Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 5 - Đính khuy bốn lỗ (tt)

Kĩ thuật

Tiết 5: ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (tt)

I. MỤC TIÊU :

 - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách .

 - Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình , kĩ thuật .

 - Giáo dục tính cẩn thận .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo 2 cách .

 - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cu : (3) Đính khuy bốn lỗ .

 - Nêu lại ghi nhớ bài học trước .

 3. Bài mới : (27) Đính khuy bốn lỗ (tt) .

 a) Giới thiệu bài :

 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 459Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 5 - Đính khuy bốn lỗ (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ thuật 
Tiết 5: ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (tt)
I. MỤC TIÊU :
	- Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách .
	- Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình , kĩ thuật .
	- Giáo dục tính cẩn thận .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo 2 cách .
	- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ .
	- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Đính khuy bốn lỗ .
	- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : (27’) Đính khuy bốn lỗ (tt) .
 a) Giới thiệu bài : 
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động 1 : HS thực hành .
MT : Giúp HS đính được khuy bốn lỗ .
- Nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy 4 lỗ .
- Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bị thực hành ở tiết 2 .
- Nhắc lại yêu cầu thực hành , nêu thời gian hoàn thành sản phẩm .
- Quan sát , uốn nắn những em thực hiện chưa đúng kĩ thuật .
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Nhắc lại 2 cách đính khuy 4 lỗ .
- Thực hành đính khuy 4 lỗ theo 2 cách .
Trực quan , thực hành , giảng giải .
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm .
MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn .
Đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức : A , A+ .
4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS tính cẩn thận .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS chuẩn bị vải , khuy bấm , kim , chỉ để học bài sau.
Hoạt động lớp .
- Trưng bày sản phẩm .
- Nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong SGK .
- 2 , 3 em lên đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu .
Giảng giải , đàm thoại , trực quan .

Tài liệu đính kèm:

  • docKY THUAT.doc