Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 24 - Tiết 47, 48

Luyện từ và câu

Tiết 47: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ, AN NINH

Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 5842/ BGD&ĐT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về trật tự, an ninh.

2. Kĩ năng: -Tích cực hoá vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ trật tự, yêu thích Tiếng Việt.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. CHUẨN BỊ:

+ GV: Bảng phu, SGK, phiếu học tập.

+ HS: Từ điển Tiếng Việt, sổ tay từ ngữ Tiếng Việt Tiểu học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 389Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 24 - Tiết 47, 48", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ANH VĂN
ANH VĂN
GV Bộ mơn
-----------------------------------------------
Luyện từ và câu
Tiết 47: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẬT TỰ, AN NINH
Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 5842/ BGD&ĐT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về trật tự, an ninh.
2. Kĩ năng: 	-Tích cực hoá vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu.
3. Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ trật tự, yêu thích Tiếng Việt.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Bảng phu, SGK, phiếu học tập.
+ HS: Từ điển Tiếng Việt, sổ tay từ ngữ Tiếng Việt Tiểu học. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt).
Nêu các cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến?
Cho ví dụ và phân tích câu ghép đó. 
Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: (23’) 
v	Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề.
Mục tiêu: Học sinh hệ thống, mở rộng vốn từ thuộc chủ đề.
	Bài tập 1: (Mở rộng vốn từ )
Tìm nghĩa từ “trật tự”.
Giáo viên lưu ý học sinh tìm đúng nghĩa của từ.
Giáo viên nhận xét và chốt đáp án là câu c.
v Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu: HS tìm được những từ ngữ chỉ người, sự vật, sự việc liên quan đến bảo vệ trật tự,an ninh.
 Bài 4: (Hệ thống hĩa vốn từ)
Tìm từ ngữ chỉ những việc làm giúp em bảo vệ an toàn cho mình.
Giáo viên lưu ý học sinh tìm từ ngữ chỉ việc làm giúp em tự bảo vệ an toàn cho mình.
® Giáo viên nhận xét – nêu đáp án đúng.
4.Củng cố: (5’)
- Nêu từ ngữ thuộc chủ đề an ninh, trật tự?
Đặt câu với từ tìm được?
® Giáo viên nhận xét + Tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: “Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng”.
- Nhận xét tiết học
Hát 
2 – 3 em.
Hoạt động lớp, nhóm.
1 học sinh đọc yêu cầu đề, lớp đọc thầm.
Học sinh trao đổi theo nhóm đôi.
1 vài nhóm phát biểu.
Các nhóm khác nhận xét.
Hoạt động lớp, nhóm
1 học sinh đọc yêu cầu.
Cả lớp đọc thầm.
Học sinh trao đổi theo nhóm 4.
1 vài nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung.
Nhận xét.
Thi đua theo dãy.
em/ 1 dãy)
KNS
Thảo luận
KNS
Luyện tập
Thực hành
HCM
Rút kinh nghiệm :
Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017
ANH VĂN
ANH VĂN
GV Bộ mơn
---------------------------------
Luyện từ và câu
Tiết 48: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	- Nắm được cách nối cacù vế câu ghép.
2. Kĩ năng: 	- Biết tạo các câu ghép mới.
3. Thái độ: 	- Có ý thức sử dụng đúng câu ghép có cặp từ hô ứng.
* Nội dung tích hợp : Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Bảng phụ.
	 Giấy khổ to viết sẵn 3 câu bài tập 1, nội dung bài tập 2.
+ HS: Vở LT&C, bút lông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) MRVT: Trật tự an ninh.
GV ra bài tập trắc nghiệm
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.
Mục tiêu: Nắm được cách nối cacù vế câu ghép.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài, tìm các vế câu ghép, xác định CN – VN mỗi vế câu.
Mở bảng phụ, gọi học sinh lên bảng làm bài.
Nhận xét, chốt.
 Bài 2
Nêu yêu cầu đề bài.
Nhận xét, chốt.
 Bài 3
Yêu cầu học sinh đọc nội dung ghi nhớ.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu: Biết tạo các câu ghép mới.
	Bài 1( Nhận biết cách nối câu ghép)
Dán lên bảng 4 tờ phiếu và gọi học sinh lên làm bài.
Nhận xét, chốt.
	Bài 2( Biết tạo câu ghép với cặp từ hơ ứng)
Nêu yêu cầu bài tập.
Dán tờ phiếu lên bảng và gọi học sinh lên làm bài.
Nhận xét, chốt.
	Bài 3: ( Biết tạo câu ghép)
Nhắc yêu cầu bài và hướng dẫn học sinh đặt câu.
Nhận xét, chốt.
4.Củng cố: (5’)
- Hỏi lại ghi nhớ.
- Giáo dục tư tưởng.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: “Liên kết các câu trong bài bằng phép lặp”.
Nhận xét tiết học. 
 Hát 
- Hs dùng que A,B,C....
Hoạt động lớp.
1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm và phân tích cấu tạo của câu ghép.
Làm việc cá nhân, 2 học sinh phân tích cấu tạo câu.
Cả lớp nhận xét.
Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ câu hỏi 2.
Phát biểu ý kiến.
1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm.
Phát biểu ý kiến.
2 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Hoạt động cá nhân.
1 học sinh đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
Làm việc cá nhân, gạch phân cách vế câu và cặp từ hô ứng nối 2 vế câu.
Cả lớp nhận xét.
Cả lớp đọc thầm và điền vào chỗ trống.
3 – 4 học sinh lên bảng làm bài.
1 học sinh đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
Cả lớp làm vào nháp.
Vài học sinh lên bảng làm bài và nêu câu đã đặt.
Cả lớp nhận xét.
Nhắc lại ghi nhớ.
Động não
Luyện tập, thực hành
KNS
Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc