Chương I. ĐOẠN THẲNG

Mỗi hình phẳng là một tập hợp điểm của mặt phẳng. Ở lớp 6, ta sẽ gặp một số hình phẳng như: đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, tam giác, đường tròn, … Hình học phẳng nghiên cứu các tính chất của hình phẳng Dưới đây là các hình học trong bức tranh lụa nổi tiếng của Héc-banh, họa sĩ người Pháp (1882- 1960), vẽ năm 1951.