Giáo án Học vần 1 - Bài 46: Vần ôn – ơn

BÀI 46: VẦN ÔN – ƠN

I. Mục tiêu:

- Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca .

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, Bài giảng điện tử

- Bảng phụ ghi các chữ mẫu, ôn, ơn, sơn ca, .

 - Tranh minh hoạ từ khó: con chồn, sơn ca.

- Tranh câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Mai sau khôn lớn.

- HS: SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, Bảng con,

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1055Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Học vần 1 - Bài 46: Vần ôn – ơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 46: VẦN ÔN – ƠN
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca .
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Giáo án, Bài giảng điện tử
- Bảng phụ ghi các chữ mẫu, ôn, ơn, sơn ca,.
 - Tranh minh hoạ từ khó: con chồn, sơn ca.
- Tranh câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Mai sau khôn lớn.
- HS: SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, Bảng con,
III. Hoạt động dạy học: (Tiết 1)
Tiến trình lên lớp (thời gian)
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ ( 3 phút)
- Cho HS đọc bài ứng dụng : “ Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.”
- GV nhận xét.
( Nhiều học sinh đọc, cả lớp đọc đồng thanh)
- HS nghe và rút kinh nghiệm.
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài: (1 phút)
- GV treo ảnh minh họa hoặc chiếu ảnh lên máy chiếu sau đó cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì?
- GV nói đây là con chồn
- GV hỏi trong tiếng “chồn” có âm và dấu gì đã học ?
- GV nói vậy vần “ôn” là một vần mới mà hôm nay chúng ta sẽ học.
- HS trả lời tranh vẽ con chồn
- HS nói con chồn
- HS trả lời âm ch và dấu huyền
- Hs lắng nghe
2. Dạy âm vần mới
( 5 phút)
(5 phút)
Vần Ôn
a, Nhận diện
- GV gắn chữ ôn lên bảng, chiếu chữ “ôn” lên trên máy chiếu và đọc mẫu : ôn
- GV hướng dẫn HS phát âm,
 gọi học sinh đọc
- Phân tích cấu tạo vần ‘ôn’, GV hỏi vần ôn do mấy âm ghép lại ? 
- GV hướng dẫn HS đánh vần.
GV đánh vần mẫu: ô-nờ-ôn-ôn
b, Đánh vần, đọc tiếng, từ khóa
- GV chỉ tranh minh họa con chồn, gợi ý để học sinh nói: Chồn. 
GV treo bảng chữ chồn lên
- GV đọc trơn mẫu: chồn
- Hướng dẫn HS phân tích cấu tạo. Gv hỏi tiếng chồn gồm âm gì và vần gì cấu tạo thành?
- Gv nhận xét
+ GV đánh vần mẫu: chờ-ôn-chôn-huyền-chồn-chồn. Gv gọi học sinh đánh vần
- Gv hỏi vừa rồi chúng ta quan sát tranh vẽ gì ?
- GV giải thích về con chồn.	
- GV giới thiệu từ : con chồn.
- GV đọc trơn mẫu: con chồn.
+ Gv hỏi từ con chồn có mấy tiếng ghép lại? Đó là những tiếng nào?
- GV hướng dẫn đọc lại : đánh vần ôn, chồn, đọc con chồn
Vần Ơn
a, Nhận diện
- GV gắn chữ “ơn” lên bảng, chiếu vần “ơn” lên trên máy chiếu và đọc mẫu : “ơn”
- GV hướng dẫn HS phát âm,
 gọi học sinh đọc.
- Phân tích cấu tạo vần ‘ơn’, GV hỏi vần “Ơn” do mấy âm ghép lại ?
- Gv hỏi: So Sánh vần Ơn này có giống và khác nhau với vần Ôn vừa học ở cách viết và cấu tạo
- GV hướng dẫn HS đánh vần.
GV đánh vần mẫu: ơ-nờ-ơn-ơn
b, Đánh vần, đọc tiếng, từ khóa
- GV chỉ tranh minh họa “sơn ca”, gợi ý để học sinh nói: sơn. GV treo bảng chữ “sơn” lên.
- GV đọc trơn mẫu: sơn
- Hướng dẫn HS phân tích cấu tạo. Gv hỏi tiếng “sơn” gồm âm gì và vần gì cấu tạo thành?
- Gv nhận xét
+ GV đánh vần mẫu:sờ- ơ-n-ơn-sơn-sơn. Gv gọi học sinh đánh vần
- Gv hỏi vừa rồi chúng ta quan sát tranh vẽ gì ?
- GV giải thích về sơn ca.	
- GV giới thiệu từ : sơn ca.
- GV đọc trơn mẫu: sơn ca.
+ Gv hỏi từ sơn ca có mấy tiếng ghép lại? Đó là những tiếng nào?
- GV hướng dẫn đọc lại : đánh vần ơn, sơn, sơn ca
- Hs lắng nghe
- HS đọc từng cá nhân , cả lớp đồng thanh vần “ôn”
- Hs tả lời: - Vần ôn do hai âm ghép lại, âm “ô” đứng trước âm “ n” đứng sau đọc là ôn.
- HS nối tiếp nhau đánh vần cá nhân, bàn, tổ, cả lớp.
- HS đọc trơn theo tổ, dãy, rồi đọc đồng thanh.
- Hs trả lời Tiếng chồn do âm “ch” đứng trước vần “ôn” đứng sau đọc là “chồn”.
- 1 ,2 HS đánh vần: chờ - ôn - chôn - huyền chồn-chồn
- HS nhắc lại: con chồn
- HS nói con chồn
- HS đọc trơn theo cá nhân - tổ - dãy bàn – ĐT
- Hs trả lời : Từ con chồn gồm hai tiếng ghép lại, tiếng con đứng trước, tiếng chồn đứng sau đọc là con chồn
- HS đọc ĐT, dãy bàn, cá nhân.
- HS đọc lại bài
- Hs lắng nghe
- HS đọc từng cá nhân , cả lớp đồng thanh vần ơn
- Hs tả lời: - Vần “ơn” do hai âm ghép lại, âm “ơ” đứng trước âm “ n” đứng sau đọc là “ơn”.
- Giống: kết thúc bằng n
Khác: ôn bắt đầu bằng ô.
Ơn bắt đầu bằng ơ
- HS nối tiếp nhau đánh vần cá nhân, bàn, tổ, cả lớp
- HS đọc trơn theo tổ, dãy, rồi đọc đồng thanh.
- Hs trả lời Tiếng sơn do âm “s” đứng trước vần ơn đứng sau đọc là sơn
- 1 ,2 HS đánh vần: chờ - ôn - chôn - huyền chồn-chồn
- HS nhắc lại: sơn ca
- HS nói sơn ca
- HS đọc trơn theo cá nhân - tổ - dãy bàn – ĐT
- Hs trả lời : Từ sơn ca gồm hai tiếng ghép lại, tiếng sơn đứng trước, tiếng ca đứng sau đọc là sơn ca
- HS đọc ĐT, dãy bàn, cá nhân.
- HS đọc lại bài
3. Từ ngữ ứng dụng ( 7 phút)
- GV treo tranh ảnh, chiếu video chứa từ ngữ ứng dụng.
- GV gắn các từ ngữ ứng dụng lên bảng: ôn bài, khôn lớn, cơn mưa, mơn mởn.
- GV đọc trơn từ ứng dụng 
 ôn bài cơn mưa
 khôn lớn mơn mởn
- GV giải thích một số từ.
Yêu cầu tìm những tiếng chứa vần mới học.
- Gv gọi HS đọc các tiếng chứa âm, vần mới
- Gv nhận xét.
- HS theo dõi
- Hs đọc theo cá nhân, tổ
- HS lên bảng tìm và gạch chân các tiếng chứa vần vừa học.
 ôn bài cơn mưa
 khôn lớn mơn mởn
- HS đọc các tiếng chứa vần mới.
- Lớp đọc ĐT.
- Hs đọc từ ngữ ứng dụng, cá nhân, đồng thanh
4. Tập Viết
( 10 phút)
Ôn
- GV gắn chữ mẫu lên bảng, sau đó viết mẫu, và nói đây là chữ ôn
 - Gv hướng dẫn HS viết chữ on trước rồi viết dấu mũ ô
Con chồn
- GV gắn chữ mẫu lên bảng, sau đó viết mẫu, và nói đây là chữ con chồn
- Gv hướng dẫn HS viết chữ con trước chữ chon sau, rồi viết dấu mũ ô và dấu huyền trên chữ ô
Ơn
-GV gắn chữ mẫu lên bảng, sau đó viết mẫu, và nói đây là chữ ơn
 - Gv hướng dẫn HS viết chữ on trước rồi viết dấu mũ ơ
Sơn Ca
- GV gắn chữ mẫu lên bảng, sau đó viết mẫu, và nói đây là chữ sơn ca
- Gv hướng dẫn HS viết chữ son trước rồi viết dấu mũ ơ, chữ ca viết sau.
- Gv nhận xét và sửa lỗi cho học sinh.
Trò chơi nhận diện.
- Hs viết vào bảng con
- Hs viết vào bảng con
- Hs viết vào bảng con
- Hs viết vào bảng con
5. Củng cố dặn dò
( 4 phút)
* Trò chơi : Thi tìm nhanh tiếng chứa vần:
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi.
- GV cho học sinh cả lớp thi tìm nhanh các tiếng chứa vần ôn, ơn rồi viết lên bảng.
- 
- GV gọi HS dưới lớp đại diện cho cả lớp lên trình bày kết quả.
- GV nhận xét và tuyên dương.
-Gv cho HS đọc lại các vần ôn,ơn, con chồn, sơn ca
- GV nhận xét, dặn dò học sinh về đọc lại các vần
- HS tiến hành chơi: cả lớp thi tìm các tiếng chứa vần ôn, ơn rồi viết lên bảng
- HS trình bày kết quả dưới lớp.
- Hs đọc theo cá nhân, theo tổ, đồng thanh
- Hs lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 46 on on_12209538.docx