Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.

- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai cách gõ Telex hay Vni.

- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.

1.2/ Kĩ năng: Gõ được trang văn bản đơn giản, lưu, mở văn bản đã có.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1580Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 5 :
VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 43-44
Tuần: 22
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức: 
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.
- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai cách gõ Telex hay Vni.
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.
1.2/ Kĩ năng: Gõ được trang văn bản đơn giản, lưu, mở văn bản đã có.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung thực hành SGK.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1: 
+ Nêu cách gõ văn bản chữ Việt bằng kiểu Telex.
+Gõ cụm từ “Phòng máy” bằng kiểu Telex.
- HS2: 
+ Nêu cách gõ văn bản chữ Việt bằng kiểu Vni.
+Gõ cụm từ “Học sinh lớp 6” bằng kiểu Vni.
- GV yêu cầu HS nhận xét. GV chấm điểm.
- HS1 lần lượt trả lời.
- HS1 lần lượt trả lời.
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Khởi động và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của word.
- Cho HS khởi động Word.
- Giới thiệu các bảng chọn trên thanh bảng chọn. Mở một vài bảng chọn.
- Giới thiệu các thanh công cụ. Tìm hiểu các nút lệnh trên các thanh công cụ đó.
- Cho HS tìm hiểu một số chức năng trong bảng chọn File.
- Cho HS nháy nút lệnh Open để thấy cách sử dụng các lệnh trong bảng chọn cũng giống như sử dụng các nút lệnh.
- Tiến hành khởi động Word.
- Quan sát xem GV làm và làm theo như mở bảng chọn File.
- Mở một số nút lệnh.
- Chọn File\New để mở văn bản mới.
 Chọn File\Save để lưu tệp văn bản.
- Làm theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động 2 : Soạn thảo văn bản đơn giản.
- Cho HS gõ đoạn văn Biển Đẹp trang 77 SGK.
- Quan sát, hướng dẫn học sinh thực hiện gõ đoạn văn bản trên.
- Hướng dẫn HS cách lưu văn bản.
- Gõ đoạn văn bản Biển đẹp.
- Tiến hành lư văn bản.
Hoạt động 3 : Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản.
- Cho HS di chuyển con trỏ soạn thảo bằng cách nháy chuột hoặc dùng mũi tên 4 chiều.
- Cho HS sử dụng thanh cuốn để xem nội dung văn bản.
- Hướng dẫn cách thể hiện văn ở các dạng khác nhau.
- Hướng dẫn thu nhỏ phóng to cửa sổ.
 - Cho HS đóng cửa sổ.
- Làm theo hướng dẫn.
- Kéo thanh cuốn lên xuống để xem.
- Chọn View\Normal, View\Print Layout, View\Outline.
- Chọn các nút lệnh thu nhỏ phóng to.
- Nháy nút lệnh Close(x).
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Ở tiết này các em đã làm được những gì ?
- HS trả lời , GV nhấn mạnh lại các thao tác vừa làm như mở , lưu văn bản.
- Các em đã làm được :
+ Khởi động word.
+ Biết được một số lệnh trong các bảng chọn và tác dụng của nó.
+ Biết được các thanh công cụ và một số nút lệnh như : New, Save, Open.
+ Biết soạn thảo văn bản bằng chữ Việt.
+ Biết lưu, mở văn bản.
+ Biết hiển thị văn bản dưới các dạng khác nhau.
4.2/ Hướng dẫn về nhà: 
- HS học bài, nắm vững một trong hai kiểu gõ, các thao tác mở, lưu văn bản.
- Thực hành gõ văn bản bằng chữ Việt với những đoạn văn bản khác (nếu có điều kiện).
- Xem trước bài 15.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em - Trần Trung Hiếu.doc