Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 9 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 835Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30- Tiết 57
Ngày dạy: 16/03/2015
 Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 9 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tạo biểu đồ minh họa cho bảng dữ liệu theo các yêu cầu.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 1 và bài tập 2. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: 
Tìm hiểu Bài tập 3 và thực hành. (20’)
Gv: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 – SGK trang 91. 
Hs: Xem SGK và chú nghe hướng dẫn của giáo viên và thực hiện làm bài.
- Đưa ra một số chỉ dẫn để các em hiểu và có khả năng thực hành được bài HS: Thực hiện làm bài và trả bài khi xong.
Gv: Trong quá trình học sinh làm bài giáo viên đi lại quan sát và có thể gợi ý khi các em gặp vướng mắc.
Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ:
 a) Tính ĐTB theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu
 b) Tạo biểu đồ hình cột
 c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản Word.
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành trong 2 tiết thực hành (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại tất cả các kiến thức đã được học từ đầu học kì II tới nay để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1 tiết thưc hành.
5. PHỤ LỤC.
---------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông (2).doc