Đề kiểm tra thực hành môn Tin học

Nhập nội dung bảng tính sau: (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) 2điểm

Lưu với tên Họ v tn của em-Lớp ở ổ đĩa D.

BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7.1

Stt Họ và tên Toán A.Văn Ngữ văn Tổng số điểm Điểm TB

1 Đỗ Trọng Bình 8 7 10 ? ?

2 Nguyễn Thanh Bình 8 5 6 ? ?

3 Lê Thái Anh 8 9 10 ? ?

4 Phạm Như Anh 10 8 10 ? ?

 YÊU CẦU:

1. Dng hm tính Điểm trung bình cc mơn của mỗi học sinh (2 điểm)

2. Dùng hàm để tính Tổng số điểm cc mơn của mỗi học sinh. (1 điểm)

3. Trang trí bảng tính; căn lề trên, dưới, trái, phải lần lượt là: 1; 1; 1.5; 1.5. Đặt hướng giấy ngang; Nội dung nằm trên 1 trang in. (2 điểm)

4. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần của Điểm TB (1 điểm)

5. Sao chép (copy) Bảng dữ liệu qua Sheet2 và thực hiện: Lọc ra những bạn có điểm Ngữ văn là 10 và điểm Toán là 10. (2 điểm)

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 537Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thực hành môn Tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Nhập nội dung bảng tính sau: (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) 2điểm
Lưu với tên Họ và tên của em-Lớp ở ổ đĩa D.
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7.1
Stt
Họ và tên
Toán
A.Văn
Ngữ văn
Tổng số điểm 
Điểm TB
1
Đỗ Trọng Bình 
8
7
10
?
?
2
Nguyễn Thanh Bình
8
5
6
?
?
3
Lê Thái Anh
8
9
10
?
?
4
Phạm Như Anh
10
8
10
?
?
YÊU CẦU:
1. Dùng hàm tính Điểm trung bình các mơn của mỗi học sinh (2 điểm)
2. Dùng hàm để tính Tổng số điểm các mơn của mỗi học sinh. (1 điểm)
3. Trang trí bảng tính; căn lề trên, dưới, trái, phải lần lượt là: 1; 1; 1.5; 1.5. Đặt hướng giấy ngang; Nội dung nằm trên 1 trang in. (2 điểm)
4. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần của Điểm TB (1 điểm)
5. Sao chép (copy) Bảng dữ liệu qua Sheet2 và thực hiện: Lọc ra những bạn cĩ điểm Ngữ văn là 10 và điểm Tốn là 10. (2 điểm)
Trường THCS Thạnh Đơng 

Tài liệu đính kèm:

  • docKTRA TH.doc