Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows

I. MỤC TIÊU :

 1. kiến thức :

 - Hs làm quen với hệ điều hành WINDOWS

 - HS thấy được những ưu điểm hệ điều hành windows so với hệ điều hành khác(hệ điều hành DOS)và sự giống nhau và khác nhau của các phiên bản hệ điều hành windows (windows95,windows98).

 2. kĩ năng :

 - Đánh giá được chất lượng học sinh.

 - Làm được những phần cơ bản.

 3. Thái độ

- ý thức học tập nghim tc, tập trung Cao độ.

II. CHUẨN BỊ:

 - Gio vin: Sch, gio n, Sơ đồ về đường dẫn, ví dụ thực tế.

 - Học sinh: - Học sinh trình bày thảo luận theo nhóm.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Nêu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 24,25 - Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Ngày dạy:
MỤC TIÊU : 
	1. kiến thức :	
	- Hs làm quen với hệ điều hành WINDOWS
	- HS thấy được những ưu điểm hệ điều hành windows so với hệ điều hành khác(hệ điều hành DOS)và sự giống nhau và khác nhau của các phiên bản hệ điều hành windows (windows95,windows98).	
	2. kĩ năng : 
	- Đánh giá được chất lượng học sinh.
	- Làm được những phần cơ bản.
 3. Thái độ
- ý thức học tập nghiêm túc, tập trung Cao độ.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: Sách, giáo án, Sơ đồ về đường dẫn, ví dụ thực tế. 
	- Học sinh: - Học sinh trình bày thảo luận theo nhóm..
II. PHƯƠNG PHÁP:
 Nêu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
	1. ỔN ĐỊNH LỚP
	- Kiểm tra sĩ số.
	2. KIỂM TRA BÀI CŨ
 Câu 1: Em hãy kể một số chức năng của hệ điều hành.?
 Câu 2 : Em hãy nêu sự giống và khác nhau giữ㨠tệp tin và thư mục ?
	3. BÀI MỚI
 GV giới thiệu hệ điều hành windows.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1
GV giới thiệu hệ điều hành Windows XP(đang được GV dùng), sau đó so sánh với một vài phiên bản trước đó như Windows98
HS có thể tự nhận xét sự khác biệt giữa các phiên bản HĐH Windows.
Hoạt động 2
Hoạt động 1
1. Giới thiệu hệ điều hành MS Windows :
- Hệ điều hành Windows được dùng ở các máy tính cá nhân.
- Có nhiều phiên bản của hệ điều hành Windows khác nhau(windows95,windows98, windows2000,...) ở đây chúng ta đang dùng phiên bản phổ biến hiện nay, đó là Windows XP
Hoạt động 2
2. Màn hình làm việc chính của Windows
 a. Màn hình làm việc
Thanh công việc
Biểu tượng “thùng rác”
Các biểu tượng chương trình
Màn hình nền của Windows XP
GV: Từ màn hình làm việc chính của Windows các em cho biết công dụng của một số biểu tượng ?
 MyComputer
 (Cửa sổ này có những nội dung gì ?) 
GV: Em hãy cho biết đâu là các nhóm lệnh ứng dụng ? đâu là các nhóm lệnh tiện ích hỗ trợ ?
Hoạt động 3
GV: Thanh công việc thường nằm ở đâu trên màn hình ?
Hoạt động 4
GV: trong Windows mỗi chương trình thực hiện trong một của sổ riêng , người sử dụng giao tiếp ra lệnh hay nhận thông tin với chương trình thông qua cuủ¨ sổ đó.
 b. Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền.
- My Computer
 * Thể hiện thông các thông tin và dữ liệu có trong máy tính.
(Xem hình vẽ SGK)
 * Muốn xem chi tiết hơn của các đối tượng ta nhấn đúp trái chuột lên biểu tượng đó.
- My Network
 * Chứa các thông tin của các máy tính khác trong hệ thống mạng máy tính.
Như vây Windows
Cho phép làm việc với các thông tin không cùng nằm trên máy tính mà em đang dùng.
 c. Các biểu tượng chương trình
Ngoài các chương trình chính đã nêu trên màn hình chính còn một số biểu tượng khác của chương trình.
Microsoft Word(phần mềm soạn thảo)
Paint(phần mềm đồ hoạ)
Solitaire(phần mềm trò chơi)
3. Nút Start và banûg chọn Start
Bảng chọn Start(khi nháy chuột vào nút start) chứa các nhóm lệnh :
- Nhóm các ứng dụng hay dùng.
- Nhóm các tiện ích hỗ trợ thường dùng.
Hoạt động 3
4. Thanh công việc(Taskbar)
Thanh công việc có chức năng giúp ta xử lý, thực hiện các công việc nhanh chóng và thuận tiện. Nó bao gồm:
- Nút Start
- Quick launch (khởi động nhanh)
- Các chương trình đang chạy
- Các chương trình chạy ngầm
- Đồng hồ thời gian hệ thống
 ↑
 Các chương trình đang chạy
Hoạt động 4
5. Cửa sổ làm việc
Có 2 loại của sổ:
- Cửa sổ hệ thống
- Cửa sổ chương trình
Các cửa sổ hệ điều hành Windows có điểm chung sau :
- Mỗi của sổ có trên hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
- Có thể dịch chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề.
- Nút thu nhỏ dùng để thu nhỏ của sổ.
- Nút phóng to dùng để phóng to của sổ.
- Nút đóng dùng để đóng của sổ, kết thúc chương trình làm việc hiện thời.
- Thanh bản chọn chúa các nhóm lệnh của chương trình.
- Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.
4. CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
- Trình bày những thao tác chính của tệp và thư mục.
- Nhận biết các biểu tượng trên màn hình làm việc Windows
5. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Làm bài tập 1,2/51 SGK.
- Chuẩn bị bài thực hành 2.
V. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows (5).doc