Giáo án Tin học 6 - Bài 1: Thông tin và tin học (tiết 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm về thông tin và hoạt động thông tin của con người;

- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin;

- Biết khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.

2. Kĩ năng:

-Minh họa bằng ví dụ cụ thể về thông tin về thế giới xung quanh và về chính con người và hoạt động hàng ngày.

- Lấy ví dụ hoạt động thông tin bao gồm: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin.

3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học, ham học hỏi.

II. Chuẩn bị:

- GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

- HS: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 598Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Bài 1: Thông tin và tin học (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:11/8/2015	Ngày giảng:18/8/2015
Tiết 1	
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết khái niệm về thông tin và hoạt động thông tin của con người;
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin;
- Biết khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
2. Kĩ năng: 
-Minh họa bằng ví dụ cụ thể về thông tin về thế giới xung quanh và về chính con người và hoạt động hàng ngày.
- Lấy ví dụ hoạt động thông tin bao gồm: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức và yêu thích môn học, ham học hỏi.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
- HS: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Phương pháp, phương tiện:
1. Phương pháp 
- GV hướng dẫn đặt vấn đề, giải thích, thuyết trình. HS giải quyết vấn đề, quan sát, vấn đáp. 
2. Phương tiện dạy học
- SGK tin học dành cho học sinh THCS quyển 1, SBT, giáo án
- Các sách tham khảo về tin học.
- Các hình ảnh minh họa 
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) 
6A:..
6B:..
6C:..
2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
	* Giáo viên giới thiệu chương trình học môn tin của lớp 6.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (13’) Tìm hiểu về thông tin là gì?
GV: Yêu cầu HS đọc mục 1: 
 Thông tin là gì?
+ GV: Đưa ra cho HS một số ví dụ về các nguồn thông tin khác nhau.
- Sách, báo, loa phát thanh, thời sự, bảng tin,
+ GV: Yêu cầu HS liệt kê thêm một số thông tin khác.
+ GV: Nhận xét bổ sung nội dung các câu trả lời của HS.
+ GV: Từ những ví dụ theo em thông tin là gì?
+ GV: Cho HS nghiên cứu thêm trong SGK và rút ra từ ví dụ. Yêu cầu một HS trả lời.
 + GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.
+ GV: Cho HS nhắc lại một số ví dụ về thông tin.
+ GV: Cho HS thực hiện ghi bài.
+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 1.
+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu và liên hệ với thực tế tại địa phương.
+ HS: Bản tin dự báo thời tiết, thời khóa biểu, kế hoạch Đội, thông tin cá nhân của một bạn trong lớp, .
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu thêm.
+ HS: Rút ra kết luận từ các ví dụ trên trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
+ HS: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
+ HS: Một số em nhắc lại câu trả lời.
+ HS: Một số em thực hiện theo yêu cầu của GV.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
1. Thông tin là gì?
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
Hoạt động 2: (19’) Hoạt động thông tin của con người.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 2.
Hoạt động thông tin của con người
+ GV: Thuyết trình và giải thích về hoạt đông thông tin của con người.
+ GV: Yêu cầu HS nêu một số ví dụ về hoạt động thông tin của con người.
+ GV: Như vậy hoạt động thông tin của con người là gì?
+ GV: Yêu cầu một HS trả lời.
+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại câu trả lời.
+ GV: Chốt nội dung cho HS thực hiện ghi bài.
+ GV: Thuyết trình và minh họa về quá trình xử lý thông tin.
+ GV: Trình bày và giải thích mô hình quá trình xử lý thông tin.
Thông tin vào
Thông tin ra
Xử lí
+ GV: Yêu cầu HS tìm một số ví dụ về mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra mô hình xử lý thông tin trong ví dụ đưa ra.
+ GV: Nhận xét bổ sung nội dụng cho HS qua ví dụ.
+ GV: Trình bày mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại mô hình xử lý thông tin.
+ GV: Cho HS ghi bài.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.
+ HS: Đọc SGK, tìm hiểu về nội dung mục 2.
+ HS: Chú ý lắng nghe, hiểu về các hoạt động thông tin của con người trong cuộc sống.
+ HS: Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
- Ví dụ: Trao đổi thông tin về bài học hôm nay, thời tiết,
+ HS: Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
+ HS: Một số em nhắc lại câu trả lời.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu về quá trình xử lí thông tin.
+ HS: Tập trung quan sát, chú ý lắng nghe giải thích của GV à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ theo yêu cầu của GV.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu về ví dụ.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, tìm hiểu bài.
+ HS: Một số em dựa trên ví dụ đã tìm hiểu trình bày nội dung.
+ HS: Ghi bài vào vở.
+ HS: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
2. Hoạt động thông tin của con người.
- Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
- Mô hình quá trính xử lý thông tin
Thông tin 
ra
Xử lí
Thông tin vào
 4. Củng cố: (5’)
- Thông tin là gì?
- Hoạt động thông tin của con người?
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (2’)	
- Xem lại nội dung phần đã học, học bài kết hợp SGK.
- Xem trước phần tiếp theo của bài: Hoạt động thông tin và tin học
V. RÚT KINH NGHIỆM :
* DUYỆT GIÁO ÁN

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Thong_tin_va_tin_hoc.doc