Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 68: Ôn tập

ÔN TẬP

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức, thao tác đã được học để áp dụng giải các bài tập.

 - Học sinh hiểu được các thao tác để vận dụng vào giải quyết các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 463Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 68: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 33 - Tiết 68
 Ngày dạy: 06/04/2015
ÔN TẬP
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức, thao tác đã được học để áp dụng giải các bài tập.
 - Học sinh hiểu được các thao tác để vận dụng vào giải quyết các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng được các kiến thức, các thao tác trong chương trình bảng tính để giải quyết các bài tập cụ thể.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Ôn tập
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: 
Lòng trong tiết học.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : Bài tập (35’)
Gv: Giới thiệu bài. Yêu cầu học sinh khởi động máy tính thực hiện bài tập..
Hs: Khỏi động máy tính. Nhận phiếu học tập.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ bài tập để học sinh nắm.
Hs: Thực hành theo hướng dẫn.
Gv: Lòng ghép để kiểm tra các kiến thức cũ bằng các câu hỏi khác nhau.
Hs: Nhớ lại các kiến thức, thao tác cơ bản, áp dụng các kiến thức đó học để làm bài tập thực hành.
Gv: quan sỏt HS làm bài.
Gv: Chữa bài tập
- Yêu cầu HS ghi bài tập với tên: Ontap 2
Cho bảng tính sau:
Danh sách ủng hộ các bạn vùng bảo lụt
STT
Loại
Đơn vị
Số lượng
1
Sách giáo khoa
Quyển
100
2
Vở học
Quyển
150
3
Bút
Chiếc
200
4
Quần áo
Chiếc
50
Tổng số lượng tất cả các loại là:
?
a/ Nhập bảng tính như trên
b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại
c/ Sao chép bảng tính sang vị trí khác - sử dụng bảng tính vừa sao chộp để sắp xếp cột Số lượng theo thứ tự giảm dần.
d/ Sao chép bảng tính ban đầu sang vị trí mới - sử dụng bảng tính vừa sao chép để lọc ra 2 đồ dùng có số lượng ủng hộ cao nhất.
e/ Tạo biểu đồ hình cột thể hiện số lượng các đồ dựng ủng hộ trong đợt quyên góp.
f/ Dựa vào kết quả của phần d, tạo biểu đồ hình tròn và hình gấp khúc để minh họa số lượng đồ dựng được ủng hộ trong đợt quyên gúp.
g/ Thiết đặt lề cho trang tính để bảng tính ban đầu và biểu đồ vừa tạo cùng nằm trên một trang giấy.
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Tổng kết giờ ôn tập: 
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết ôn tập.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Ôn tập lại các kiến thức, thao tác đã được học để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì II (Thực hành).
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 68.doc