Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6

Câu 1. Ghép các câu ở hai cột để có câu đúng.

A B

1. Chương trình a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu

2. Bộ nhớ b. Là các chương trình chạy trên máy tính

3. Phần mềm c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong

4. RAM d. Là tập hợp các câu lệnh

A. 1 - . . . . . . . B. 2 - . . . . . . . C. 3 - . . . . . . .D. 4 - . . . . . . .

Câu 2. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai.

 Đúng Sai

A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

B. Trong một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau

C. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa

D. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . .

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 212Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: ........ phút (Không kể thời gian phát đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Cấp độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin
Nhận biết được thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào; biết được các dạng thông tin cơ bản.
Đưa ra được một số VD về các dạng thông tin cơ bản
Số câu
2 
(c5,c7)
1
 (c12)
3
Số điểm
0,5đ
2đ
2,5đ
(25%)
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
Nhận biết được thông tin trong bộ nhớ ngoài được lưu trữ lâu dài và các khối chức năng trong máy tính.
Hiểu được thế nào là chương trình, bộ nhớ, phần mề, ram
Số câu
2
(c4, c8)
1
(c1)
3
Số điểm
0,5đ
1đ
1,5đ
(15%)
Bài 5. Luyện tập chuột
Biết các thao tác với chuột
Hiểu các thao tác của chuột
Số câu
1
(c10)
1
(c11)
2
Số điểm
0.25đ
2đ
2.25đ
(22,5%)
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
Hiểu được nhiệm vụ của hệ điều hành
Số câu
1 (c13)
1
Số điểm
2đ
2đ
(20%)
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
Biết được tên tệp tin gồm 2 phần
Hiểu về chức năng của thư mục, tệp tin
Số câu
1(c9)
2 (c2, c6)
3
Số điểm
0,25đ
1.25đ
1,5đ
(15%)
Bài 12. Hệ điều hành Windows
Biết được hệ điều hành Windows là phần mềm hệ thống
Số câu
1 (c3)
1
Số điểm
0,25đ
0,25đ
(2,5%)
Tổng Số câu
7
3
2
1
13
Tổng Số điểm
1,75đ 
(17,5%)
2,25
(22,5%)
4
(40%)
2đ
(20%)
10 (100%)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: ........ phút (Không kể thời gian phát đề 
Họ và tên:.
Lớp:...............................................................................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
I-TRÁC NGHIỆM: (4 Điểm)
Câu 1. Ghép các câu ở hai cột để có câu đúng.
A
B
1. Chương trình 
a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
2. Bộ nhớ
b. Là các chương trình chạy trên máy tính
3. Phần mềm
c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong
4. RAM
d. Là tập hợp các câu lệnh
A. 1 - . . . . . . .	B. 2 - . . . . . . .	C. 3 - . . . . . . .D. 4 - . . . . . . .
Câu 2. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai. 
Đúng
Sai
A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ
B. Trong một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau
C. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa
D. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . .
Câu 3. Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Ứng dụng	B. Chơi game	C. Hệ thống	D. Gõ văn bản
Câu 4. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ:
A. Được lưu trữ lâu dài	B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy
C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc	D. Lưu trữ trong một ngày
Câu 5. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1	B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit 
C. Câu A, B sai	D. Câu A, B đúng
Câu 6. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục mẹ	B. Thư mục con	C. Tệp tin	D. Tất cả đều đúng
Câu 7. Các dạng thông tin cơ bản là ?
A. Âm thanh	B. Văn bản	C. Hình ảnh	D. Câu A, B, C đúng
Câu 8. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra	 B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
C. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ	 D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 9. Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Một	B. Hai	 C. Ba	 D. Bốn	
Câu 10. Có mấy thao tác chính với chuột:
A. Hai	B. Ba	C. Bốn	D. Năm
II. TỰ LUẬN. (6 Điểm)
Câu 11. Hãy nêu những thao tác chính với chuột.
Câu 12. Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin.
Câu 13. Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. (1 đ)
A. 1 - d	B. 2 - a	C. 3 - b	D. 4 - c
Câu 2. (1 đ)
A. Đ	B. S	C. Đ	D. S
Câu 3 - 10.(Mỗi câu đúng 0.25 đ).
Câu 3
C
Câu 5
D
Câu 7
D
Câu 9
B
Câu 4
A
Câu 6
A
Câu 8
A
Câu 10
D
Bài
Đáp án
Điểm
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 11
(2 đ)
Câu 12
(2 đ)
Câu 13
(2 đ)
* Các thao tác chính với chuột là:
- Di chuyển : giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.
- Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.
- Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột .
- Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.
- Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
* Có 3 dạng thông tin cơ bản. Đó là các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Ví dụ:
- Thông tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, . . .
- Thông tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa trong sách báo, bức tranh, ảnh, . . .
- Thông tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, tiếng đàn, . . .
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là: 
 - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính. 
 -Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
 1 đ
1.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
1.5 đ
0.5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hoc ky 1 tin 6 co ma tran2015-2016.doc