Giáo án Tuần 8 - Khối 3

TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN: CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (2 tiết)

I,MỤC TIÊU: A,TẬP ĐỌC:

 - Bước đàu đọc đúng các kiểu câu , biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

 - Hiểu nội dung câu chuyện :Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau.

B. KÊ CHUYỆN

 - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

*GDKNS: Xác định giá trị, thể hiện sự cảm thông.

* PTKTDH: Đạt câu hỏi, trình bày ý kiến cá nhân.

II,CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ bài đọc và kể chuyện

 - Bảng phụ ghi câu văn dài HD học sinh đọc

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A.TẬP ĐỌC

 

doc 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 8 - Khối 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Củng cố –Dặn dò:
Nhận xét tiết học .
-Về nhà luyện viết bài ở nhà .
HĐ của HS
- HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
-Nêu chữ hoa có trong bài: G , K, C.
-Nêu các nét của chữ, đơn vị chữ ,quy trình viết .
-2 hs viết bảng,lớp viết bảng con G,K, C
-Đọc từ ứng dụng: Gò Công.
.2 chữ: Gò, Công.
-.Tên riêng.
-.Cách nhau bằng một chữ o
-1 hs viết ,lớp viết bảng con .Gò Công.
-Đọc câu Khôn ngoan đối đáp ....đá nhau.
...Anh em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau
-Các con chữ:K, h, g cao 2,5 đ.vị, còn lại cao 1 đ.vị.
-Viết liền mạch.
-Một hs viết bảng,lớp viết vào bảng con: Khôn, Gà.
-Viết bài vào vở.
- HS lắng nghe.
 Luyện Tiếng việt Luyện viết : tiếng ru
I. Mục tiêu:
* Luyện viết bài tập đọc: Tiếng ru
II. Hoạt động dạy - học:
- GV đọc bài: Tiếng ru
Gọi 1 HS nhắc lại ND bài thơ
- Hỏi: Câu thơ lục bát nào trong hkoor thơ 1 nói lên ý chính của bài thơ?
GV lưu ý HS cách trình bày thể thơ lục bát .Chữ cái đầu dòng phải viết hoa. Câu 6 lùi vào so với câu 8 1 chữ. 
- GV đọc cho HS viết.
III. Củng cố – Dặn dò
 Dặn về đọc lại các bài tập đọc đã học ở tuần 7,8. 
 Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2017
Toán: tìm số chia ( Trang 39)
I.Mục tiêu: Giúp hs: 
 - Biết tên gọi của các thành phần trong phép chia.
 - Biết tìm số chia chưa biết. ( Làm BT 1,2) 
II. Chuẩn bị : 
-6 hình vuông bằng bìa; bảng con
III,Các hoạt động dạy học
HĐ của GV
A,Kiểm tra bài cũ:
 -1 hs lên làm, lớp làm vào vở nháp:Giảm 70 lít đi 7 lần 
-N.xét - đánh giá
B,Bài mới
 *Giới thiệu bài. Tìm số chia chưa biết . 
1,HĐ1: HD hs cách tìm số chia 
- GV hướng dẫn hs thao tác trên đồ dùng.
-6 hình vuông xếp đều thành 2 hàng,mỗi hàng có mấy hình vuông?
-Ghi bảng phép chia và tên các thành phần.
-Che lấp số chia 2,
? Làm thế nào để tìm số chia?
-Củng cố lại cách tím số chia ,vừa nói vừa chỉ vào các số trong phép tính. GV viết bảng(2=6 :3)
- Trong phép chia hết,muốn tìm số chia ta làm thế nào?
- GV nêu : Tìm x
 30 : x = 5
-Muốn tìm x chưa biết ta làm như thế nào ?
-HD học sinh cách thử lại bài toán 
-Lấy thương nhân với số chia vừa tìm được,nếu kết quả cho khớp với số bị chia là bài toán đúng .
2,HĐ2 : HD học sinh thực hành 
-Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Tìm x
-Yêu cầu hs nêu cách tìm số chia,số bị chia,thừa số.
Bài 3:Dành cho HS khá(giỏi)
Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:
a. Thương lớn nhất?
b. Thương bé nhất?
4,Củng cố-Dặn dò. 
	Nhận xét tiết học.
	-Làm bài tập ở nhà sgk
HĐ của HS
- HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét
- HS lắng nghe
-Lấy 6 hình vuông và xếp vào bàn như sau:
-Mỗi hàng có 3 hình vuông .
-HS nêu phép chia tương ứng.
6 : 2 = 3
-Nêu tên gọi thành phần của phép chia. 
 6 : 2 = 3
SBC SC Thương
- HS nêu: 2 = 6 : 3
- ...lấy số bị chia chia cho thương
- Vài HS nhắc lại
- 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp
 30 : x = 5
 X= 30 : 5
 X= 6
- Nêu y/c của bài tập
- Tiếp nối nêu mỗi em 1 phép tính và nêu KQ
35 : 5 = 7 ;.
35 : 7 = 5
-2 hs lên bảng làm bài ,học sinh khác làm vàovở .
a. 12: x =2 b. 42 : x = 6
 x = 12 : 2 x = 42 : 6
 x = 6 x = 7
e. x :5 = 4 g. x 7 = 70
 x = 4 5 x = 70 : 7
 x = 20 x = 10
-Củng cố cách tìm số chia, SBC, Thừa số 
- Nêu y/c của bài tập -1 HS nêu cách làm
- Số bị chia đã biết(7), muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất và phép chia phải thực hiện được
Đùn cách “ Thử chọn” Số chia ko thể bằng 0 vì 7 : 0 Ko thực hiện được , số chia bằng 1 thì 7 : 1 = 7 . Vởy trong phép chia hết , 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất. 
7 : 1 = 7
- HS làm tiếp phần b
7 : 7 = 1
- HS lắng nghe
Luyện từ và câu : tuần 8
I.Mục tiêu : Giúp hs :
-Hiểu và phân loại được một số từ ngữ vê cộng đồng BT1
- Biết tìm các bộ phận của ccaau trả lời câu hỏi: Ai ( cáI gì, con gì? Làm gì
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận củ câu đã xác định. 
II. chuẩn bị 
 - Bảng phụ viết bài tập 1, Bảng lớp viết các câu văn bt3,4
III. Các hoạt động dạy học 
HĐ của GV
A.Bài cũ : y/c HS nêu miệng bài tập 2, 3 tiết LTVC tuần 7- GV cùng cả lớp n. xét - đánh giá.
B. Bài mới 
*Giới thiệu bài : Mở rộng vốn từ về cộng đồng và ôn tập kiểu câu Ai làm gì?
HĐ1: Mở rộng vốn từ về cộng đồng.
-Bài 1: Xếp những từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong bảng
-Cộng đồng, đồng đội, cộng tác, đồng tâm, đồng hương.
-Bài 2: 
- GV giúp hs hiểu các câu tục ngữ. 
HĐ2: HD ôn kiểu câu Ai làm gì? 
-Bài 3: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lới cho câu hỏi Ai,( cái gì, con gì )? Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì?
-Bài 4:Viết vào chỗ trống câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm .
-Ba câu văn được viết theo mẫu câu nào? 
C. Củng cố –Dặn dò 
	-Nhắc lại nội dung bài học.
	-Nhận xét tiết học 
	-Về nhà học thuộc các thành ngữ ,tục ngữ 
HĐ của HS
- HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét
- HS lắng nghe
-Nêu yêu cầu bài tập ,lớp đọc thầm .
- 1 hs làm trên bảng phụ, cả lớp làm trong VBT
- n.xét, chữa bài
Những người trong cộng đồng
Tháiđộ hoạt động trong cộng đồng
Cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương
Cộng tác, đồng tâm.
-2 hs nêu yêu cầu bài tập ,lớp đọc thầm sgk. 
-Trao đổi nhóm đôi,làm vào vở và nêu miệng kết quả.( nói rõ lí do tán thành hoặc không tán thành)
 + Chung lưng đấu cật ( đoàn kết, góp sức cùng nhau làm việc)
 Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
(ích kỉ,thờ ơ, chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác)
 + Ăn ở như bát nước đầy( sống có tình nghĩa, thuỷ chung, trước sau như một,sẵn lòng giúp đỡ mọi người)
-Làm bài tập 3 (VBT)
-3 hs lên bảng chữa bài,lớp nhận xét.
a.Đàn sếu đang sải cánh trên cao
b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về
c.Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.
- Nêu y/c của bài tập
- ...Ai làm gì?
-HS làm bài vào vở ,3 hs lên làm bài ,lớp nhận xét.
-Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân?
-Ông ngoại làm gì?
-Mẹ tôi làm gì?
1-2 HS nhắc lại ND bài học.
HS lắng nghe
 Thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017
Toán: luyện tập. ( Trang 40) 
I.Mục tiêu: Giúp hs:
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính . Biết làm tính nhân( chia) số có hai chữ số với 
( cho) số có một chữ số. Làm các BT 1 ,Bài 2( cột 1,2), bài 3
II, Chuẩn bị : Bảng con, mô hình đồng hồ
III.Các hoạt động dạy học. 
HĐ của GV
A,Kiểm tra bài cũ: 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở nháp. 20 : x = 5
-N.xét - đánh giá
B,Bài mới.
 * Giới thiệu bài. 
1,HĐ1: Củng cố cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.
Bài 1: Tìm x. 
-Yêu cầu hs nêu tên thành phần trong phép tính và nêu cách tìm.
2,HĐ2 : Củng cố nhân, chia số có hai chữ số với ( cho) số có một chữ số.
-Bài 2: Tính.
 -Củng cố lại cách đặt tính, cách tính. 
HĐ 3: Giải toán.Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 
Bài 3. 
-Chấm bài ,nhận xét
HĐ4: Củng cố xem đồng hồ
-Bài 4: Dành cho HS khá( giỏi)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
C. Củng cố-Dặn dò. 
	-Nhận xét tiết học.
	- Xem lại các bài tập
HĐ của HS
- HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét
- HS lắng nghe
-1 học sinh nêu yêu cầu bài tập.
-HS làm bài vào vở.
- 3 học sinh lên bảng chữa bài,lớp nhận xét.
a. x + 12 =36 ; b. x 6 = 30
 x =36 - 12 x = 30 :6 
 x = 24 x = 5
c. X - 25 =15 ; d. x : 7 = 5 
 x=15 +25 x = 5 7
 x= 40 x = 35
- Củng cố tìm thành phần chưa biết
-Nêu y/c của đề bài
- HS làm bài vào vở, 2 hs làm trên bảng lớp.
- NX, chữa bài( nói rõ cách nhân, chia)
x35 x 26 64 2 80 4
 2 4 6 32 8 20
 70 104 04 00
 4 0
 0
- HS đọc y/c của bài tập
- Tóm tăt rồi giải vào vở
Bài giải.
Số lít dầu còn lại trong thùng là:
36 : 3 = 12( l)
Đáp số : 12 Lít dầu
- NX ,chữa bài ,củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số 
- Nêu y/c của bài tập
-Quan sát đồng hồ (SGK) rồi nêu kết quả : B. 1 giờ 25 phút
- HS lắng nghe
Tập làm văn: Tuần 8
I.Mục tiêu :Giúp học sinh:
	-Rèn kỹ năng nói :HS kể về một người hàng xóm mà em yêu quý một cách tự nhiên ,chân thật.
	-Rèn kỹ năng viết :Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5- 7 câu )diễn đạt rõ ràng.
II. Chuẩn bị :Vở bài tập ,bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về một người hàng xóm .
III. Các hoạt động dạy học
HĐ của GV
A.Kiểm tra bài cũ -Yêu cầu 2 hs kể chuyện Không nỡ nhìn. Nói về tính khôi hài của câu chuyện.
-N.xét - đánh giá
B. Bài mới 
* Giới thiệu bài : Kể về một người hàng xóm mà em yêu quý
HĐ 1: HS kể miệng 
-Bài tập 1: Kể về một người hàng xóm mà em quý mến 
- GV HD học sinh dựa vào 4 câu hỏi gợi ý để : Hình dáng,tính tình, tình cảm của gia đình với người đó và ngược lại.
-Tuyên dương học sinh kể tốt .
HĐ2: Học sinh làm bài viết. 
- GV nêu yêu cầu bài tập.: Viết giản dị, chân thật những điều vừa kể.
- GV chấm- nhận xét bài viết của HS. Tuyên dương HS viết tốt nhất . 
-Chấm chữa bài cho hs - nhận xét.
C .Củng cố – Dặn dò.
 -Nhận xét tiết học 
 -Y/c bổ sung ,viết lại để bài bài viết hay hơn
HĐ của HS
- HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét
- HS lắng nghe
-1 học sinh đọc yêu cầu bài tập và gợi ý .Lớp đọc thầm.
-1 học sinh khá ,giỏi kể mẫu.
- HS kể theo cặp
-4 học sinh của 4 nhóm thi kể.Lớp nhận xét
Viết bài vào vở.
-6 học sinh đọc bài làm của mình.
- HS lắng nghe
Buổi chiều
Luyện toán Tìm số chia 
I.Mục tiêu: Giúp hs:
 - Biết tên gọi của các thành phần trong phép chia.
 - Biết tìm số chia chưa biết.
* HSK- G làm thêm các BT trong luyện giải toán .
II. Lên lớp: 
- HD hs làm các bài tập trong vở BT toán 
- HS lần lượt lên bảng chữa các BT
- HS nhận xét - sửa chữa.
- GV chốt kiến thức đúng
* HSKG: Đề 2 tuần 8
*******************************************************************
Hoạt động tập thể
Nội dung: Tổng kết hoạt động tuần 8, Phương hướng hoạt động tuần 9
Tiến hành:
- Lớp trưởng báo cáo các hoạt động trong tuần( ưu, nhược điểm) 
- GV nhận xét, kết quả thi đua chào mừng ngày 20 - 10
- ý kiến thảo luận của lớp
- Bình xét hoa danh dự
- GV phổ biến nhiệm vụ tuần 9
GV: Tổng hợp hoa điểm 10 tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo nhân ngày 2 0- 10 
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10
* Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
***********************************************************
Buổi chiều
Luyện Tiếng Việt: 
Luyện từ và câu : tuần 8
Từ ngữ về cộng đồng . Ôn tập câu Ai làm gì?
I.Mục tiêu Giúp hs :
-Hiểu và phân loại được một số từ ngữ về cộng đồng BT1
- Biết tìm các bộ phận của câu trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì? Làm gì
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định. 
II. Các hoạt động cơ bản 
Giới thiệu bài Mở rộng vốn từ về cộng đồng và ôn tập kiểu câu Ai là gì?
-Bài tập 1: Xếp những từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong bảng
- (Cộng đồng, đồng đội, cộng tác, đồng tâm, đồng hương).
- HS nêu yêu cầu bài tập , lớp đọc thầm .
- 1 hs làm trên bảng , cả lớp làm vào vở
- NX, chữa bài
Những người trong cộng đồng
Thái độ hoạt động trong cộng đồng
Cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương
Cộng tác, đồng tâm.
Bài tập 2: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lới cho câu hỏi Ai,( cái gì, con gì )? Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì?
- HS làm bài vào vở ô li
- Chấm bài – nhận xét 
a. Mẹ Lan đang giặt quần áo.
b. Chiều nay, các em đi lao động.
c.Các em tới chỗ ông cụ ,lễ phép hỏi.
Bài tập 3:Viết ba câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định. Ai làm gì? 
- Nêu y/c của bài tập
?BT yêu cầu gì? 
 Viết ba câu văn theo mẫu câu ...Ai làm gì?
- HDHS làm vào vở
-HS làm bài vào vở 
- Một số HS đọc bài làm của minh trước lớp – Nhận xét 
- Dặn dò
****************************************************************
Luyện toán: 
 ôn bảng chia 7 ( VBT)
I.Mục tiêu: Giúp hs:
	-HS thuộc bảng chia 7 vận dụng vào làm BT
	 - Làm được BT trong VBT
* HSK-làm thêm các BT trong luyện giải toán .
Lên lớp: 
- HD hs làm các bài tập trong vở BT toán rồi cho các em làm đề 2 Tuần 7 trong sách Luyện giải toán 3
- HS lần lượt lên bảng chữa các BT
- HS nhận xét – sửa chữa.
- GV chốt kiến thức đúng
* HSKG: Đề 2 tuần 7
Buổi chiều
Luyện Tiếng Viêt : 
Luyện Tập đọc 
 I,Mục tiêu:
 - Bước đầu đọc đúng các kiểu câu , biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
 - Hiểu nội dung câu chuyện :Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau.
- Luyện đọc bài: Các em nhỏ và cụ già 
- Luyện đọc hiểu bằng cách và trả lời câu hỏi trong SGK
II. Lên lớp:
GV
HS
* Bài cũ:
Y/c 1 HS đọc bài và nêu ND bài
-GV nhận xét – đỏnh giỏ
* Luyện đọc
a. Đọc đúng
- T/c cho HS luyện đọc cá nhân, luyện đọc từng câu, từng đoạn, cả bài
- GV theo dõi sửa cách đọc cho HS
b. Đọc hiểu
Y/c HS đọc kết hợp TLCH 
Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
* Luyện viết đoạn 1 bài tập đọc
- GV đọc cho HS viết chính tả.
- Chấm bài sửa lỗi.
* Củng cố – Dặn dò
N.xét tiết học
Về đọc bài nhiều lần và chuẩn bị bài sau.
- HS thực hiện theo y/c của GV
- HS luyện đọc bài tập đọc
- HS luyện đọc nhanh, đọc đúng.
- HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
- Câu chuyện nhắc các em không nên đá bóng dưới lòng đường.
- HS viết bài
-HS lắng nghe, thực hiện
LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ôn tập
 I. Mục đớch yờu cầu : 
- Làm đỳng cỏc bài tập chớnh tả phõn biệt tr /ch
- Củng cố kiểu so sỏnh. ễn từ chỉ hoạt động trạng thỏi 
II. Cỏc hoạt động dạy học 
	HĐ của thầy
HĐ của trũ
A. Kiểm tra bài cũ ( 5’).
- Yờu cầu HS viết từ: nhoẻn cười, kiờng nể, chống chọi. GV Nhận xột
B. Bài mới	
1. Giới thiệu bài ( 1’).
c. Chấm - chữa bài.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 30’)
Bài 1 : Điền vào chỗ trống 
- Che hoặc tre : ...mưa , ...xanh 
 ...ngà , ....nắng .
Trung hoặc chung : ....bỡnh , ....kết , 
 .... thuỷ , ....thành 
Bài 2 : Viết lại cỏc hỡnh ảnh so sỏnh và từ chỉ so sỏnh trong cõu sau :
a) Mỗi bụng hoa cỏ may như một cỏi thỏp xinh xắn , lộng lẫy nhiều tầng .
b) Những chựm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuụng tớ hon .
Cõu a: Hỡnh ảnh so sỏnh : .................. Từ chỉ so sỏnh : .......................
Cõu b: Hỡnh ảnh so sỏnh : ...................
 Từ chỉ so sỏnh : .......................
- GV nhận xột 
- Đõy là kiểu so sỏnh gỡ ?
Bài 3 : Tỡm từ chỉ hoạt động trạng thỏi trong khổ thơ1 và 2 của bài Ngày khai trường 
-Cho SH đọc bài và tự làm bài vào vở 
GV chốt KQ: 
Từ chỉ hoạt động 
từ chỉ trạng thỏi 
Mặc, đi hội, cười, bỏ cổ, đựa 
Vui, mừng 
4. Chấm chữa bài (5')
- GV thu vở chấm nhận xột 
C. Củng cố - Dặn dũ (4') 
- GV nhận xột giờ học 
- Về ụn lài bài .
- HS viết bảng lớp
- HS khỏc viết bảng con
- HS đọc yờu cầu bài tập 
- 1HS lờn bảng làm, lớp làm vở - Nhận xột bài bạn 
- HS nờu yờu cầu BT 
- HS tự làm bài 
- 2 HS nờu KQ - Lớp đối chiếu nhận xột KQ của bạn 
HS đọc bài và tự làm bài vào vở 
- 2 HS lờn tỡm từ - Lớp nhận xột 
Luyện Toán
giảm đi một số lần
I. Mục tiêu:
- Rèn KN thực hành dạng toán giảm 1 số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài toán có lời văn
- Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. 
II.Các hoạt động dạy học.
HĐ của thầy
HĐ của trò
HĐ1: (12') Rèn KN thực hành dạng toán giảm 1 số đi nhiều lần. Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. 
Bài1: Viết( Theo mẫu)
Số đã cho
36
24
96
48
Giảm 3 lần
24 : 3 = 8
Giảm 4 lần
24: 4 = 6
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Số đã cho
54
30
66
36
Giảm đi 6 lần
Giảm đi 6 đvị
- Yc hs khác nhận xét, bổ sung. Gv nhấn mạnh sự khác nhau giữa giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị sau khi chữa xong BT 2 
HĐ2 (17') Vận dụng để giải các bài toán có lời văn
Bài 3: Mai có 48 quả cam, sau khi đem bán thì số cam đã giảm đi 4 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quả cam?
Bài 4: Một công việc làm bằng tay hết 60 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 6 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết bao nhiêu giờ?
- Yc 2 hs lên bảng làm bài
- Gv nhận xét, ghi điểm
- 2 Hs làm bài và chữa trên bảng 
- HS khác nhận xét, bổ sung
- 2 Hs làm bài và chữa trên bảng 
hs khác nhận xét, bổ sung
- 1 hs lên bảng làm bài
- 1 hs lên bảng làm 
LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ôn tập
 I. Mục đớch yờu cầu : 
- Rốn luyện kĩ năng viết chớnh tả.
- Nghe viết chớnh xỏc, trỡnh bày đỳng đoạn 1 của bài :Trận búng dưới lũng đường 
- Làm đỳng cỏc bài tập chớnh tả phõn biệt tr /ch
- Củng cố kiểu so sỏnh. ễn từ chỉ hoạt động trạng thỏi 
II. Cỏc hoạt động dạy học 
HĐ của thầy
HĐ của trũ
A. Kiểm tra bài cũ ( 5’).
- Yờu cầu HS viết từ: nhoẻn cười, kiờng nể, chống chọi. GV Nhận xột
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( 1’).
2. Hướng dẫn HS nghe viết (25’).
a. Hướng dẫn chuẩn bị
- GV đọc đoạn viết ( đoạn 1)
- Đoạn này kể về chuyện gỡ ?
- ko kể đầu bài, đoạn văn trờn cú mấy cõu ?
+ Những chữ nào trong đoạn viết hoa ? Vỡ sao 
- GV cho HS viết tiếng khú: 
b. GV đọc bài HS viết
- GV đọc từng cõu cho HS viết.
c. Chấm - chữa bài.
- GV đọc lại đoạn văn cho HS soỏt lỗi
- Thu vở chấm 10 bài - nhận xột
3. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 30’)
Bài 1 : Điền vào chỗ trống 
- Che hoặc tre : ...mưa , ...xanh 
 ...ngà , ....nắng .
Trung hoặc chung : ....bỡnh , ....kết , 
 .... thuỷ , ....thành 
Bài 2 : Viết lại cỏc hỡnh ảnh so sỏnh và từ chỉ so sỏnh trong cõu sau :
a) Mỗi bụng hoa cỏ may như một cỏi thỏp xinh xắn , lộng lẫy nhiều tầng .
b) Những chựm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuụng tớ hon .
Cõu a: Hỡnh ảnh so sỏnh : .................. Từ chỉ so sỏnh : .......................
Cõu b: Hỡnh ảnh so sỏnh : ...................
 Từ chỉ so sỏnh : .......................
- GV nhận xột 
- Đõy là kiểu so sỏnh gỡ ?
Bài 3 : Tỡm từ chỉ hoạt động trạng thỏi trong khổ thơ1 và 2 của bài Ngày khai trường 
-Cho SH đọc bài và tự làm bài vào vở 
GV chốt KQ: 
Từ chỉ hoạt động 
từ chỉ trạng thỏi 
Mặc, đi hội, cười, bỏ cổ, đựa 
Vui, mừng 
4. Chấm chữa bài (5')
- GV thu vở chấm nhận xột 
C. Củng cố - Dặn dũ (4') 
- GV nhận xột giờ học 
- Về ụn lài bài .
- HS viết bảng lớp
- HS khỏc viết bảng con
- HS theo dừi 
- HS nờu 
- Cỏc chữ đầu cõu
- Dấu hai chấm, xuống dũng gạch đầu dũng 
- HS viết vào bảng con từ khú 
- HS viết bài vào vở
- HS đổi chộo vở để soỏt lỗi.
- HS đọc yờu cầu bài tập 
- 1HS lờn bảng làm, lớp làm vở - Nhận xột bài bạn 
- HS nờu yờu cầu BT 
- HS tự làm bài 
- 2 HS nờu KQ - Lớp đối chiếu nhận xột KQ của bạn 
HS đọc bài và tự làm bài vào vở 
- 2 HS lờn tỡm từ - Lớp nhận xột 
Luyện Tiếng Viêt : Luyện Tập đọc – Luyện viết
tiếng ru
I.Mục tiêu :
- Biết đọc bài thơ với giọng tình cảm , ngắt nghỉ hợp lý.
-Hiểu nội dung bài: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em bạn bè,đồng chí. 
 	-Học thuộc lòng bài thơ.
Lên lớp:
- HS luyện đọc bài Tiếng ru
- T/c cho HS luyện đọc cá nhân, cả bài
- GV theo dõi sữa cách đọc cho HS
- Luyện cho HS đọc nhanh, đọc đúng.
- HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
* Luyện viết bài thơ
- GV đọc cho HS viết chính tả.
- Chấm bài sửa lỗi.
* Nhận xét – Dặn dò
Luyện toán: 
tìm số chia ( VBT)
I.Mục tiêu: Giúp hs:
	-Biết tìm số chia chưa biết. 
	-Củng cố về tên gọi và quan hệ giữa các thành phần trong phép chia.
* HSTB - Y làm các BT trong VBT
* HSK- G làm thêm các BT trong luyện giải toán .
Lên lớp: 
- HD hs làm các bài tập trong vở BT toán 
- HS lần lượt lên bảng chữa các BT
- HS nhận xét – sửa chữa.
- GV chốt kiến thức đúng
* HSKG: Đề 1 tuần 8
Thứ tư ngày 14 thỏng 10 năm 2009
LUYỆN TOÁN 
ễN GIẢM MỘT SỐ ĐI NHIỀU LẦN 
I. Mục tiêu:
- Giảm một số đi nhiều lần.
- Áp dụng gấp một số lờn nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần để giải cỏc bài toỏn cú liờn quan. 
- Chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số 
II. Cỏc hoạt động dạy học 
HĐ của thầy
HĐ của trũ
HĐ1: Củng cố giảm một số lờn 
nhiờu lần : 
Bài 1 : Viết phộp tớnh rồi tớnh theo mẫu 
M:Giảm 42 cm đi 7 lần được: 35 : 7=5(cm)
- Giảm 35 kgđi 5 lần được :
- Giảm 80l đi 4 lần được 
- Giảm 77m đi 7 lần được : 
- Giảm 93 giờ đi 3 lần được 
- Củng cố Giảm một số đi nhiều lần 
Bài 2 : Mai cú 66 que tính. Sau khi đem cho bạn thỡ số que tính giảm đi 6 lần . Hỏi Mai cũn lại bao nhiờu que tính ? 
- Bài toỏn thuộc dạng toỏn gỡ? 
- Củng cố dạng toỏn giảm một số đi nhiều lần 
HĐ2: Củng cố chia số cú 2 chữ số cho số cú một chữ số 
Bài 3 : Đặt tớnh rồi tớnh 
48 : 6 89 : 4
98 : 3 68 : 3
78 : 7 67 : 6
50 : 6 89 : 2
- GV củng cố chia số cú 2 chữ số cho số cú một chữ số 
HĐ3 : Chấm chữa bài 
GV thu vở chấn nhận xột bài làm của HS 
*HOÀN THIỆN BÀI HỌC 
- GV nhận xột giơ học 
- Về nhà ụn bài 
- 2 HS lờn chữa.
- HS làm vở -2HS chữa bài nờu 
cỏch làm .
- Lớp nhận xột
- HS tự làm vở - Chữa bài
Bài gải
Mai cũn số que tính là:
66 : 6 = 11 (que )
Đỏp số: 11que tính 
- Lớp làm vở luyện 
- 4HS chữa bài- Nờu cỏch tớnh 
- Lớp nhận xột 
- HS theo dừi 
Thứ 5 ngày 14 thỏng 10 năm 2010
TỰ CHỌN - TẬP ĐỌC
NHỮNG CHIẾC CHUễNG REO .
I.Mục đớch yờu cầu : 
1. Rốn luyện kĩ năng thành tiếng.
Chỳ ý cỏc từ ngữ : tỳp lều, lũ gạch, vào lũ, nhúm lửa, nặn, cỏi nỳm,...
Biết đọc truyện với giọng kể vui, nhẹ nhàng.
2. Rốn luyện kĩ năng đọc hiểu
Hiểu nghĩa cỏc từ mới trong bài (trũ ỳ tim, cõy nờu)+ phờn rạ
Hiểu nội dung bài : Tỡnh cảm thõn thiết giữa bạn nhỏ và gia đỡnh bỏc thợ gạch. Mún quà bỡnh dị của bỏc thợ đúng gạch đó làm cho ngày Tết năm ấy của gia đỡnh bạn nhỏ ấm ỏp và nỏo nức hẳn lờn.
3. Học thuộc lũng bài thơ
II. Cỏc hoạt động dạy học 
HĐ của thầy
HĐ của trũ
A. Kiểm tra bài cũ ( 3’).
- Gọi 2HS đọc bài Lừa và Ngựa.
- Nờu nội dung bài
- GV nhận xột cho điểm
B. Bài mới
1. Giới thiệu ( 1’).
2. Luyện đọc (12’).
a) Gv đọc mẫu
b) HD luyện đọc và giải nghĩa từ.
+ Đọc từng cõu
HD HS phỏt õm từ khú
+ Đọc từng đoạn trước lớp
Bài văn chia làm mấy đoạn ?
- Đoạn 1: “Từ đầu ...đúng gạch”
- Đoạn 2: “Tụi... tiếng kờu:
- Đoạn 3: “Bỏc thợ gạch...trước sõn”
- Đoạn 4: Cõu cuối bài
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2
+ Đọc từng đoạn trong nhúm
Gv quan sỏt - nhận xột 
+ Đọc đồng thanh
3. Tỡm hiểu bài ( 8’).
- Nơi ở của gia đỡnh bỏc thợ gạch cú gỡ đặc biệt?
- Tỡm những chi tiết núi lờn tỡnh thõn giữa gia đỡnh bỏc thợ gạch với cậu bộ.
- Những chiếc chuụng đất nung đó đem lại niềm vui như thế nào cho gia đỡnh bạn nhỏ?
Chốt bài: Bài văn núi lờn điều gỡ?
(Cuộc sống bỡnh dị và tỡnh cảm ấm ỏp của những con người nơi miền quờ thanh bỡnh.)
4. Luyện đọc lại ( 9’).
- Thi đua nhúm. Gv nhận xột 
- Thi đua cỏ nhõn
GV ghi điểm
C. Củng cố-dặn dũ ( 2’).
- Quờ hương của em ở đõu ?
-

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 8 Cac em nho va cu gia_12174450.doc