Đề cương ôn tập học kỳ I môn Địa lý - Lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 10

Chương III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ

Bài :15,16, 17,18,19.

Câu 1: Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

Câu 2: Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết?

Câu 3: Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất?

Câu 4: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao?

Câu 5: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Câu 6: Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của 1 số loài sinh vật ở địa phương của em?

Câu 7: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ,độ cao?

Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ.

Bài 20,21

Câu 1: Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiển của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý?

Câu 2: Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên?

Câu 3: Trình bày khái niệm, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 810Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kỳ I môn Địa lý - Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 10
Chương III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ
Bài :15,16, 17,18,19.
Câu 1: Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông?
Câu 2: Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết?
Câu 3: Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất?
Câu 4: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao?
Câu 5: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?
Câu 6: Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của 1 số loài sinh vật ở địa phương của em?
Câu 7: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ,độ cao?
Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ.
Bài 20,21
Câu 1: Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiển của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý?
Câu 2: Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên?
Câu 3: Trình bày khái niệm, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?
Chương V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ.
Câu 1: Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển KT-XH và tài nguyên môi trường?
Câu 2: Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu theo giới tính và độ tuổi là 2 loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kt-xh của một quốc gia?
Câu 3: Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó?
Câu 4: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT NƯỚC, NĂM 2000
Tên nước
Chia ra (%)
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
Pháp
5,1
27,8
67,1
Mê-hi-cô
28,0
24,0
48,0
Việt Nam
68,0
12,0
20,0
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mêhicô, Việt Nam năm 2000. Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docDe cuong on tap Dia 10 HKI nam hoc 2017 2018_12180520.doc