Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 8 - Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức: HS hiểu được:

- Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc VN.

- Ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa, phát huuy truyền thống dân tộc.

- Bổn phận của công dân-HS đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc

2. Kĩ năng:

- Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán, thói quen lạc hậu cần xóa bỏ.

- Có kĩ năng phân tích, đánh giá quan niêm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các giá trị truyền thống.

- Tích cực học tập và tham gia các hoạt động truyền thống dân tộc.

3. Thái độ:

- Có thái độ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng, phủ định hoặc xa rời truyền thống dân tộc.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 845Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 8 - Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8
Tiết 8
Ngày soạn: 2/10/2013
Ngày dạy:
Bài 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 
TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: HS hiểu được:
- Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc VN.
- Ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa, phát huuy truyền thống dân tộc.
- Bổn phận của công dân-HS đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc
2. Kĩ năng: 
- Biết phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phong tục tập quán, thói quen lạc hậu cần xóa bỏ.
- Có kĩ năng phân tích, đánh giá quan niêm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các giá trị truyền thống.
- Tích cực học tập và tham gia các hoạt động truyền thống dân tộc.
3. Thái độ:
- Có thái độ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng, phủ định hoặc xa rời truyền thống dân tộc.
II. Chuẩn bị.
Thầy:	Những tình huống liên quan.
Trò: Bảng phụ.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ.
Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Kể tên một số truyền thống tốt đẹp của DTVN?
Gợi ý: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
VD: yêu nước; bất khuất chống giặc ngoại xâm; đoàn kết, nhân nghĩa; cần cù; hiếu học; tôn sư trọng đạo;
3. Nội dung bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1: 
? Truyền thống tốt đẹp của DT có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước và đối với mọi người?
? Theo em, vì sao mỗi vùng miền của VN lại có những phong tục, tập quán khác nhau?
VD: Ở miền Trung có hò Kéo chài, hò Ba lí... thể hiện cuộc sống khó nhọc gắn liền với biển cả, với đồi núi. Miền Nam có cải lương thể hiện cuộc sống yêu thương nhau, gắn liền với sông nước 
Bên cạnh những truyền thống tốt đẹp cũng tồn tại một số hủ tục lạc hậu nào? ? Những hủ tục lạc hậu đó đem đến hậu quả gì?
GV: Bên cạnh những nét đẹp truyền thống cũng như những hủ tục lạc hậu, ngày nay văn hóa nước ngoài ngày một lan rộng vào VN. Nó cũng có những mặt tốt và chưa tốt.
? Đối với văn hóa ngoại lai, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào?
GV: Mỗi DT, mỗi quốc gia đều có những sắc thái riêng (kể cả mỗi dân tộc, mỗi gia đình trong 1 quốc gia) về truyền thống, chúng ta cần phải bảo vệ.
? Em hãy nêu lên một số hoạt động thể hiện sự bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
GV: Như vậy, chúng ta cần phải giữ gìn bản sắc riêng lại vừa học tập cái hay, cái đẹp của văn hóa nước ngoài, từ đó sẽ tạo ra cái riêng cho văn hóa VN.
? Nếu chúng ta không giữ gìn truyền thống tốt đẹp sẽ dẫn đến hậu quả gì?
GV: Ngày nay, nhiều người. đặc biệt là thanh thiếu niên thường chạy theo những cái lạ, coi thường hoặc xa rời những gia trị tốt đẹp bao đời nay của dân tộc. Điều đó dẫn đến nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa DT. VD: sùng ngoại, lai căng kiểu cách phương Tây (ca nhạc, trang phục, lời nói, hành động...)
? Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Hoạt động 2: 
Gọi học sinh đọc bài tập 3.
Trong các ý ở bài tập 3, em đồng ý với ý kiến nào?
Bạn An nói: ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta còn có truyền thống nào đáng tự hào đâu? Em có đồng ý không? Vì sao?
- Trả lời
- Mỗi vùng, miền đều có nét riêng về sinh hoạt, lao động, văn hóa... thậm chí còn có sự khác nhau về môi trường, thiên nhiên.
Bói toán, cúng đuổi tà ma, mê tí dị đoan, trọng nam khinh nữ...
- XH kém phát triển, ảnh hưởng xấu đến tinh thần, sức khỏe của con người...
- Học tập những cái hay, cái đẹp để làm giàu thêm văn hóa DT; cần xa rời, bài trừ những văn hóa không lành mạnh, không phù hợp với phong tục, đạo đức VN.
- Thi Đờn ca tài tử; thi hát dân ca....
Nghe.
- Đánh mất bản sắc riêng của dân tộc mình và sẽ bị đồng hóa bởi các dân tộc khác, các nền văn hóa khác.
- Trả lời
- Đáp án: a, b, c, e
Em không đồng ý vì dân tộc ta có rất nhiều truyền thống đáng tự hào như: đoàn kết, yêu thương con người
II. Nội dung bài học.
3. Ý nghĩa.
- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Chúng ta cần bảo vệ và phát huy để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc VN.
4. Trách nhiệm của công dân.
- Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống của dân tộc.
III. Bài tập:
 Bài tập 3. Ý đúng.
a, b, c, e
Bài tập 5.
Em không đồng ý vì dân tộc ta có rất nhiều truyền thống đáng tự hào. 
4. Củng cố:
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là kết tinh văn hóa, là đặc sắc riêng cần phải kế thừa và phát huy.
5. Hướng dẫn về nhà:
Học bài. Xem lại tất cả các bài đã học để tiết tới kiểm tra.
IV. Phần rút kinh nghiệm.	
 Nhận xét
 Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 8 GDCD 9.doc