
2) Triển khai bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Bổ sung
Hoạt động 1: Các đối tượng trên trang tính
Gv cho Hs tự đọc bài theo nhóm,thảo luận và phát biểu cách chọn đối tượng.
- Sau đó,Gv hướng dẫn Hs xem lại cách chọn từng đối tượng, quan sát sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột và sự thay đổi màu sắc trên hàng, tên cột và màu sắc của đối tượng được chọn.
¤ B4 §· ®­ỵc chn
Hµng th 6 ®· ®­ỵc chn
Gv chốt lại:
Để chọn các đối tượng trên trang tính, em thực hiện như sau :
Gv lưu ý HS: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo (h.19 SGK).
Hoạt động 2: Dữ liệu trên trang tính
- Có thể nhập các dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính. Dưới đây em làm quen với hai dạng dữ liệu thường dùng:dữ liệu số và dữ liệu kí tự.
- Giới thiệu dữ liệu số
- Hãy cho ví dụ về dữ liệu số?
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
Thông thường, dấu phẩy(,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
- Giới thiệu dữ liệu kí tự
- Hãy cho ví dụ về dữ liệu chữ ?
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
3. Các đối tượng trên trang tính
Ct C ®· ®­ỵc chn
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút trên cột.
- Chọn một ô: Đưa con trỏ tới ô đó và nháy chuột
- Chọn một hàng:Nháy chuột tại nút trên hàng.
Khi C6:D9 ®· ®­ỵc chn
- Chọn một ô: Đưa con trỏ tới ô đó và nháy chuột.
- Chọn một hàng:Nháy chuột tại nút trên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút trên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc (ví dụ, ô góc trái trên) đến ô ở góc đối diện (ô góc phải dưới). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt.
4. Dữ liệu trên trang tính
a/ Dữ liệu số
Dữ liệu số là các số 0, 1, 2,, 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.
b) Dữ liệu kí tự
Dữ liệu kí tự là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.
4.CỦNG CỐ 
1. Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?
2. Nêu cách chọn một ô, chọn một hàng, chọn một cột, chọn một khối trên bảng tính?
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Học kĩ bài
- Trả lời các câu hỏi:1; 2; 3,4, 5 SGK trang 18
IV: RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương (2).doc