Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 24

Tieáng Vieät(Tieát 1,2)

Luyện tập vần có âm cuối theo cặp m/p, ng/c

 RKN: .

TOÁN

Tiết 93: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

-Biết đọc viết so sánh các số tròn chục. Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục( 40 gồm 40 và 0 đơn vị ).

-BT: 1, 2, 3, 4.

II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU

A. Khởi động: hs hát

B. Bài cũ: kiểm bài làm ở nhà.

C. Bài mới:

 

doc 11 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 518Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 24
Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2016
NGÀY
MƠN
TIẾT
BÀI DẠY
ĐDDH
ĐC
Thứ 2
15.2
HĐTT
TV
T
TD
AV
24
1-2
93
24
Chào cờ
Luyện tập vần cĩ âm cuối theo 
Luyện tập
Bài TD – Đội hình- đội ngũ
x
Thứ 3
16.2
MT
N
TV
KNS
24
24
3-4
Vẽ cây đơn giản
Học bài “Quả”
Vần/oi/,/ơi/,/ơi/
Thứ 4
17.2
TV
T
ĐĐ
GDNG
5-6
94
24
24
Vần/ui/,/ưi/
Cộng các số tròn chục 
Đi bộ đúng quy định(tiết 2)
Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
x
K yêu cầu hs
Thứ 5
18.2
TV
T
TNXH
7-8
95
24
Vần/uơi/,/ươi/
Luyện tập
Cây gỗ
Thứ 6
19.2
TV
T
TC
HĐTT
9-10
96
24
24
Vần/eo/,/êu/
Trừ các số tròn chục 
Kẻ các đoạn thẳng cách đều
Tuần 24
x
Thứ 2: 15. 2. 2016 
Tiếng Việt(Tiết 1,2)
Luyện tập vần cĩ âm cuối theo cặp m/p, ng/c
 RKN:.
TOÁN
Tiết 93: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
-Biết đọc viết so sánh các số tròn chục. Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục( 40 gồm 40 và 0 đơn vị ).
-BT: 1, 2, 3, 4. 	 
II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: kiểm bài làm ở nhà. 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. GTB: Luyện tập. 
2. HĐ 1: Hd làm BT.
1. Hd nối vào sgk.
2. HD làm cn; giúp hs TB, yếu
3. HD làm cn; giúp hs TB, yếu
4. HD làm cn; giúp hs TB, yếu
, 
Giải lao.
1. Hs ï làm đổi sách kiểm tra chéo
2. Hs làm sgk.
a/ số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị
b/ số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị
c/số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị
3. Làm sgk.
Khoanh vào số bé nhất: 20
Khoanh vào số lớn nhất: 90
4. Làm vở.
a/ theo thứ tự từ bé đến lớn: 20,50,70,80,90.
b/ theo thứ tự từ lớn đến bé: 
80, 60, 40, 30,10
3. HĐ 2: Trò chơi “ Tiếp sức”
Hd cách chơi hs tham gia trò chơi.
Hs 2 đội tham gia trò chơi.
D. CC – DD: Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài tiếp theo
.
RKN:.
Thứ 3: 16. 2. 2016
Tiếng Việt(Tiết 3,4)
Vần/oi/,/ơi/,/ơi/
RKN:.
Thứ 4: 17. 2. 2016
Tiếng Việt(Tiết 5,6)
Vần/ui/,/ưi/
RKN:.
TOÁN
Tiết 94: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC.
I. MỤC TIÊU:
 -Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục ; cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng.
-BT: 1, 2, 3.
II. ĐDDH: các bó 1 chục que tính 
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: kiểm bài làm ở nhà. 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. GTB: Cộng các số tròn chục
2. HĐ 1: hình thành kiến thức mới.
YC hs lấy que tính
- Viết 3 cột chục 0 cột đơn vị
- Viết 2 cột chục 0 cột đơn vị
- Viết 5 cột chục 0 cột đơn vị
Hd đặt tính cộng:
- Viết 30 rồi viết 20 sao cho thẳng cột
- Viết dấu +, Kẻ gạch ngang
- Tính từ phải sang trái
Lấy 3 bó que tính nói: 3 chục que tính, lấy tiếp 2 chục que tính nữa, gôp 5 lại được 5 bó que tính và oc 10 que tời.
Quan sát trên bảng.
 30 0 + 0 = 0. Viết 0.
 20 3 + 2 = 5 Viết 5 
 50 30 + 20 = 50
Nêu cách cộng.
3. Hđ 2: Thực hành
1. Hd hs ï làm vở
2. Hd làm cn
3. HD làm cn; hỗ trợ câu lời giải.
1/Giúp hs tB, yếu 
2/Làm sgk.
50 + 10 = 40 + 30 = 
20 + 20 = 20 + 60 =
Làm vở : 20 + 30 = 50
D. CC –DD: Nhắc cách cộng, 
RKN:.
ĐẠO ĐỨC
Tiết 24: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:(như tiết 1)	
II. ĐDDH: Đèn hiệu bằng bìa. 
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: Khi đi bộ cần đi ở đâu. 
C. Bài mới: 1. GTB: Đi bộ đúng quy định
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
2. HĐ 1: Làm bT 3.
Chia nhóm xem tranh thảo luận theo cặp.
Gợi ý: 
- Các bạn trong tranh đi bộ đúng quy định không?
-- Điều gì có thể xảy ra ? Tại sao?
- Em sẽ làm gì khi thấy bạn như thế.
- KL: Đi dưới lòng đường là sai quy định có thể xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.
 *(GDKNS ) 
-Kỹ năng an toàn khi đi bộ
-Hs thảo luận và trình bày - lớp nhận xét bổ sung.
3. Hđ 2: Làm bT4.
- Gv giải thích YC của bt –
KL: Tranh 1, 2, 3, 4, 6 là đúng, Tranh 5, 7, 8 là sai. Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ mình và người khác.
*(GDKNS ) 
-Kỹ năng phê phán, đánh giá những
4. HĐ 3: Trò chơi “ Đèn xanh, đèn đỏ”
-Hs xem tranh và làm BT
-Hs lắng nghe
Hs đứng thành hàng ngang 2 đội đối diện nhau, người điều khiển cầâm đèn hiệu đứng ở giữa và đọc đèn hiệu..nhanh, nhanh, nhanh!!!!.2 đội đọc câu cuối, người điều khiển giơ đèn xanh thì hs bước đều tại chỗ; đèn vàng vỗ tay; đèn đỏ đứng yên. Ai sai về chỗ, đội nào còn nhiều người ở lại là thắng.
Trình bày nhận xét bổ sung
D. CC – DD: Hd đọc câu cuối bài. Giáo dục tư tưởng chuẩn bị bài tiếp theo.
RKN:.
Th ứ 5: 18. 2. 2016
Tiếng Việt(Tiết 7,8)
Vần/uơi/,/ươi/
RKN:.
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
-Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục ; buớc đầu biết về tính chất phép cộng ; biết giải toán có phép cộng.
-BT: 1, 2(a), 3, 4.
- HT cách tìm lời giải.	 
II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: kiểm bài làm ở nhà. 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. GTB: Luyện tập 
2. HĐ 1: Hd làm BT
1. Hd làm cn; giúp hs tb, yếu
2. Hd làm cn; giúp hs yếu 
3. Hd làm cn; hỗ trợ hs tb – yếu câu lời giải
4. Hd làm 
3. Hđ 2: Trò chơi “ tính nhanh”
chia 2 đội thi tính nhanh.
Gv nhận xét khen .
1/ Đặt tính rồi tính:Làm vở
 40 + 20 10 + 70 
 30 + 30 50 + 40
2/ Tính nhẩm:Làm sgk
+ 20 = 40 + 50 =
20 + 30 = 50 + 40 =
3/Giải vở: 20 + 10 = 30( bông hoa)
4/Nối sgk
Hs tham gia trò chơi.
D. CC – DD: Nhận xét tiết học – làm bài ở 
RKN:.
TNXH
Tiết 24: CÂY GỖ
I. MỤC TIÊU:
 -Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây gỗ.
-Chỉ được rễ, thân, lá, hoa của cây gỗ.
* Hs khá, giỏi : so sánh các bộ phận chính, hình dạng, kích thước, ích lợi của cây rau và cây gỗ.
II. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: Kể tên các bộ phận của cây hoa, ích lợi của hoa. 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠTĐỘNG CỦA TRÒ
1. GTB: Cây gỗ. 
2. HĐ 1: Quan sát cây gỗ.
 Hd hs quan sát 
- Cây này tên gì? Hãy chỉ thân, lá, cành, em có thấy rễ không?
- Thân cây cao hay thấp
KL: Giống như các cây khác thì cây gỗ cũng có rễ thân lá và hoa nhưng cây gỗ thân cao to và cho gỗ.
Quan sát cây gỗ và TLCH theo gợi ý. hs khác nhận xét bổ sung
3. HĐ 2: Làm việc sgk
- Hãy quan sát tranh đọc và TLCH trong sgk
-Hd gợi ý: cây gỗ sống ở đâu? Kể tên 1 số laọi cây gỗ thường gặp ở địa phương.
- Gọi hs trình bày
KL: Cây gỗ trồng để lấy gỗ, làm đồ dùng và nhiều việc khác, cây gỗ có rễ ăn sâu vào lòng đất, tán lá to có tác dụng chắn gió, tỏa bóng mátnên được tròng nhiều thành rừnghoặc trồng ở đô thị để không khí trong lành.
Làm việc theo cặp
Hs trình bày nhận xét bổ sung
. CC- DD: Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài tiếp theo.
RKN:.
Th ứ 6: 19. 2. 2016	 	 
Tiếng Việt(Tiết 9,10)
Vần/eo/,/êu/
RKN:.
TOÁN
Tiết 96: TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC TIÊU:
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có lời văn.
-BT: 1, 2, 3.	 
II. ĐDDH: các bó que tính. 
III. CÁC HĐDH CHỦ YẾU
A. Khởi động: hs hát 
B. Bài cũ: kiểm bài làm ở nhà. 2 hs lên bảng làm bài 
C. Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. GTB: Trừ các số tròn chục.
2. HĐ 1: Hình thành kiến thức mới
YC lấy 50 que tính
- Viết 5 cột chục và 0 cột đơn vị? Còn lại bao nhiêu que tính.
- Viết 3 cột chục và 0 cột đơn vị
Hd đặt tính
- Viết 50 rồi viết 20 sao cho thẳng cột
- Viết dấu –
- Kẻ gạch ngang
- Tính từ phải sang trái
Giải lao
Hd thao tác trên que tính
Lấy 50 que tính tách ra 20 que tính còn 30 que tính.
 50 0 - 0 = 0 . Viết 0
 20 5 – 2 = 3. Viết 3 
 30 50 – 20 =30
3.Hđ 2: Thực hành:
1. Hd làm cn;.giúp hs tb, yếu
2. Hs k, g tự làm vở đổi vở kiểm tra.
3. Hd làm cn; HT câu lời giải
1/Làm vở
2/Giúp hs tb, yếu làm sgk
- 30 = 80 - 40 =
 70 - 20 = 90 - 60 =
3/Làm vở; 30 + 10 = 40 ( cái kẹo)
D. CC –DD: Hs nhắc cách đặt tính và tính. Về nhà làm thêm BT.
RKN:
 Thủ cơng 
 KẺ CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU
I, Mục tiêu:
 - Biết cách kẻ các đoạn thẳng.
 - Kẻ được ít nhất ba đoạn thẳng cách đều. Đường kẻ rõ và tương đối thẳng.
 -Giáo dục HS cĩ thĩi quen làm việc theo quy trình, ngăn nắp, trật tự .
II, Chuẩn bị:
- GV: Hình vẽ mẫu các đoạn thẳng cách đều.
- HS: Bút chì, thước kẻ, một tờ giấy vở HS cĩ kẻ ơ, vở THTC.
III, Các hoạt động dạy học chủ yếu.
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt Động của học sinh
A, Kiểm tra bài cũ
- KT sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét
B, Bài mới.
Giới thiệu bài
1, Hướng dẫn H quan sát và nhận xét :
- Nêu nội dung bài học
 - Ghim hình vẻ mẫu lên bảng (H1).
- Cho HS quan sát đoạn thẳng AB và rút ra nhận xét hai đầu của đoạn thẳng cĩ hai điểm.
- Hướng dẫn HS quan sát và trả lời câu hỏi: Hai đoạn thẳng AB và CD cách đều nhau mấy ơ ?
- Đặt câu hỏi gợi ý: Các em hãy quan sát và kể tên những đồ vật cĩ các đoạn thẳng cách đều nhau.
2,Hướng dẫn mẫu.
*Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng
- Lấy hai điểm A, B bất kì trên cùng một dịng kẻ ngang.
- Đặt thước, kẻ qua hai điểm A, B. Giữ thước cố định bằng tay trái, tay phải cầm bút dựa vào cạnh thước, đầu bút tì trên giấy vạch nối từ điểm A sang B ta được đoạn thẳng AB. 
*Hướng dẫn cách kẻ 2 đoạn thẳng cách đều.
- Trên mặt giấy cĩ kẻ ơ,ta kẻ đoạn thẳng AB.
-Từ điểm A và điểm B cùng đếm xống phía dưới 2 hay 3 ơ tuỳ ý. Đánh dấu điểm C và D. Sau đĩ nối C với D được đoạn thẳng CD cách đều với AB (H2).
- Thao tác lần 2 để cho H rõ.
3,Thực hành
* Cho HS thực hành 
Trong khi HS thực hành, T quan sát, đồng thời uốn nắn những HS cịn lúng túng chưa kẻ được.
- Cho HS trưng bày kết quả thực hành .
4, Nhậnxét, đánh giá
 - Cùng HS nhận xét, đánh giá bài làm của HS theo tiêu chí GVđưa ra.
C. củng cố,dặn dị 
- Nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị và kĩ năng thực hành của HS.
- Dặn dị HS chuẩn bị giấy màu cĩ kẻ ơ và một tờ giấy vở HS cĩ kẻ ơ, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ cơng để học bài: Cắt, dán hình chữ nhật.
Đưa dụng cụ lên bàn
- Nghe
- Quan sát 
- Quan sát và trả lời: Cách đều nhau 2 ơ
- Quan sát và kể:Ví dụ 2 cạnh đối diện của bảng, cửa sổ, cửa ra vào.
- Quan sát
- Nắm cách kẻ đoạn thẳng 
- Quan sát 
Nắm cách kẻ 2 đoạn thẳng cách đều 
- Thực hành vào giấy nháp sau đĩ thực hành ở vở THTC
- Trưng bày
- Nhận xét, đánh giá
- Nghe 
 RKN:. 
 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Chủ đđiểm: Thi đua học tốt
1- Mục tiêu:
-HS nắm đđược ưu khuyết đđiểm trong tuần và tự đưa ra biện pháp khắc phục 
-Rèn cho học sinh thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.
2-Chuẩn bị:
-Nội dung báo cáo tuần 24	
Phương hướng tuần 25 
3- Các hoạt động
-Hát: 
*Đánh giá tình hình tuần qua:
-Lớp trưởng, tổ trưởng báo cáo
-Gv nhận xét chung
-Học tập: 
-Chuyên cần:......................
*Văn thể mĩ:
-Hát đầu giờ, giữa giờ:......................................................
-Tham gia đđầy đđủ các buổi thể dục giữa giờ:...................
-Thực hiện vệ sinh lớp học:............................................
-Vệ sinh thân thể:...................................................
- Sinh hoạt theo chủ đđiểm:
Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi”Soi gương”
*Phương hướng tuần tới
Duy trì sĩ số, nề nếp 
Nhắc nhở học sinh đi học đđều, nghỉ học phải xin phép.
Tham gia tốt các hoạt động
Bồi dưỡng hs giỏi – phụ đạo hs yếu
Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docLBGT24.doc