Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 3: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 1; biết được những điểm giống và những điểm đặc trưng của Excel so với Word.

 - Học sinh hiểu các thao tác khởi động; các thao tác cơ bản nhất trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 411Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 3: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 2 - Tiết 3
 Ngày dạy: 31/08/2015
 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 1; biết được những điểm giống và những điểm đặc trưng của Excel so với Word.
 - Học sinh hiểu các thao tác khởi động; các thao tác cơ bản nhất trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác khởi động; di chuyển trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen thực hành, tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn tin học cũng như các môn học khác. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Khởi động; lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
- Giải quyết các bài tập. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2p)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong quá trình học sinh thực hành.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Mục đích, yêu cầu; khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel. (15p)
Gv: Gọi 1-2 Hs đứng lên đọc mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 1.
Hs: Đọc to, rõ ràng.
Gv: Các em đã được học chương trình soạn thảo văn bản Word. Bạn nào có thể nhắc lại cho thầy cách khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word. 
Hs: Nhắc lại kiến thức.
Gv: Vậy theo các em để khởi động chương trình bảng tính Excel ta làm thế nào?.
Hs: Phát biểu và thực hiện trên máy tính cho các em còn lại quan sát. 
Gv: Tương tự như chương trình Word. Trong Excel để lưu file thì làm như thế nào?
Hs: Trả lời và tiến hành thao tác lưu cho các bạn khác quan sát.
Gv: Thông thường để thoát 1 chương trình ta thực hiện như thế nào?
Hs: Trả lời và thực hiện thao tác thoát chương trình Excel.
1. Mục đích, yêu cầu: 
 - Khởi động và kết thúc Excel.
 - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
 - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dưc liệu vào trang tính.
2. Nội dung:
a. Khởi động Excel:
C1: Chọn Start\Program\ Microsoft Office\Microsoft Excel.
C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên desktop.
b. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel:
Lưu kết quả:
- Chọn File\Save hoặc sử dụng nút lệnh (Save) trên thanh công cụ .
Thoát khỏi Excel:
- Chọn File\Exit hoặc sử dụng nút lệnh phía trên bên phải trang tính.
Hoạt động 2: Thực hành bài tập 1. (20p)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
Gv: Hướng dẫn các em thực hiện bài tập.
 Yêu cầu học sinh làm theo nhóm và viết thu hoạch vào giấy nộp ở cuối giờ?
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu các nhóm thực hiện bài tập 1.
Hs: Các nhóm thực hành bài tập 1.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Bài tập 
Bài tập 1:
- Giống nhau: Đều có các thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn; màn hình làm việc chính.
 Khác nhau : Trên màn hình Excel có thêm thanh công thức, cột, dòng, ô tính, bảng chọn Data.
- Bảng chọn Data: Chứa các lệnh về xử lý dữ liệu
- Các nút tên hàng và tên cột được chọn đổi màu.
Tổng kết. (3p)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5p)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo khởi động; di chuyển trên trang tính; lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 2 và bài tập 3 để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_1_Lam_quen_voi_chuong_trinh_bang_tinh_Excel.doc