Giáo án Tiếng Việt 1 - Bài: Âm i

 Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017

GIÁO ÁN THAO GIẢNG

 Giáo viên lên lớp: Phạm Thị Thu Hà

 Lớp: 1C

 Môn: Tiếng Việt, Bài: Âm i

Việc 0

- T: Ta đang học mẫu gì?

- H: Ta đang học mẫu /ba/.

- T: Thay phần đầu /b/ bằng phần đầu / h/ ta được tiếng gì?

- H: Ta được tiếng /ha/.

- H: Phân tích / ha/ -> /h/ - > /a/ -> /ha/.

- T: chúng ta đã học những chữ nào?

- H: nêu các chữ đã học a,b,c,ch,d,đ,e,ê,g,h

- T: hôm nay cô trò chúng ta sẽ học âm mới.

Việc 1

1a, Giới thiệu âm mới.

- T: trong mô hình tiếng /ba/, nếu thay phần vần /a/ bằng phần vần /i/, em được tiếng gì?

- H: em được tiếng /bi/.

- T: phát âm mẫu /bi/.

- H1, H2 đọc lại.

- H: đồng thanh / bi/

 

docx 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 493Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt 1 - Bài: Âm i", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4
 Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017
GIÁO ÁN THAO GIẢNG
 Giáo viên lên lớp: Phạm Thị Thu Hà
 Lớp: 1C
 Môn: Tiếng Việt, Bài: Âm i
Việc 0
T: Ta đang học mẫu gì?
H: Ta đang học mẫu /ba/.
T: Thay phần đầu /b/ bằng phần đầu / h/ ta được tiếng gì?
H: Ta được tiếng /ha/.
H: Phân tích / ha/ -> /h/ - > /a/ -> /ha/.
T: chúng ta đã học những chữ nào?
H: nêu các chữ đã học a,b,c,ch,d,đ,e,ê,g,h
T: hôm nay cô trò chúng ta sẽ học âm mới.
Việc 1
1a, Giới thiệu âm mới.
T: trong mô hình tiếng /ba/, nếu thay phần vần /a/ bằng phần vần /i/, em được tiếng gì?
H: em được tiếng /bi/.
T: phát âm mẫu /bi/.
H1, H2 đọc lại.
H: đồng thanh / bi/
1b, Phân tích tiếng
T: Phân tích tiếng /ba/
H1, H2 /bi/ -> /b/ -> /i/ -> /bi/.
H: đồng thanh /bi/ -> /b/ -> /i/ -> /bi/.
T: tiếng /bi/ có những âm nào?
H: tiếng /bi/ có âm /b/ và âm /i/.
T: âm nào đã học? Âm nào chưa học?
H: Âm /b/ đã học, âm /i/ chưa học.
T: phát âm mẫu /i/.
H1 phát âm và nhận xét luồng hơi đi ra.
T: Vậy /i/ là nguyên âm hay phụ âm?
H1: /i/ là nguyên âm.
H: hoạt động nhóm đôi, phát âm và nhận xét âm /i/.
1c, Vẽ mô hình
T: vẽ mô hình tách tiếng ra hai phần.
H: vẽ trên bảng con.
T: vẽ trên bảng lớp
T: Đưa phần đầu /b/ vào mô hình.
H: Đưa âm /b/ vào phần đầu.
T: Phần vần /i/ chưa học nên ta tạm thời để trống.
Việc 2 Viết
2a, giới thiệu chữ /i/ in thường
T: mô tả chữ /i/ in thường gồm 1 nét đứng ngắn.
T: viết mẫu lên bảng.
2b, T hướng dẫn viết chữ /i/ viết thường
T: Gắn mẫu chữ /i/ viết thường lên bảng, viết mẫu và hướng dẫn cách viết theo 3 điểm tọa độ.
H: viết chữ /i/ viết thường lên bảng con.
T: kiểm tra chữ viết của học sinh.
2c, viết tiếng có âm /i/
T: đưa phần vần /i/ vào mô hình.
H: đưa vào, đọc bài.
T: thay phần đầu /b/ bằng phần đầu /c/.
H: đưa vào mô hình.
TH1 TH2
c
i
k
i
T: giới thiệu luật chính tả âm /c/, âm /c/ đứng trước âm /i/ cũng giống như đứng trước âm /e/ và âm /ê/ phải ghi bằng con chữ /ca/.
H1,2,3 nhắc lại
H: đồng thanh (T – N – N – T )
T: đưa phần đầu /g/ vào mô hình.
TH1 TH2
g
i
gh
i
T: giới thiệu luật chính tả âm /g/, âm /g/ đứng trước âm /i/ cũng giống như đứng trước âm /e/ và âm /ê/ phải ghi bằng con chữ /gh/.
2d, Hướng dẫn viết vở Em tập viết
H: nêu bài viết + Tô 2 dòng chữ i viết thường, cỡ vừa.
 + Viết 1 dòng chữ i viết thường, cỡ vừa.
 + Viết 1 dòng chữ ghi
 	 + Viết 1 dòng đá kì
H1 điều hành cả lớp nhắc tư thế ngồi, H đồng thanh.
H: viết bài
T: kiểm tra nhắc nhở hướng dẫn thêm cho một số H viết còn chậm.
T nhận xét bài viết và tiết học hôm nay.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 12 i a_12212899.docx