Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Kiểm tra trang tính trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu in.

- Kỉ năng: Biết cách xem trang tính trước khi in, biết cách ngắt trang theo yêu cầu bản thân, biết cách đặt lề và hướng giấy in, biết cách in một trang tính sau khi đã kiểm tra trước khi in.

- Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra trang tính trước khi được in ra và trình bày trang in một cách dễ nhìn và hấp dẫn

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu

- Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 929Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/2/08	Ngày dạy: 15/2/08
Tuần 21 – tiết 43 	Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: Kiểm tra trang tính trước khi in, thiết lập lề và hướng giấy cho trang in, biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu in.
Kỉ năng: Biết cách xem trang tính trước khi in, biết cách ngắt trang theo yêu cầu bản thân, biết cách đặt lề và hướng giấy in, biết cách in một trang tính sau khi đã kiểm tra trước khi in.
Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra trang tính trước khi được in ra và trình bày trang in một cách dễ nhìn và hấp dẫn 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu
Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút)
GV: nêu câu hỏi:
Hãy nêu ích lợi của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview?
Làm cách nào để có thể điều chỉnh đuợc các trang in cho hợp lí?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy của bảng tính?
GV: nhận xét và cho điểm HS 
HS: trả lời:
Kiểm tra cách trình bày nội dung trên trang giấy trước khi in, nhờ đó tiết kiệm mực in, giấy in và thời gian.
Điều chỉnh lại (kéo thả) các đường ngắt trang trong chế độ Page Break Preview 
Sử dụng hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy in thích hợp 
Hoạt động 2: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút)
GV: yêu cầu HS đọc mục đích và yêu cầu của bài
GV: chốt lại 
HS đọc mục đích và yêu cầu của bài
HS lắng nghe
Bài thực hành 7: 
IN DANH SÁCH LỚP EM
1. Mục đích, yêu cầu
Hoạt động 3: BÀI TẬP 1: KIỂM TRA TRANG TÍNH TRƯỚC KHI IN (10 phút)
GV: yêu cầu HS mở Bang diem lop em
GV: gọi HS sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in. Sử dụng các nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ để xem các trang in
GV: cho các nhóm thảo luận tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên thanh công cụ Print Preview
GV: gọi đại diện từng nhóm lên giải thích chức năng của từng nút lệnh
GV: chốt lại
GV: yêu cầu HS sử dụng nút lệnh Page Break Preview để xem các dấu ngắt trang
GV: ghi nhận các khiếm khuyết về ngắt trang và trên trang in; liệt các hướng khắc phục những khiếm khuyết đó
GV: nhận xét câu trả lời của đại diện nhóm
HS mở Bang diem lop em
HS sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in. Sử dụng các nút lệnh Next và Previous trên thanh công cụ để xem các trang in
HS: thảo luận theo nhóm 
HS: 
Zoom: dùng đề phóng to, thu nhỏ
Setup: mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in
Margins: sử dụng nút lệnh này để xem chi tiết các lề của trang in
Page Break Preview: chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang
Print: in trang tính
Close: đóng chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang.
HS: tiếp tục thảo luận theo nhóm
2. Nội dung
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
Hoạt động 4: THIẾT ĐẶT LỀ TRANG IN, HƯỚNG GIẤY VÀ ĐIỀU CHỈNH
 CÁC DẤU NGẮT TRANG (10 phút)
GV: vẫn tiếp tục cho HS sử dụng bài Bang diem lop em
GV: hãy nêu các cách để mở hộp thoại Page Setup mà em biết 
GV: nhận xét và chốt lại: có hai cách đề mở hộp thoại Page Setup: chọn lệnh Page Setup trong bảng chọn File hoặc sử dụng nút Setup trên màn hình Print Preview.
GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm bài tập 2 thông qua hướng dẫn của GV:
1) Mở hộp thoại Page Setup, trên trang Margins của hộp thoại, quan sát và ghi nhận thông số ngầm định trong các ô Top, Bottom, Left và Right, sau đó thay đổi các thông số này.
Quan sát hai lựa chọn ở phần dưới trang Margins của hộp thoại Page Setup, đánh dấu một trong hai lựa chọn này và rút ra nhận xét.
2) Trên trang Page của hộp thoại Page Setup, quan sát và ghi nhận thiết đặt ngầm định Potrait. Đánh dấu chọn trong ô Landscape và quan sát tác dụng
Trên trang Page của hộp thoại còn có lựa chọn co giãn tỉ lệ nội dung vừa khít với số trang mà em có thể chỉ định trước. Đánh dấu ô Fit to và giữa nguyên các thông số khác. Quan sát và rút ra kết luận
3) Trở lại với các thiết đặt trang đứng và không có tỉ lệ, kiểm tra các trang bằng chế độ hiển thị Page Break Preview. Kéo thả chuột để điều chỉnh sao chó các cột được in hết trên một trang, mỗi trang in khoảng 25 hàng. 
GV: nhận xét bài thực hành của từng nhóm HS và đánh giá cho điểm. 
HS: sử dụng bài Bang diem lop em
HS: có hai cách đề mở hộp thoại Page Setup: chọn lệnh Page Setup trong bảng chọn File hoặc sử dụng nút Setup trên màn hình Print Preview.
HS: thảo luận nhóm bài tập 2
HS: thực hành theo hướng dẫn 
HS: quan sát và rút ra nhận xét 
Bài tập 2: thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
IV. DẶN DÒ:
Xem lại lí thuyết của Bài học 
Xem tiếp bài tập 3 của bài thực hành 7: In danh sách lớp em

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương.doc