Đề kiểm tra môn: Tin học lớp 7

Cho bảng dữ liệu sau:

a) Hãy lập bảng tính đã cho.

b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.

c) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 1, sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần.

d) Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 2, lọc ra những bạn có điểm môn Tin là 10.

e)

f) Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn: Tin học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Tin học 7
Cho bảng dữ liệu sau:
Hãy lập bảng tính đã cho.
Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính trung bình chung cho cột Điểm trung bình.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 1, sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần.
Sao chép bảng tính ban đầu, đổi tiêu đề thành Bảng điểm 2, lọc ra những bạn có điểm môn Tin là 10.
Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích hợp để minh họa cho cột điểm trung bình của các bạn trong tổ 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Thi Thu.doc