Giáo án Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - Học kì 1 - Trường Tiểu học An Thuận

CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

BÀI 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU:

 - Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính;

 - Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính;

 - Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp;

 - Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi người.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên:

+ Tranh, ảnh về: máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính để bàn.

+ Phòng máy và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 47 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 782Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - Học kì 1 - Trường Tiểu học An Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chọn một hàng phím trong bảng sau rồi tập luyện.
	- HomeKeys-Qwerty: Hàng phím cơ sở.
	- UperKeys-Qwerty: Hàng phím trên.
	- LowerKeys-Qwerty: Hàng phím dưới.
	- NumericKeys-Qwerty: Hàng phím số.
	- Yêu cầu HS làm theo nhóm máy lần lượt từng hàng phím.
 	- Theo dõi, quan sát và giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 
	Em và bạn luân phiên thực hiện các thao tác sau:
 	- Khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
 	- Chọn tên trong User Nam rồi chọn Typing Practice.
 	- Chọn hàng phím rồi tập gõ hàng phím đó.
	- Yêu cầu HS làm theo nhóm máy lần lượt từng hàng phím.
 	- Theo dõi, quan sát và giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thư mục (tiết 1)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện theo nhóm máy các hàng phím.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hiện theo nhóm máy các hàng phím.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 6: THƯ MỤC (TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với thư mục, thư mục con;
	- Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục;
	- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Kiran’s Typing Tutor?
à Nhận xét + tuyên dương
- Em hãy chọn bài để tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor?
à Nhận xét + tuyên dương	
3. Bài mới: Thư mục (tiết 1)
 	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về thư mục.
	Giới thiệu về cách sắp xếp sách vở và truyện trong thư viện, từ đó giới thiệu về thư mục được lưu trữ trong máy tính.
	* Hoạt động 2: Tạo thư mục.
	- Nêu các bước để tạo thư mục trong máy tính?
	- GV thực hành mẫu tạo thư mục.
	- Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 3: Mở thư mục.
	- Em thực hiện mở thư mục có tên lop 3 đã tạo ở hoạt động 2 theo các bước hướng dẫn.
	+ Bước 1: Nháy nút phải chuột vào thư mục lop 3.
	+ Bước 2: Chọn Open, xuất hiện cửa sổ thư mục lop 3
	- GV thực hành mẫu tạo thư mục.
	- Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 4: Đóng thư mục đang mở.
	 - Em thực hiện nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ, quan sát sự thay đổi trên màn hình rồi đánh dấu x vào ô ở câu đúng.
	- Để đóng cửa sổ đang mở trên màn hình, em nháy chuột vào nút lệnh.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 5: Xóa thư mục.
 	- Để xóa thư mục, em thực hiện những bước nào?
	- GV thực hành mẫu tạo thư mục.
	- Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	Lưu ý: Để xóa được thư mục, em phải đóng thư mục đó trước khi xóa. Chỉ được xóa thư mục khi em chắc chắn muốn xóa thư mục đó.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách tạo thư mục, đóng thư mục đang mở và xóa thư mục.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thư mục (tiết 2)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe.
- Bước 1: Nháy nút phải chuột lên màn hình nền.
- Bước 2: Nháy chọn New rồi chọn Folder.
- Bước 3: Gõ tên thư mục lop 3 vào ô New Folder, rồi nhấn phím Enter.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Nút X màu đỏ, HS khác nhận xét.
- Bước 1: Nháy nút phải chuột lên thư mục muốn xóa.
- Bước 2: Nháy chọn Delete.
- Bước 3: Nháy chọn Yes để xóa.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 6: THƯ MỤC (TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với thư mục, thư mục con;
	- Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục;
	- Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy tạo một thư mục có tên là tin hoc?
à Nhận xét + tuyên dương
- Em hãy tạo một thư mục có tên là tieng viet?
à Nhận xét + tuyên dương	
3. Bài mới: Thư mục (tiết 2)
 	* Hoạt động 1: Hoạt động thực hành.
	1. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau:
 	- Tạo thư mục lop3b trên màn hình nền.
 	- Mở thư mục lop3b.
 	- Đóng thư mục lop3b.
 	- Xóa thư mục lop3b.
	- GV thực hành mẫu các thao tác với thư mục
	- Yêu cầu HS trao đổi và thực hành theo nhóm máy.
	- Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	2. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau:
 	- Tạo thư mục lop3c trên màn hình nền.
 	- Mở thư mục lop3c.
 	- Tạo thư mục an.
 	- Tạo thư mục binh.
 	- Tạo thư mục khiem.
 	- Đóng thư mục lop3c.
 	- GV thực hành mẫu các thao tác với thư mục
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy.
	- Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
 	3. Trao đổi với bạn rồi đánh dấu X vào 5 cuối câu đúng.
 	- Mở thư mục lop3c đã tạo ở hoạt động 2, em sẽ
	a) không nhìn thấy gì.
	b) chỉ nhìn thấy thư mục an.
	c) nhìn thất các thư mục: an, binh, khiem.
	- Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi.
	- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét
	- Nhận xét và tuyên dương.
Lưu ý: thư mục an, bình, khiem là thư mục con của thư mục lop3c.
	* Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng.
	- Em thực hiện theo các yêu cầu sau:
 	a) Tạo thư mục có tên em trên màn hình nền.
 	b) Nháy chuột vào thư mục tên em vừa tạo, nhấn phím Delete rồi nhấn phím Enter.
 	c) So sánh cách xóa thư mục đã học và cách xóa thư mục ở câu b.
	- Yêu cầu thực hành theo nhóm máy và so sánh 2 cách xóa thư mục.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách tạo thư mục, đóng thư mục đang mở và xóa thư mục.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với Internet (tiết 1 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Thực hành theo nhóm máy.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Thực hành theo nhóm máy.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hiện theo nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành và so sánh 2 cách xóa thư mục.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 7 : LÀM QUEN VỚI INTERNET (TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với Internet;
	- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet;
	- Truy cập được trang web, khi biết địa chỉ của trang web.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy tạo một thư mục có tên là khoi 3?
à Nhận xét + tuyên dương
- Em hãy tạo một thư mục có tên là am nhac?
à Nhận xét + tuyên dương	
3. Bài mới: Làm quen với Internet (tiết 1)
 	* Hoạt động 1: Internet.
	- Đọc thông tin, chia sẻ với bạn những điều mà em biết về Internet.
	- Gọi và nhóm trả lời.
	- Nhận xét và tuyên dương. Giới thiệu cho học sinh biết về mạng Internet.
	* Hoạt động 2: Truy cập Internet.
	a) Để xem các nội dung trên Internet, người ta dùng một chương trình gọi là trình duyệt. Đọc thông tin trong hình, trao đổi với bạn, chỉ ra biểu tượng các trình duyệt trên máy tính em đang sử dụng.
	- Nhận xét và tuyên dương. 
 	b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt Google Chrome , quan sát sự thay đổi trên màn hình.
	- GV thực hành mẫu.
	- Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu.
 	- Nhận xét và tuyên dương. Em vừa khởi động trình duyệt Google Chrome. Màn hình Google Chrome hay còn gọi là cửa sổ trang web. Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục.
 	c) Khởi động trình duyệt Google Chrome, nháy chuột vào vùng có địa chỉ trang web, nhấn phím Delete.
 	- Gõ vào ô địa chỉ dòng chữ violympic.vn rồi nhấn phím Enter. Quan sát sự thay đổi trên cửa sổ trang web.
	- GV thực hành mẫu.
	- Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu.
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	d) Em và bạn luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh trong hình dưới, quan sát, trao đổi và ghi lại kết quả vào bảng sau.
Nháy chuột vào
Kết quả
Nút lệnh 
Nút lệnh 
Nút lệnh 
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách truy cập vào mạng Internet khi biết địa chỉ trang web...
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với Internet (tiết 2 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Đọc thông tin và thảo luận với bạn về Internet.
- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe.
-Biểu tượng trình duyệt 
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Thực hành mẫu.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành nháy chuột vào các nút lệnh. Sau đó trao đổi và điền thông tin vào bảng.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 7 : LÀM QUEN VỚI INTERNET (TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với Internet;
	- Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet;
	- Truy cập được trang web, khi biết địa chỉ của trang web.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang web truyencotich.vn?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Làm quen với Internet (tiết 2)
 	* Hoạt động 1: Hoạt động thực hành.
	1. Em truy cập vào trang web violympic, di chuyển con trỏ chuột trên trang web, quan sát và trao đổi với bạn về sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột. 	
	- Muốn xem nội dung chi tiết một mục nào đó của trang web, em thực hiện các thao tác sau:
 	+ Di chuyển con trỏ chuột tới mục đó.
 	+ Khi hình dạng con trỏ chuột thay đổi từ hình mũi tên sang hình dạng bàn tay thì nháy chuột.
 	2. Em và bạn luân phiên thực hiện xem nội dung chi tiết một mục trên trang web.
	- GV thực hành mẫu xem chi tiết mục đăng kí tài khoản trong trang web violympic.vn.
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy.
	- Quan sát giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	 3. Trao đổi với bạn, chọn các thao tác đúng rồi sắp xếp thứ tự các thao tác đó để truy cập một trang web.
	- Khởi động trình duyệt.
	- Nháy các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web.
	- Nhấn phím Enter.
	- Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
	à Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng.
	Hãy sưu tầm một số địa chỉ trang web phục vụ cho việc học tập, vui chơi phù hợp với lứa tuổi của các em. Báo cáo với thầy/ cô giáo rồi cùng chia sẻ và truy cập địa chỉ các trang web đó với các bạn.
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sưu tầm những trang web mà em biết.
	- Gọi các nhóm nêu tên các trang web mà nhóm mình sưu tầm được.
	- GV chọn lọc những trang web phù hợp với lứa tuổi của các em. Sau đó yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy truy cập vào những trang web trên.
	- Quan sát giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách truy cập vào mạng Internet khi biết địa chỉ trang web...
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Trò chơi Blocks (tiết 1 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hành theo yêu cầu của bài. Con trỏ chuột từ hình dạng mũi tên chuyển sang hình dạng bàn tay khi di chuyển trên trang web.
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Thực hành theo nhóm máy.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện thảo luận nhóm đôi, chọn ra các thao tác đúng và sắp xếp thứ tự để truy cập trang web là: 
 1. Khởi động trình duyệt.
 2. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
 3. Nhấn phím Enter.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thảo luận nhóm đôi, sưu tầm trang web.
- Nêu một số trang web mà nhóm mình vừa tìm được.
- Lắng nghe sự hướng dẫn của GV và thực hành theo nhóm máy.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
	- Rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động trình duyệt Google Chrome và truy cập vào trang web truyencotich.vn?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Trò chơi Blocks (tiết 1)
 	* Hoạt động 1: Giới thiệu trò chơi.
	- GV giới thiệu trò chơi, hướng dẫn HS khởi động trò chơi.
	- Nháy đúp chuột (nhắp 2 lần chuột trái) là cách thông thường để khởi động một công việc có sẵn biểu tượng trên màn hình. Một vài HS rút ra cách khởi động trò chơi. 
	- GV trong cửa sổ phần mềm là các ô vuông, trong ô chứa các hình theo từng cặp sắp xếp không theo thứ tự. Nhiệm vụ của các em là tìm đúng cặp ô giống nhau.
	* Hoạt động 2: Cách chơi.
	- Nêu cách chơi của trò chơi Blocks?
 	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 3: Bắt đầu trò chơi.
 	- Em chọn Game ở góc trên bên trái cửa sổ trò chơi chọn New để bắt đầu màn chơi mới.
 	a) Chế độ một người chơi.
 	- Chọn Game, chọn 1 Player.
 	+ Time: Thời gian trò chơi.
 	+ Tatal Pairs Flipped: tổng số lần lật hình.
 	b) Chế độ hai người chơi.
 	- Chọn Game, chọn 2 Player.
 	+ Player 1 Matches: Người chơi thứ nhất.
 	+ Player 2 Matches: Người chơi thứ hai.
 	- Ở mỗi chế độ, GV thực hành mẫu.
	- Gọi 2-3 HS thực hành mẫu
	- Nhận xét và tuyên dương.
	Lưu ý: Ở chế độ 2 người chơi, mỗi người có một lượt chơi riêng, người nào xóa hết các ô vuông trên màn hình nhanh nhất người đó sẽ chiến thắng.
	c) Em chọn Skill rồi chọn BigBoard để tăng số hình trong cửa sổ trò chơi.
	- GV thực hành mẫu.
	- Gọi 2-3 HS thực hành.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	d) Em chọn chế độ hai người chơi và cùng thi với bạn xem ai có trí nhớ tốt hơn.
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát HS thực hiện trò chơi.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 4: Thoát khỏi trò chơi.
	Để thoát khỏi trò chơi em nháy chọn nút X
cập vào những trang web trên.
	- GV thực hành mẫu.
	- Gọi 2-3 HS thực hành.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách khởi động, quy tắc chơi và cách thoát khỏi trò chơi Blocks.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Trò chơi Blocks (tiết 2 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- Nháy đúp chuột lên biểu tượng của trò chơi Blocks trên màn hình.
- HS lắng nghe.
- Di chuyển chuột vào vị trí ô vuông cần lật rồi nháy chuột, hình bên dưới sẽ hiện ra. Mỗi lần chỉ được phép lật hai ô vuông.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Quan sát GV thực hành mẫu.
- Quan sát.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU:
	- Rèn luyện khả năng quan sát và ghi nhớ.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động trò chơi Blocks?
à Nhận xét + tuyên dương.
- Em hãy thực hiện chọn bảng chơi lớn hơn trong Blocks?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Trò chơi Blocks (tiết 2)
 	* Hoạt động 1: Nhắc lại.
	- GV yêu cầu HS nhắc lại cách khởi động trò chơi Blocks; cách chọn chế độ 1 người chơi; cách chọn chế độ 2 người chơi; cách chọn bảng chơi lớn hơn và cách thoát khỏi trò chơi Blocks.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Hoạt động thực hành.
	- GV thực hiện mẫu cho HS quan sát.
 	- Yêu cầu 2 - 3 HS thực hiện lại thao tác.
	- Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm máy lần lượt các 
	+ Chế độ 1 người;
	+ Chế độ 2 người chơi; 
	+ Chọn bảng chơi lớn hơn. 
	- Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách khởi động, quy tắc chơi và cách thoát khỏi trò chơi Blocks.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với phần mềm học vẽ (tiết 1 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Nhắc lại, HS khác nhận xét
- Lắng nghe.
- Quan sát GV thực hiện.
- Quan sát.
- Thực hiện theo nhóm máy dưới sự giúp đỡ của bạn bè và GV.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
CHỦ ĐỀ 2: EM TẬP VẼ
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ (TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với phần mềm học vẽ Paint;
	- Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ cá nét đơn giản;
	- Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động trò chơi Blocks?
à Nhận xét + tuyên dương.
- Em hãy thực hiện chọn bảng chơi lớn hơn trong Blocks?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Làm quen với phần mềm học vẽ (tiết 1 )
 	* Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Paint.
	a) GV giới thiệu về phần mềm học vẽ Paint để học sinh biết.
 	- Nêu các khởi động phần mềm Paint?
	 - GV khởi phần mềm vẽ Paint để học sinh quan sát và thực hiện theo.
	b) Đọc thông tin hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí các thành phần trong chương trình Paint.
 	- Bảng chọn gồm có những thành phần nào?
	- Nhận xét và nêu chức năng các thành phần trong bảng chọn.
 dương.
	* Hoạt động 2: Công cụ bút vẽ.
	- Em sử dụng công cụ bút vẽ để vẽ hình tự do theo hướng dẫn.
	Bước 1: Trong hộp công cụ, nháy chọn.
 	Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng trang vẽ, con trỏ chuột chuyển thành . Nhấn giữ nút trái chuột để vẽ hình bất kì mà em muốn thả nút chuột để hoàn thành thao tác vẽ.
	- GV thực hiện mẫu cho HS quan sát.
 	- Yêu cầu 2 - 3 HS thực hiện lại thao tác.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 3: Lưu bài vẽ.
	- Em thực hiện các thao lưu bài vẽ theo hướng dẫn.
	Bước 1: Nháy chọn (nút lưu) ở phía trên góc trái phần mềm Paint, rồi chọn Save.
 	Bước 2: Cửa sổ Save As hiện ra, em chọn thư mục để lưu bài vẽ.
 	Bước 3: Đặt tên cho bài vẽ bằng cách nháy vào ô File name rồi gõ tên bài vẽ.
	Bước 4: Nháy chọn Save để lưu bài vẽ.
	- GV thực hiện mẫu cho HS quan sát.
 	- Yêu cầu 2 - 3 HS thực hiện lại thao tác.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 4: Mở bài vẽ đã có sẵn.
	Bước 1: Sau khi mở chương trình Paint, nháy chọn ở phía trên góc trái phần mềm Paint, rồi chọn Open.
	Bước 2: Cửa sổ Open hiện ra, chọn thư mục đã lưu bài vẽ.
 	Bước 3: Nháy chuột vào tên bài vẽ.
 	Bước 4: Nháy chọn Open để mở bài vẽ.
	- GV thực hiện mẫu cho HS quan sát.
 	- Yêu cầu 2 - 3 HS thực hiện lại thao tác.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách khởi động phần mềm Paint; cách sử dụng công cụ bút vẽ; cách lưu và mở bài vẽ.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với phần mềm học vẽ (tiết 2 )
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Paint trên màn hình nền.
- Chú ý quan sát và thực hiện mở phần mềm Paint.
- Chú ý lắng nghe.
- Khi em mở chương trình Paint thì thấy có hai phần chính là Bảng chọn và Vùng vẽ tranh.
- Quan sát hình Bảng chọn.
- Các thành phần trong bảng chọn là: Hộp công cụ, hình mẫu, nét vẽ, hộp màu.
- Chú ý quan sát các thành phần trong Bảng chọn.
- Chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- Quan sát GV thực hiện.
- Thực hiện, HS khác quan sát.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Quan sát GV thực hiện.
- Thực hiện, HS khác quan sát.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Quan sát GV thực hiện.
- Thực hiện, HS khác quan sát.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ (TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU:
	- Làm quen với phần mềm học vẽ Paint;
	- Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ cá nét đơn giản;
	- Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động phần mềm Paint?
à Nhận xét + tuyên dương.
- Em hãy thực hiện mở bài vẽ có tên hinhvuong trong thư mục lop 3?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Làm quen với phần mềm học vẽ (tiết 2 )
 	* Hoạt động 1: Hoạt động thực hành
	- Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: 
 	a) Mở chướng trình Paint.
 	b) Sử d

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12209866.doc