Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết: Nhập các công thức và hàm vào ô tính

- Học sinh hiểu: Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: Lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản

- Thực hiện thành thạo: Sử dụng các công cụ vẽ biểu đồ

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Thực hành nghiêm túc trong phòng máy

- Tính cách: Tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 936Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 30 - Tiết: 57
Ngày dạy:
BTH 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA(tt)
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết: Nhập các công thức và hàm vào ô tính
- Học sinh hiểu: Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: Lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản
- Thực hiện thành thạo: Sử dụng các công cụ vẽ biểu đồ
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Thực hành nghiêm túc trong phòng máy
- Tính cách: Tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ
- Thực hành
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Phòng thực hành
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài thực hành
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:..............
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Kết hợp trong bài thực hành
Đáp án:
4.3/ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ(19p’)
 *Mục tiêu:
-Kiến thức: Nắm các bước tính ĐTB môn
-Kĩ năng: Tạo biểu đồ đơn giản
-GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tính “Bang diem lop em” đã được lưu trong BTH6
-GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách tính ĐTB bằng cách sử dụng hàm
-HS: Dùng hàm Average
-GV: Cho HS làm các yêu cầu trong Sgk
-HS: Thực hành
-GV: Giúp đỡ HS trong quá trình thực hành
*Hoạt động 2: Thực hành(19p’)
*Mục tiêu:
-Kiến thức: Biết tạo biểu đồ và thay đổi các dạng biểu đồ
-Kĩ năng: Lập trang tính, định dạng trang tính
-GV: Gọi HS nhắc lại cách định dạng kí tự, và cách gộp ô
-HS: Trả lời
-GV: Cho HS làm theo các yêu cầu của bài tập
-HS: thực hành
Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ
- Mở bảng điểm lớp em đã lưu trong BTH6
a. Sử dụng thích hợp, tính ĐTB môn của cả lớp 
b. Tạo biểu đồ minh họa ĐTB các môn học của cả lớp
c. Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào Word
2. Thực hành
Sử dụng công thức, định dạng dữ liệu để được kết quả như trên
Lưu tệp với tên HS.xls. Trong đó tên HS viết liền không dấu. Lưu vào ỗ đĩa D
Vẽ biểu đồ cột để minh họa số liệu HS giỏi qua các năm
Thay đổi biểu đồ cột thành biểu đồ gấp khúc
4.4 Tổng kết 
- Nhận xét giờ thực hành
- Gọi một số HS lên thực hành lại các thao tác vẽ biểu đồ
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà ôn lại bài và thực hành lại nếu có máy
- Chuẩn bị bài mới: Ôn lại bài để tiết sau kiểm tra 1 tiết 
5. PHỤ LỤC : 
 -Sách giáo khoa, sách bài tập	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa (2).doc