Giáo án Hướng dẫn học tin học lớp 5 - Bài 3: Thủ tục trong logo (tiết 1)

BÀI 3: THỦ TỤC TRONG LOGO (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU:

 - Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo.

 - Viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

- Em hãy viết các lệnh để Rùa lặp lại 5 lần hình tam giác?

à Nhận xét + tuyên dương.

3. Bài mới: Thủ tục trong Logo (tiết 1)

 * Hoạt động 1: Hướng dẫn Viết, lưu lại và sử dụng thủ tục vẽ hình tam giác

 Bước 1: Gõ lệnh edit “Tamgiac trong ngăn gõ lệnh. Xuất hiện cửa sổ soạn thảo. Các lệnh có sẵn to Tamgiac

 End

 Bước 2: Gõ lệnh vẽ hình tam giác trong cửa sổ soạn thảo

 to Tamgiac

 Repeat 3 [ fd 100 rt 360/3]

 End

 Bước 3: Ghi vào bộ nhớ và đóng cửa sổ soạn thảo. Nháy vào File à Save and Exit.

 Gõ lệnh Tamgiac vào ngăn gõ lệnh rồi nhấn phím Enter.

 - GV vừa hướng dẫn vừa thực hành mẫu.

 - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát HS thực hiện để kịp thời giúp đỡ HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt.

 - Hiển thị bài làm của một số nhóm.

 - Nhận xét và tuyên dương.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 488Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tin học lớp 5 - Bài 3: Thủ tục trong logo (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 3: THỦ TỤC TRONG LOGO (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
	- Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo.
	- Viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy viết các lệnh để Rùa lặp lại 5 lần hình tam giác?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Thủ tục trong Logo (tiết 1)	
	* Hoạt động 1: Hướng dẫn Viết, lưu lại và sử dụng thủ tục vẽ hình tam giác
	Bước 1: Gõ lệnh edit “Tamgiac trong ngăn gõ lệnh. Xuất hiện cửa sổ soạn thảo. Các lệnh có sẵn to Tamgiac
	 End
	Bước 2: Gõ lệnh vẽ hình tam giác trong cửa sổ soạn thảo
	to Tamgiac
	Repeat 3 [ fd 100 rt 360/3]
	End
	Bước 3: Ghi vào bộ nhớ và đóng cửa sổ soạn thảo. Nháy vào File à Save and Exit.
	Gõ lệnh Tamgiac vào ngăn gõ lệnh rồi nhấn phím Enter.
	- GV vừa hướng dẫn vừa thực hành mẫu.
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát HS thực hiện để kịp thời giúp đỡ HS gặp khó khăn và tuyên dương những HS làm tốt.
	- Hiển thị bài làm của một số nhóm.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Giới thiệu các thành phần của thủ tục.
	Một thủ tục gồm các câu lệnh em vừa viết trong cửa sổ soạn thảo gọi là một thủ tục trong Logo.	
Thủ tục
Các thành phần của thủ tục
To Tamgiac
Đầu thủ tục: to là từ bắt đầu
	Tamgiac là tên thủ tục do em tự đặt (viết liền, không dấu)
Repeat 3 [ fd 100 rt 360/3]
Thân thủ tục: các câu lệnh bên trong thủ tục
End
Kết thúc thủ tục: end là từ kết thúc thủ tục
	- Giải thích các thành phần của thủ tục
	- Yêu cầu HS nhắc lại lần lượt các thành phần của thủ tục. Gọi nhóm khác nhận xét.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thủ tục trong Logo (tiết 2)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Quan sát.
- Thực hiện theo nhóm máy dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- Lắng nghe và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD4 Bai 3 Thu tuc trong Logo_12254003.doc