Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán 1

Câu 2:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M2)

Các số 1, 9, 4, 6 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 4, 9, 6, 1 B. 1, 4, 6, 9 C. 9, 6, 4, 1 D. 1, 6, 4, 9

Câu 3:(1 điểm) (>, <, =)? (M3)

9 – 5 6 8 – 3 5

7 .3 + 3 5 + 0 6

Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M1)

a) Trong các số: 1, 0, 7, 6 số bé nhất là:

A. 1 B. 0 C. 6 D. 7

b) Trong các số: 5, 8, 7, 9 số lớn nhất là:

A. 6 B. 10 C. 7 D. 9

Câu 5:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M2)

 Kết quả phép tính 10 – 3 + 2 = . . . . .

A. 6 B. 7 C. 9 D. 5

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 269Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH
Đề KIểM TRA định kì CUốI HọC kì i 
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Toán 1
(Thời gian làm bài 40 phút) 
A. Phần trắc nghiệm: (8 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)
Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M2)
Các số 1, 9, 4, 6 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 4, 9, 6, 1        B. 1, 4, 6, 9        C. 9, 6, 4, 1        D. 1, 6, 4, 9
Câu 3: (1 điểm) (>, <, =)? (M3)
9 – 5 6 8 – 3 5
7..3 + 3 5 + 0 6
Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M1)
a) Trong các số: 1, 0, 7, 6 số bé nhất là:
A. 1       B. 0      C. 6       D. 7
b) Trong các số: 5, 8, 7, 9 số lớn nhất là:
A. 6      B. 10       C. 7        D. 9
Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M2)
 Kết quả phép tính 10 – 3 + 2 = . . . . .
A. 6          B. 7         C. 9         D. 5
Câu 6: (1 điểm) Số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính 8 = 3 + là: (M3)
A. 5 B. 2 C. 3 D. 6
Câu 7: (1 điểm) Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, , 9 là: (M4)
A. 5 B. 7 C. 6 D. 8
Câu 8: (1 điểm) Tính: (M2)
+ - + -
.. ... . 
B. Phần tự luận: (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp: (M3)
Có : 8 cái kẹo 
Đã ăn : 3 cái kẹo
Còn lại:  cái kẹo? 
Bài 2: (1 điểm) Tiếp theo sẽ là hình nào? (M4)
Hướng dẫn chấm 
 KIểM TRA định kì CUốI HọC kì i 
Năm học 2017 – 2018
Môn: Toán 1
A. Phần trắc nghiệm: (8 điểm)
Câu 1: Điền đúng mỗi số cho 0,25 điểm. (Các số cần điền là: 5; 7; 6; 9)
Câu 2: Khoanh đúng chữ B cho 1 điểm.
Câu 3: Điền đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm.
9 – 5 < 6 8 – 3 = 5
7 > 3 + 3 5 + 0 < 6
Câu 4: 1 điểm
a. Khoanh đúng chữ B cho 0,5 điểm.
b. Khoanh đúng chữ D cho 0,5 điểm.
Câu 5: Khoanh đúng chữ C cho 1 điểm.
Câu 6: Khoanh đúng chữ A cho 1 điểm.
Câu 7: Khoanh đúng chữ B cho 1 điểm.
Câu 8: Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm.
+ - + -
 9 5 7 3
B. Phần tự luận: (2 điểm)
Bài 1: Viết đúng được phép tính cho 1 điểm.
 8
 -
 3
 =
 5
Bài 2: Làm đúng các hình như sau được 1 điểm.
MA TRậN CÂU HỏI Đề KIểM TRA cuối HọC kì i lớp 1
CHủ đề
Số câu
Mức 1 
Mức 2 
Mức 3 
Mức 4 
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số học 
Số câu
2
3
2 
1
1 
9
Số điểm
2
3
 2
1
1 
9 
Hình học
Số câu
1
1
Số điểm
1
1 
 Tổng Số câu
2
3
2 
1
1
9
1
 Số điểm
2
3
2
1
1
9
1
 Giáo viên ra đề
 Đinh ThịThu Oanh

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an ca nam_12295145.docx