Giáo án Tiếng Việt - Buổi chiều Lớp 1 - Tuần 1 đến 25

Tuần 1

Ôn tập Tiếng Việt

Tiết 1: Luyện đọc, viết l, b

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm e, b đã học.

- Đọc đợc các tiếng có l,b.

II. Đồ dùng:

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

e,b,be, be be

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

- Hớng dẫn viết vào vở ô ly.

e,b, be. Mỗi chữ 3 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống kiến thức đã học.

 

doc 45 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 508Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt - Buổi chiều Lớp 1 - Tuần 1 đến 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhảy dây.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: máy bay ( 1 dòng)
 nhảy dây ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: eo ao
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần eo, ao, đọc, viết được các tiếng, từ có vần eo, ao.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: eo, ao
- GV ghi bảng: eo, ao, chú mèo, ngôi sao, cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ,...
Suối chảy rì rào
Gió reo lao xao
Bé ngồi thổi sáo
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: chú mèo ( 1 dòng)
 ngôi sao ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 10
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: iu, êu
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần iu, êu, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iu, êu.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: iu, êu
- GV ghi bảng: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu, líu lo, chịu khó, cây nêu, kêu gọi...
Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: lưỡi rìu ( 1 dòng)
 cái phễu ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết vần đã học
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần đã học có âm u đứng sau. Viết được các tiếng từ.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: 
- GV ghi bảng: eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu.
cái kéo, leo trèo, trái đào, chịu khó, cây nêu, sáo sậu, hiểu bài, yêu cầu...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: ( Tr 44 )
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: ao bèo ( 1 dòng)
 cái gầu( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 11
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết vần đã học
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần đã học . 
- Viết được các tiếng, từ, câu.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: 
- GV ghi bảng: eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu...
cái kéo, leo trèo, trái đào, chịu khó, cây nêu, sáo sậu, hiểu bài, yêu cầu...
mẹ đi chợ mua mía, dừa, thị, khế ... 
Gió lùa kẽ lá. Lá khẽ đu đưa...
Chú bói cá nghĩ gì thế ? Chú nghĩ ...
Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn viết chính tả 
- GV yêu cầu HS lấy vở ô ly.
- GV đọc bài viết cho HS viết vào vở.
- Cho HS soát lỗi chính tả.
- GV chấm bài.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- HS lấy vở ô ly
- HS nghe GV đọc bài viết vào vở.
- HS soát lỗi.
- HS nghe và ghi nhớ
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: ăn, ân
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ăn, ân, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ăn, ân.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ăn, ân
- GV ghi bảng: ân, ăn, cái cân, bạn thân, gần gũi, con trăn, khăn rằn,...
Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: gần gũi ( 1 dòng)
 khăn rằn ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 12
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: en, ên
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần en, ên, đọc, viết được các tiếng, từ có vần en, ên.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: en, ên
- GV ghi bảng: en, ên, lá sen, khen ngợi, con nhện, mũi tên, nền nhà,...
Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà sên thì ở ngay trên tàu lá chuối.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: khen ngợi ( 1 dòng)
 mũi tên ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: iên, yên
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần iên, yên, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iên, yên.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: iên, yên
- GV ghi bảng: iên, yên, đèn điện , cá biển, viên phấn, yên ngựa, con yến,...
Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: viên phấn ( 1 dòng)
 yên vui ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 13
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: ong, ông 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ong, ông, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ong, ông.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ong, ông
- GV ghi bảng: ong, ông, cái võng, vòng tròn, cây thông, công viên,..
Sóng nối sóng. Mãi không thôi. 
Sóng sóng sóng. Đến chân trời.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: vòng tròn ( 1 dòng)
 công viên ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: ung, ưng 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ung, ưng, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ung, ưng.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ung, ưng
- GV ghi bảng: bông súng, trung thu, củ gừng, vui mừng, sừng hươu,...
Không sơn mà đỏ. Không gõ mà kêu. Không khều mà rụng.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: trung thu ( 1 dòng)
 vui mừng ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 14
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: uông, ương 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần uông, ương, đọc, viết được các tiếng, từ có vần uông, ương.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: uông ương
- GV ghi bảng: uông, ương, quả chuông, con đường, rau muống, luống cày, nhà trường, nương dẫy,...
Nắng đã lên. Lúa trên nương đã chín. Trai gái bản mường cùng vui vào hội.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: luống cày ( 1 dòng)
 Nương dẫy ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: inh, ênh
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần inh, ênh, đọc, viết được các tiếng, từ có vần inh, ênh.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: inh, ênh
- GV ghi bảng: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh, đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương.
Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: thông minh ( 1 dòng)
 ễnh ương ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 15
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: ăm, âm
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ăm, âm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ăm, âm
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ăm, âm
- GV ghi bảng: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm, tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm.
Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: tăm tre ( 1 dòng)
 đường hầm ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
luyện đọc viết: em, êm
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần em, êm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần em, êm
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: em, êm
- GV ghi bảng: em, êm, con tem, sao đêm, trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại,...
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: que kem ( 1 dòng)
 mềm mại ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 16
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
Ôn: iêm, yêm
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần iêm, yêm, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iêm, yêm
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: iêm, yêm
- GV ghi bảng: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm, thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi,...
Ban ngày, sẻ mải đi kiếm ăn cho ....
Tối đến, sẻ mới có thời gian âu ....
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: quý hiếm ( 1 dòng)
 yếm dãi ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
Ôn đọc viết các vần có m đứng sau
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần có âm m đứng sau, đọc, viết được các tiếng, từ có âm m đứng sau.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: 
- GV ghi bảng: em, êm, am, ăm, âm, om ôm, um, iêm, uôm, ươm, yêm. 
Lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa, thanh kiếm, cháy đượm, nhuộm vải,..
Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: xâu kim ( 1 dòng)
 lưỡi liềm ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 17
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : ôt, ơt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ôt, ơt, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ôt, ơt.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ôt, ơt
- GV ghi bảng: ôt, ơt, cột cờ, cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa, cái vợt, ...
Hỏi cây bao nhiêu tuổi
Cây không nhớ tháng năm...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: xay bột ( 1 dòng)
 ngớt mưa ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : ut, ưt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần ut, ưt, đọc, viết được các tiếng, từ có vần ut, ưt.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: ut, ưt
- GV ghi bảng: ut, ưt, bút chì, chim cút, sút bóng, sứt răng, nứt nẻ, mứt gừng,...
Bay cao cao vút
Chim biến mất rồi,...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: sút bóng ( 1 dòng)
 nứt nẻ ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 18
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : uôt, ươt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần uôt, ươt, đọc, viết được các tiếng, từ có vần uôt, ươt.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : oc, ac
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần oc, ac, đọc, viết được các tiếng, từ có vần oc, ac.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: oc, ac
- GV ghi bảng: oc, ac, con sóc, hạt thóc, bác sĩ, bản nhạc, con vạc,...
Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn than
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: con sóc ( 1 dòng)
 bác sĩ ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Tuần 19
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : uc, ưc
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần uc, ưc, đọc, viết được các tiếng, từ có vần uc, ưc.
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: uc, ưc
- GV ghi bảng: uc, ưc, cần trục, máy xúc, cúc vạn thọ, lực sĩ, lọ mực, ...
Con gì mào đỏ
Lông mượt như tơ...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tranh vẽ.
- Gọi 3 HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét.
c. Bài 3:
- Lưu ý HS viết đúng theo chữ mẫu đầu dòng.
- GV quan sát, nhắc HS viết đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn: luyện đọc, viết bài
- HS luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- 1 HS nêu: nối chữ.
- HS nêu miệng kết quả đ nhận xét.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS làm bài → chữa bài → nhận xét.
- HS viết bài: cần trục ( 1 dòng)
 nóng nực ( 1 dòng)
- HS nghe và ghi nhớ.
Hướng dẫn tự học Tiếng việt
đọc viết : iêc, ươc
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm chắc vần iêc, ươc, đọc, viết được các tiếng, từ có vần iêc, ươc
- Làm đúng các bài tập trong vở bài tập.
II. Đồ dùng:
- Vở bài tập .
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn tập: iêc, ươc
- GV ghi bảng: iêc, ươc, xem xiếc, cá diếc, công việc, rước đèn, thước kẻ,...
Quê hương là con diều biếc
Chiều con thả trên đồng...
- GV nhận xét.
2. Hướng dẫn làm bài tập: 
a. Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
b. Bài 2:
- Cho HS xem tr

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tieng Viet buoi chieu lop 1 T1T25_12176396.doc